072- הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי – ריד-רטז למתקדמים

072- הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי – ריד-רטז למתקדמים

שיעור שמע:

MP3-הורד

ויְחִי ריד-רטז

הִשְׁבַּעְתִּי אֶתְכֶם בְּנוֹת יְרוּשָׁלִָם.

יש לאדם בחירה וכאשר נשמה יורדת לעולם, משביעה אותה כנסת ישראל שתפעל לבקש שלום.

השכינה הקדושה משביעה את נשמות הצדיקים, הם בנות ירושלים, הם קרובים אל המלך וקל להם להכניס את הבקשות למלך. כל הבנה היא הלבשה של הישות הכללית, עליהם לגלות לבורא את צד האהבה, ע"י שיעוררו ביקוש כזה.

בנות ירושלים הם גם י"ב השבטים, י"ב קשרים – הכוח האמיתי שמחבר בין השבטים. בהסתכלות על הפרטים דרך הקשר רואים שאין פירוד ביניהם. קשרי האמונה הם החיבור, ואז ניתן להגיע לביקוש רק מצד האמת, דרך קו אמצעי, ומשביעה אותם לפעול לביקוש ראוי, וכך לבקש את הקשר של השכינה לקב"ה.

 

הִשְׁבַּעְתִּי אֶתְכֶם בְּנוֹת יְרוּשָׁלִָם אִם תִּמְצְאוּ אֶת דּוֹדִי מַה תַּגִּידוּ לוֹ, שֶׁחוֹלַת אַהֲבָה אָנִי. מי הוא קרוב יותר אל המלך מכנסת ישראל, הנוקבא? והיא אומרת להם, אם תמצאו את דודי, מה תגידו לו? אלא, בנות ירושלים, הן נשמות הצדיקים, שהן קרובות אל המלך תמיד, ומודיעות אל המלך בכל יום שלומה של המטרוניתא, הנוקבא. בשעה שהנשמה יורדת לעולם, כנסת ישראל שהיא הנוקבא, באה עליה בשבועה, שתגיד למלך ותודיע לו את אהבתה אליו, בשביל להתרצות עימו.

כי ז"א קו ימין, הנוקבא קו שמאל. וב' הקווים ימין ושמאל במחלוקת. וכמו שזו"ן עולים למ"ן לב' קווי הבינה, ישסו"ת, ועושים שלום ביניהם בקו אמצעי, היוצא על מסך דחיריק, כן נשמות הצדיקים עולים למ"ן לז"א ונוקבא, ונעשות להם קו אמצעי, ועושות שלום ביניהם. וע"כ נאמר, שהנוקבא משביעה את הנשמות להגיד ולהודיע למלך, ז"א, את אהבתה, בשביל להתרצות עימו, שיעלו למ"ן ויהיו לקו אמצעי, העושה שלום בין ב' קווים ימין ושמאל, ז"א ונוקבא.

ובמה מודיעות הנשמות אהבת הנוקבא אל המלך? החיוב הוא על האדם, לייחד את השם הקדוש, הנוקבא, בז"א, בפה בלב ובנפש. ולהתקשר כולו בזו"ן, שיעלה למ"ן אֲליהם, כשלהבת הקשורה בגחלת. ובאותו הייחוד שעושה גורם, שיתרצה המלך עם המלכה, ומודיע אל המלך את אהבתה אותו. שעם עליית הנשמה למ"ן לז"א, נעשית קו אמצעי ביניהם, ועושה שלום ומייחדת אותם זה עם זה.

בנות ירושלים הן י"ב השבטים, י"ב הקשרים בחו"ג ונו"ה, שגוף הנוקבא עומדת עליהם. ירושלים, הנוקבא, עומדת על י"ב הרים. ומי שאומר על ז', אינו אומר על צד השלמות. ואע"פ שהכל אחד, יש בה שבעה בחינות חג"ת נהי"מ. ויש בה ד' בחינות חו"ג תו"מ. ויש בה י"ב בחינות, י"ב הקשרים. והכל אחד. אלא שהם מדרגות מיוחדות בה, וי"ב היא השלמות.

ודאי ירושלים עומדת על י"ב הרים, ג' לצד זה, וג' לצד זה, וכן לארבע זוויות. ג' קשרים בחסד, ג' קשרים בגבורה, ג' קשרים בנצח, ג' קשרים בהוד. וגוף הנוקבא עליהם. ואז נקראים חיה כמ"ש: היא החיה אשר ראיתי תחת אלקי ישראל. ונקראים בנות ירושלים, משום שירושלים, הנוקבא, עומדת עליהם. והם מעידים עדות למלך על אהבתה של כנסת ישראל. כי אומרת להם, אם תמצאו את דודי, מה תגידו לו, שחולת אהבה אני. וכמ"ש: שבטי יה עדות לישראל. שאומרים עדות לישראל, לז"א, על אהבתה של הנוקבא. אשרי חלקם של ישראל, שיודעים דרכיו של הקב"ה.

 

יִשָּׂשכָר חֲמֹר גָּרֶם

חמור אינו מתבכיין,  אומר בעל הסולם: "אם האדם נהנה ממציאותו בעולמו של ה' יתברך, הרי באותו הזמן נמצא מברך לבוראו, שברא אותו להנותו, וכמעט שאינו צריך להוציא בפיו כנ"ל. ולהפך חס ושלום. וכן להיפך בה במידה שאדם מרגיש לא טוב, הוא למעשה כופר.

אדם היודע שהוא בא מצד החומר, אין בו גאווה. התורה משמרת את האדם לא ללכת בדרכי הגוף, ויש להתגבר עליו. כאשר התורה מסדרת את הנפש באופן מיטבי לעבודת השם.

השכינה משביעה את הנשמה לפני שיורדת לעולם, ועל הצדיקים להתפלל ולבקש את החיבור עם השם.

יִשָּׂשכָר חֲמֹר גָּרֶם רֹבֵץ בֵּין הַמִּשְׁפְּתָיִם. שאל רבי אלעזר: וכי יששכר חמור נקרא? ואם נקרא כן מפני שעסק בתורה, למה לא ייקרא לו סוס, או אריה, או נמר? ומשיב משום שהחמור מקבל עליו משא, ואינו בועט באדונו כשאר בהמות, ואין בו גבהות הרוח, ואינו דואג לשכב במקום מתוקן. אף יששכר, שעיסקו בתורה, מקבל עליו המשא של התורה, ואינו בועט בהקב"ה, ואין בו גבהות הרוח, כחמור שאינו דואג לכבודו, אלא לכבוד אדונו. ע"כ רובץ בין המִשפּתָיים כמ"ש: וְעַל הָאָרֶץ תִּישָׁן וְחַיֵּי צַעַר תִּחְיֶה וּבַתּוֹרָה אַתָּה עָמֵל. מלמד בעל הסולם שכיום כבר לא נוהגת בחינה זו של חיי צער.

כמ"ש: לְדָוִד יְהוָה  אוֹרִי וְיִשְׁעִי מִמִּי אִירָא יְהוָה מָעוֹז חַיַּי מִמִּי אֶפְחָד. כמה חביבים הם דברי תורה, כמה חביבים הם אותם שעוסקים בתורה לפני הקב"ה. כי כל מי שעוסק בתורה, אינו מפחד ממזיקי העולם, נשמר הוא למעלה, נשמר למטה. ולא עוד, אלא שמכניע כל המזיקים שבעולם ומורידם לעמקי תהום רבה.

בשעה שבא הלילה, הפתחים של מעלה נסתמים, וכלבים וחמורים שורים ומשוטטים בעולם, וניתן רשות למזיקים להשחית, וכל בני העולם ישנים במיטותיהם, ונשמות הצדיקים עולות ומתענגות למעלה. כשמתעורר רוח צפון, מתחלק הלילה, התעוררות קדושה מתעוררת בעולם.

אשרי חלקו של אותו אדם, שקם ממיטתו באותה שעה, ועוסק בתורה. כיוון שהוא פותח בתורה, כל אלו מיני מזיקים הרעים, מכניס אותם בנקבי תהום הגדול, ומכניע קליפת החמור (החומריות), ומוריד אותו בבקיעים שמתחת העפר, בזוהם הפסולת והזבל המקובץ שם. לכן צריך אדם לדייק בכל דבר ובעיקר בלימוד, ולא ליצר פסולת.

שאלות חזרה זוהר "ויחי" ריד רטז
1. מי הן בנות ירושלים? ומה תפקידם?
2. במה מודיעות הנשמות אהבת הנוקבא אל המלך לפי ההסבר הראשון?
3. עד לאיזה פירוט מתחלקות הנשמות?
4. מה אנו למדים מכך שמכנה את י"ב השבטים כי"ב קשרים?
5. מה עוד פירוש בנות ירושלים לפי ההסבר השני באות תרפ"ה?
6. מדוע נקרא יששכר חמור גרם, ולכאורה זה שלילי, שידוע לנו שהיה לומד תורה?
7. מדוע מי שעוסק בתורה אינו מפחד ממזיקי העולם?

אין תגובות

להגיב