069- הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי – רה-רז למתקדמים

069- הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי – רה-רז למתקדמים

שיעור שמע:

MP3-הורד

זוהר "ויחי" עמודים רה-רז :
1. אילו ב' נוקבין משתתפים בתיקון?
2. מדוע התורה מתחילה בב' ומהי ההשלכה לכך?
3. מהו המחזה בגינו אמר יעקב לבניו "האספו"?
4. מדוע תיקון העליון הנו סתום ומגולה?
5. מהו החשבון של החלוקה לי"ב דווקא?
6. מדוע הים על י"ב התיקונים? מה מורה עניין זה מבחינת הנפש?

וַיְחִי רה-רז

שְׁנֵי תִּיקוּנִים שֶׁל שְׁתֵּי הַנוּקְבוֹת

התיקון של האדם: אֶדַּמֶּה לְעֶלְיוֹן.

יש לעבוד עם הדמיון לעשות את רצונו יתברך, כאילו כבר זכינו לרכוש את רצון המשפיע. כפי שאומר רַבָּן גַּמְלִיאֵל בְּנוֹ שֶׁל רַבִּי יְהוּדָה הַנָּשִׂיא: עֲשֵׂה רְצוֹנוֹ כִּרְצוֹנֶךָ, ולאחר מכן ניתן להגיע ל – בַּטֵּל רְצוֹנְךָ מִפְּנֵי רְצוֹנוֹ.

הנברא חסר שלמות, ועליו להתחבר לעליון לשלמות. בכדי לעשות זאת עליו ליישר את ליבו לפי חוקי העליון, כלומר להפנים ולהביא למורגש ולקבל את כל התיקונים של הבינה העליונה, שאומרת לך: שיש להשפיע, אין העדר בחיצוניות, המצב לא קובע, הפנימיות חשובה מהחיצוניות וכדומה – ומי שמוכן לחיות בעולם הזה לפי חוקי העליון, אז כל פעולה תקרבו לשלמות, כל פעולה בחיצוניות תשפיע על הפנימיות.

וכך התורה שבאה לתקן את הרצון לקבל, מתחילה באות ב' להראות שמלכות התכללה בבינה, שהרי הקשר בין הנברא לבורא, בין חוסר השלמות לשלמות הוא דרך הבינה.  בנפש ישנה תודעה של שלמות, הכרה המנותקת ואמיתית. כעת עליו לתקן את הלב שירגיש כמו האמת העליונה, והשבות אל לבבך. בהתכללות זו זוכה התחתון לתרגל מופשטות ושחרור ממגבלות הזמן והמקום, כפי שהנשמה מפרשת את המציאות. על האדם לבחור באמונה בחוקי העליון ולפעול לפיהם.

 

שני תיקונים של הנוקבאות, אמר שלמה בשה"ש, אחד לרועָה העליונה, יובֵל מדרגת בינה. ואחד לכלה, שנת השמיטה, הנוקבא. תיקון למעלה, בבינה, ותיקון למטה, בנוקבא. מעשה בראשית ג"כ באלו ב' מקומות, שבכל דבר הייתה עשייה אחת למעלה בבינה, ועשייה אחת למטה בנוקבא. וע"כ מתחילה התורה באות ב', שרומזת על ב' נוקבאות הללו. והעשייה שלמטה דומה בשלמותה לעשייה של מעלה. אבא עשה עולם העליון, בינה, וז"א עשה עולם התחתון, הנוקבא. שני תיקונים של הנוקבאות שאמר שלמה, למעלה ולמטה, בתיקון העליון של השם הקדוש, בינה, ולמטה בתיקון התחתונה, הנוקבא, כעין התיקון של מעלה, שבבינה. כלומר, שכל התיקונים שעשה בנוקבא עליונה, המשיכם אל נוקבא התחתונה, שבזה נשלמה ונעשתה נוקבא תחתונה, מלכות, כמו הנוקבא העליונה, בינה.

אשרי חלקו של יעקב הקדוש שזכה לזה (לשלמות כאן כפי שישנה בעליון). כי מיום שנברא העולם, לא הייתה נמצאת מיטה שלמה, כמו מיטתו של יעקב. הנוקבא, מיטה, שכל שלמותה לקבל כל התיקונים שבנוקבא העליונה, וזה נשלם בי"ב שבטים של יעקב, כי בתיקון י"ב נעשתה הנוקבא התחתונה בכל השלמות, כמו נוקבא העליונה. ובשעה שרצה להסתלק מן העולם, היה שלם בכל צדדיו. אברהם, חסד, מימינו. יצחק, גבורה, משמאלו. הוא, ת"ת, באמצע. השכינה הייתה לפניו, השלמות של ד' רגלי הכיסא העליון, שכל אחד מחו"ג תו"מ הללו כלול מג', והם י"ב. והבינה עליהם מלמעלה. כיוון שראה יעקב את זה, קרא לבניו ואמר להם, היאספו, כדי שיימצא התיקון למעלה ולמטה, כי י"ב בניו היו התיקון של נוקבא תתאה, כמו הי"ב של יעקב לנוקבא עילאה. ונמצא עתה, שנשלמו ב' הכיסאות, העליון והתחתון.

שני תיקונים נמצאים שם, עליון ותחתון, כדי שיהיה הכל שלם, כדי שהנוקבא תהיה שלמה כבינה. תיקון העליון סתום ומגולה, כי הוא תיקון של יובֵל, בינה, שאמר שלמה בשה"ש. הראש, ג"ר דז"א, סתום ולא נתגלה, ואינו צריך להתגלות, כי ראש דז"א בחב"ד נתקנו. הזרועות והגוף, חג"ת, המה נתגלו. השוקיים, נו"ה, סתומים ואינם מגולים, משום שהנבואה, השפע של נו"ה, אינה שורה אלא בא"י, הנוקבא. כלומר, ששִפעם מתגלה בנוקבא, הארת חכמה, השייכת לה ולא לז"א. ותיקון זה הוא סתום ומגולה. תיקון העליון דבינה, הוא ע"י התיקון של ד' רגלי הכיסא, חו"ג תו"מ דז"א שמחזה ולמעלה, שכל אחד נחלק על ג' קווים והם י"ב. למה מחשבים רק ד' הספירות חו"ג תו"מ שמחזה ולמעלה דז"א? כי ג"ר, חב"ד דז"א, סתומות, ונו"ה שמחזה ולמטה, ג"כ סתומות, מטעם שכל הארתם חכמה, ואינה בז"א, כי בז"א מאירים רק חסדים. ולפיכך אנו מחשבים בז"א רק חג"ת, עם המלכות המחוברת בהם. ותיקון זה סתום, שאין בו חכמה, מ"מ הוא מגולה, שהחסדים נמשכים מאוירא דכיא שבאו"א עילאין, שהם חשובים מחכמה.

תיקון אחר תחתון של הכלה, הנוקבא, שאמר שלמה בשה"ש, נתגלה יותר, כי כאן מאירה הארת החכמה, תיקון בי"ב שבטים שתחתיה ותיקון הגוף שלה, ד' הספירות חו"ג ונו"ה, שבכל אחת ג' קשרים והם י"ב, והנוקבא, הת"ת שבהם, עליהם מלמעלה. יש תיקון של המלכות ותיקון של הבינה. תיקון העליון הוא סתום שאין שם אהרת חוכמה, ופתוח שיש שם חסדים דג"ר.

אין תגובות

להגיב