060- הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי – קעח-קפ למתקדמים

060- הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי – קעח-קפ למתקדמים

שיעור שמע

MP3-הורד

שאלות חזרה ויחי קעח-קפ
1. מה תפקיד של הירח לעומת תפקיד השמש?
2. הסבר את חלקי הפסוק ואת השיוך של כל אחד מהחלקים: "ויתן אותם אלוקים ברקיע השמשים להאיר בארץ".
3. מהו חשבון אומות העולם ומהו חשבון ישראל, ומי מהחשבונות הללו חשוב יותר?
4. מה זה השמש של הנוקבא? ובמה, אגב מושג זה, פוגמים אומות העולם?
5. מדוע עם ישראל משווים את שנותיהם גם לשנת החמה ולא די להם, כמו באיסלם, רק בחשבון הלבנה?
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

וַיְחִי קעח-קפ

אוּמּוֹת הָעוֹלָם עוֹשִׂים חֶשְׁבּוֹן לַשֶּמֶש וְיִשְׂרָאֵל לַלִִבַנָה

מהו החשבון של האדם, מדעי או אמוני.

בנפש שני צדדים: הרצון לקבל תענוג וצד לקשר אמוני, ובזה נבחן האדם, האם הוא מתגבר ומנצל את המועד שהוא זמן מסוגל לרכישת אמונה, או שיחפש את האור בלבד כפי טיבעו. בחינת השמש היא התענוג, והלבנה חידוש האמונה והקשר לקב"ה.

המבחן הוא בחשבון – במחשבה שאמורה להגדיר את המטרה ולומר מהי הדרך הראויה להגיע אליה. עצם השאלה היא כמה אמונה משיגים או כמה אור. חשבון מדעי על פי השכל היווני הטבעי, בודק כמה רצון יש וכמה אור מבקשים בכדי למלאו – זה חשבון של אומות העולם שבאדם שבא ממלכות של צמצום א'. חשבון של עם ישראל הוא אמוּני.

אומות העולם מחשבים את ההתקדמות לפי כמות התענוג שהם מקבלים (אור השמש הוא הגילוי), ועם ישראל מחשב לפי האמונה, אשר גילויה תלוי בשמש, בחסד הבורא. השמש בלי הנרתיק (הלבנה), בלי החסדים שורפת. תענוג שלא במסגרת אמונה מסוכן. תפיסת הבורא חייבת להיות אמוּנית, אחרת הגאווה תדביק אותו לתענוג זמני, שכל המקור שלו בא מחטאים של ישראל, שהם מזינים את בחינת השמש של אומות העולם. כך גם ניתן לראות של"גדולי" המהפכנים בעולם היו שורשים יהודיים.

יְהוּדָה אַתָּה יוֹדוּךָ אַחֶיךָ יָדְךָ, בְּעֹרֶף אֹיְבֶיךָ יִשְׁתַּחֲווּ לְךָ  בְּנֵי אָבִיךָ רבי יוסי פתח: עשה ירח למועדים. עשה ירח, בשביל לקדש בו ראשי חדשים וראשי שנים. ולעולם אין הלבנה מאירה אלא משמש. וכשהשמש שולט, הלבנה אינה שולטת. כשנאסף השמש, אז שולטת הלבנה. ואין חשבון ללבנה, אלא כשנאסף השמש. שניהם עשה הקב"ה להאיר כמ"ש: וַיִּתֵּן אֹתָם אֱלֹהִים, בִּרְקִיעַ הַשָּׁמָיִם, לְהָאִיר, עַל הָאָרֶץ. והיו לאותות, אלו הם השבתות. ולמועדים, הימים טובים. ולימים, ראשי חדשים. ולשנים, ראשי השנים. ושיהיו אוה"ע עושים חשבון לשמש, וישראל ללבנה.אהל (הלב) מועד (המוח) שפועל על פי סיבה ותוצאה, קודם ונמשך. לכן יום טוב שהוא מועד, הוא מדרגת נשמה, והלב שהוא בחינת האהבה מדרגת השבת.

והוא הולך כפי שאמר רבי אלעזר. הִרְבִּיתָ הַגּוֹי, לא (לוֹ) הִגְדַּלְתָּ הַשִּׂמְחָה. הרבית הגוי, אלו הם ישראל, שכתוב בהם, כי מי גוי גדול. וכתוב: גוי אחד בארץ. לו, בשבילו. הגדלת השמחה, הלבנה, שנתגדל אורה בשביל ישראל. אוה"ע מחשבים הזמנים לפי מהלך השמש, וישראל לפי מהלך הלבנה.

איזה מהם חשוב יותר, אם חשבון השמש או חשבון הלבנה? הלבנה למעלה, והשמש של אוה"ע מתחת לבנה, ואותו השמש מקבל אור מלבנה ומאיר. ישראל אחוזים בלבנה ונשתלשלו בשמש העליון, ונתאחדו במקום המאיר משמש העליון, ונתדבקו בו כמ"ש: ואתם הדבקים בה' אלקיכם.

השמש רומז לז"א, והלבנה לנוקבא שלו. יש זמן שהנוקבא במדרגת השמש, אלא בשמאל ואחוריים. שאז ז"א מלביש ומקבל אורו מצד ימין דאמא, והנוקבא מלבישה ומקבלת אורה מצד שמאל דאמא, ולפיכך גם הנוקבא היא אז בבחינת שמש כמו ז"א, להיותה מקבלת מאותו המקום שמקבל ז"א. ואז היא במוחין דאחוריים, שאינם מאירים.

ואח"ז יורדת משם למטה מחזה דז"א ונעשית מקבלת מז"א, ואז נקראת לבנה. כמו לבנה המקבלת משמש, ובזה משיגה מוחין דג"ר. ובין אוה"ע, ובין ישראל, מקבלים מנוקבא דז"א. אלא אוה"ע, שמאל, מונים לשמש של הנוקבא, למוחין דאחוריים שלה, שאז הנוקבא כולה שמאל כראוי להם. וישראל מונים ללבנה, בעת שיורדת למחזה ולמטה דז"א, ומקבלת מהשמש, ז"א, שאז נקראת לבנה. השמש של אוה"ע תחת הלבנה, באחוריים של הלבנה, הנוקבא, כי תחת פירושו אחוריים. כלומר, בזמן שמקבלת משמאל דאמא, שאז היא בבחינת שמש. ואותו השמש מקבל אור מלבנה ומאיר, כי בזמן שהיא באחוריים אינה מאירה. וא"כ איך הם יכולים להתקיים? אלא ע"י חטאים של ישראל, הם נאחזים ויונקים חלק ישראל מהלבנה כמ"ש: לא נבנה צור אלא מחורבנה של ירושלים. ונמצא שאותו השמש, שאוה"ע יונקים ממנה, מקבלת אור מלבנה, כדי לקיים האומות. כי השמש שלהם שורפת ואין לו אור, אלא ממה שמקבל מלבנה, מחלקם של ישראל.

ישראל אחוזים בלבנה, בנוקבא, בעת שהיא למטה מחזה דז"א, ומקבלת ממנו, ונשתלשלו וירדו למטה מחזה דז"א, שהוא שמש העליון, ששם הלבנה, ונתאחדו במקום המאיר משמש העליון, ונתדבקו בו. ולא כאוה"ע, שנתאחדו בנוקבא, בעת שמאירה מצד שמאל דאמא. אלא ישראל מתדבקים בה בעת שמאירה משמש העליון, שהוא ז"א כמ"ש: ואתם הדבקים בה' אלקיכם.

אין תגובות

להגיב