063- הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי – קפז-קפט למתקדמים

063- הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי – קפז-קפט למתקדמים

שיעור שמע:

MP3-הורד

שאלות חזרה זוהר "ויחי" עמודים קפ"ז-קפט"
1. כיוון שנאמר "ה' ישמרך מכל רע" מדוע צריך לומר גם "ישמור את נפשך"?
2. מהם הסדרים של גהינום בעולם האמת, וכיצד זה מסביר את הצורך המוסבר על ידי "ישמור את נפשך"?
3. מהו גפן ומדוע היא משמשת לקדושה?
4. מדוע מלך המשיח משול לגפן ומדוע נקרא עני?
5. על מה מצביעה העובדה שהמשיח רוכב על חמור ועל עיר, שהרי אין כוחות דרכם שולטים עמי עכו"ם?

וַיְחִי קפז-קפט

אֹסְרִי לַגֶּפֶן עִירֹה

ראיית הדין שנעשה ברשעים, מחזקת את הצדיק בדרך האמת.

בפנימיות, בעולם האמת רואים ברור שאין רשע וטוב לו. הצדיק מכבס את לבושו ע"י הכרת הרע.

ישנו חלק באדם שהוא העולם הזה, הרצון לקבל, עליו כתוב יְהוָה יִשְׁמָרְךָ מִכָּל רָע – ויש חלק פנימי, עולם הבא, השפעה, עליו כתוב יִשְׁמֹר אֶת נַפְשֶׁךָ.

יין הוא בחינת חוכמה, וכאן נבדק האדם כיצד הוא מבקש לקבל את אותו אור. האם כיין המשמח, דהיינו בקדושה של חיבור הרצון לקבל בהשפעה, או כיין המשכֶּר לפרטיות. באותו דבר שניתן להגיע לקדושה, אפשר חלילה ליפול לס"א. מי שזוכה להבנה נפשית כמה רע ללכת לפרטיות, בכל מראה רע כזה של המציאות של הליכה בחושך בלי קשר לבורא, עצם הראיה הזו מכבסת ומתקנת את הנפש, ומוריד את כתמי הרע שהצטברו.

בעולם הזה ישנם קליפות שמנסות להכשיל, אך מדוע צריך שמירה בעולם האמת? אלא כשאדם נפטר מתפיסת העולם הזה, עדיין אינו מתוקן ונמסר למלאך דוּמה, וכאן צריך שמירה מפניו.

בנפש האדם נקודת ההשפעה הנק' עולם הבא צריכה אף היא שמירה מעולה, מפני שכאן בקל ניתן להתבלבל בצורות המופשטות, בקיפאון הרגשי, וכעסים פנימיים חבויים.

המקור למלך המשיח (יהודה) הוא צד הנקבה, צד אותו כל נברא צריך לתקן, את הרצון לקבל שבו. המשיח בא מצד המלכות שהיא ענייה ודלה, לכן אומר שבא רכוב על חמור.

יין מסמל דינים, ומביא זאת בהקשר למלחמות הקשות שיהיו בזמן גילוי המשיח. יין יכול להיות משמח כאשר הוא בא לקדושה, לקשר, ובגמר תיקון הצדיקים רואים את הדין הקשה שבא על הרשעים, עצם הראיה תכבס את לבושם מהדין שיעשה בעמים שהצרו לישראל.

אֹסְרִי לַגֶּפֶן עִירֹה, וְלַשֹּׂרֵקָה בְּנִי אֲתֹנוֹ כִּבֵּס בַּיַּיִן לְבֻשׁוֹ  וּבְדַם עֲנָבִים סוּתֹה. רבי חייא פתח: יְהוָה שֹׁמְרֶךָ יְהוָה צִלְּךָ, עַל-יַד יְמִינֶךָ. כיוון שאמר, יְהוָה יִשְׁמָרְךָ מִכָּל רָע, למה נאמר עוד, יִשְׁמֹר אֶת נַפְשֶׁךָ? אלא, יְהוָה, יִשְׁמָרְךָ מִכָּל-רָע, בעוה"ז, יִשְׁמֹר אֶת נַפְשֶׁךָ, בעולם האמת.

השמירה שבעוה"ז, שהאדם יהיה נשמר מכמה מינים רעים מקטרגים, ההולכים לקטרג בני אדם בעולם ולהידבק בהם. השמירה בעולם האמת, כשהאדם נפטר מעוה"ז, אם זוכה, עולה הנשמה שלו ומתעטרת במקומה. ואם לא זוכה, כמה מחנות מחבלים מזדמנים לו למושכו לגיהינום, ולמסור אותו ביד דוּמה, ונמסר על ידו לממונה על הגיהינום. ושלושה עשר אלף ריבוא ממונים עימו, וכולם מזדמנים על נפשות הרשעים. (13 מצד שפגמו על מוחין דחוכמה, ודומה אחראי על הגיהינום והפגם של גילוי עריות).

ז' חדרים וז' פתחים יש בגיהינום. הנשמה של הרשעים נכנסת, וכמה מלאכי חבלה, רוחות, שומרים השערים, ועליהם ממונה אחד בכל שער, ונשמות הרשעים נמסרים לאֵלו הממונים, ע"י דוּמה. כיוון שנמסרו בידיהם, הם סוגרים השערים של האש הלוהט.

כי הם שערים אחר שערים, כפולים, והשערים פתוחים וסגורים כולם, אותם שמבחוץ פתוחים ושמבפנים סגורים. בכל שבת פתוחים, ויוצאים הרשעים עד הפתחים שמבחוץ, ופוגשים שם נשמות אחרות, שמתעכבות בפתחים שמבחוץ, ואינן נכנסות אל הגיהינום. ובצאת השבת, הכרוז יוצא בכל פתח, ואומר, ישובו רשעים לשאוֹלה (מדרגה שישית שעדיין ניתן לעלות ממנה). נשמות הצדיקים הקב"ה שומר, שלא יהיו נמסרות ביד דוּמה הממונה כמ"ש: יְהוָה יִשְׁמָר צֵאתְךָ וּבוֹאֶךָ. וכתוב:יִשְׁמֹר אֶת נַפְשֶׁךָ.

אֹסְרִי לַגֶּפֶן עִירֹה. שאול מהו גפן? ואומר  זהו כנסת ישראל, הנוקבא כמ"ש: אֶשתך כגפן פורייה. אשתך כגפן הזה הקדוש, הנוקבא העליונה. גפן שאנו מברכים עליו, בורא פרי הגפן. בורא כמ"ש: עץ עושה פרי. הגפן, עץ פרי. עושה פרי, זכר, ז"א. עץ פרי, נוקבא, נוקבא דז"א. משום זה בורא פרי הגפן זכר ונקבה ביחד, זו"ן. גפן בחינת כנסת ישראל היא קדושה של חיבור זכר ונקבה, עליה מברכים בורא פרי הגפן.

אֹסְרִי לַגֶּפֶן עִירֹה, זהו מלך המשיח, שעתיד למשול על כל צבאות העמים, ועל הצבאות הממונים על עמים עכו"ם, שהם מעוזם להתחזק, ועתיד מלך המשיח להתגבר עליהם.

משום שגפן, הנוקבא, שולט על כל הכתרים התחתונים, ששולטים על ידם כל העמים עכו"ם, והוא נצח למעלה. ישראל הנקראים שׂורֵקה כמ"ש: ולשׂורֵקה בנִי אתונו, ישמידו וינצחו צבאות אחרים למטה. ועל כולם יתגבר מלך המשיח כמ"ש: הנה מלכֵך יבוא לך, עני ורוכב על חמור ועל עַיר. עַיר וחמור, הם שני כתרים, שהעמים עכו"ם שולטים בהם. והם מצד שמאל, חול. ומלך המשיח מתגבר עליהם.

מלך המשיח ייקרא עני, אמר רבי שמעון: משום שאין לו מעצמו כלום, כי היא הנוקבא דז"א, וקוראים לה מלך המשיח. אבל זו היא הלבנה הקדושה למעלה, הנוקבא דז"א, שאין לה אור מעצמה, אלא מה שמקבלת מן השמש, ז"א. וע"כ נקראת עני.

מלך המשיח, הנוקבא, ישלוט בשליטתו, יתייחד במקומו למעלה. ואז כמ"ש: הנה מלכֵך יבוא לך, מלכך סתם, להיותו כולל את הנוקבא למעלה ומלך המשיח למטה. אם למטה, עני הוא, בחינת הלבנה, הנוקבא העליונה, כי מלך המשיח למטה נמשך מן הנוקבא, וע"כ נקרא עני כמוה. ואם למעלה, הנוקבא עצמה, היא עני, כי היא מראָה שאינה מאירה מעצמה, אלא מז"א, ונקראת משום זה, לחם עוני. ועכ"ז, המשיח רוכב על חמור ועל עַיר, מעוזם של עמים עכו"ם, להכניעם תחתיו. ויתחזק הקב"ה, הנוקבא, במקומו למעלה כמ"ש: הנה מלכך יבוא לך, כולל את שניהם.

כִּבֵּס בַּיַּיִן לְבֻשׁוֹ, וּבְדַם-עֲנָבִים סוּתֹה כמ"ש: מי זה בא מאדום חמוץ בגדים מבָּצרָה. וכתוב: פּוּרָה דָרכתי לבדי. כיבס ביין, זה צד גבורה דז"א, דין הקשה, להיות על העמים עובדי עכו"ם. ובדם ענבים סוּתוֹ, זהו אילן התחתון, הנוקבא, בי"ד הנקרא ענבים. והיין נמסר בדם ענבים, כדי להתלבש בשניהם, בדין הקשה דז"א ובדין דנוקבא, לשבור תחתיו כל שאר העמים עכו"ם והמלכים שבעולם.

הארת השמאל מכונה יין. ואם ממשיך בשיעור הקדושה, כלומר, רק ממטה למעלה, אז הוא יין המשמח אלקים ואנשים. ואם ממשיך יותר משיעור, גם ממעלה למטה, אז נעשה ליין המשכר, ומתגלה בו דין קשה, המכלה ומשמיד את הממשיכים אותו. ויש בו ב' בחינות, אם מצד שמאל דז"א היא דין קשה, ואם מצד שמאל דנוקבא היא דין רפה.

וכשהצדיקים רואים את הדין הקשה מצד ז"א ומצד הנוקבא, הנעשה ברשעים, הממשיכים אותו בבחינת יין המשכר, אז מתחזקים בעבודתם. ונבחן זה כמו שמכבסים את לבושיהם ומנקים אותם מכל שמץ חטא כמ"ש: כיבס ביין, שמכבס לבושו ע"י דין הקשה, הנעשה בעמים עכו"ם. ויין זה הוא צד גבורה דז"א, דין קשה, להיותו דכר. ובדם ענבים סוּתוֹ, זהו אילן התחתון, הנוקבא, בי"ד הנקרא ענבים, הצד שמאל דנוקבא, שהיא דין רפה. היין דז"א ניתן בדם ענבים דנוקבא, כדי שיתחברו ב' מיני דינים שלהם, ואז נשברים כל העמים עכו"ם ומלכי עולם, הממשיכים את יין המשכר הזה.

אין תגובות

להגיב