084- הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי – רנ-רנב – למתקדמים

084- הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי – רנ-רנב – למתקדמים

שאלות חזרה ויחי רנ-רנב
1. למה אינו אומר "וקל שדי", אלא "ואת שדי" בברכת יוסף?
2. מדוע כתוב "ויברכך" עם ו'? על מה זה בא להראות?
3. מדוע ברכת יעקב גוברת על ברכות אבותיו שהם אברהם ויצחק?
4. מה פירוש של המילה מעדן?
5. מדוע משבח את הצדיקים, וכיצד הם קשורים לאות ברית קודש?
6.מהי מצד המדרגה יציאת רשב"י והחברים מהמערה בלוד?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב