001- הדף היומי בזוהר הסולם – שמות – א-ג – השקפה

001- הדף היומי בזוהר הסולם – שמות – א-ג – השקפה

שיעור שמע:

MP3-הורד

שְׁמוֹת א – ג

וְאֵלֶּה שְׁמוֹת

בִּזְכוּת הָזוֹהַר יוֹצְאִים מֶהָגַלוּת בְּרַחֲמִים.

כשיורדים לגלות, למבוכת נפש, ומרגישים מרוחקים מנותן החיוּת, בא הזוהר ומלמד על הדרכים להתגבר.

עבודת הנפש מחייבת עליות וירידות, עליה לדרגת ישראל בה החסדים מכוסים, באידיה והשקפה גבוהים – וירידה לגלות לדרגת יעקב, למוחש, להעמדה בניסיון, תוך התמודדות עם אותם אידיאלים. הירידה מאפשרת ללקט את הרצונות והתאוות הגדולים ולהעלותם לקדושה.

על אדם הבא למלא תפקידו ולתקן את המלכות, את הלב, הוא עצם הרצון – עליו לחלק את העבודה לשנים. שלב ראשון עבודה רק על הרצון להשפיע, כאשר את העבודה על הרצון לקבל עושים רק במסגרת הרצון להשפיע.

קבלת חוכמה – שפע אמיתי אפשרית רק דרך לב נתיבות החוכמה, דהיינו דוחים ומוותרים על קבלה ישירה, מקבלים את אור דרך "פילטר" הבינה, ההשפעה, ל"ב נתיבות החוכמה נק' זוהר, דהיינו רק קבלה של זיו מהתפשטות האור, רק במידה שהנפש מסוגלת להקדיש להשפעה.

המשכילים הם אותם שהשיגו את סוד החוכמה, אור העיניים, והשגתה היא הסתכלות, שחכמי העדה נק' עיני העדה. הם המסתכלים לפנימיות, בסודות התורה ולא מסתפקים בחיצוניות ובראיה רדודה. חכמים הם אלו בעלי הסתכלות נִשּמָתִּית, דהיינו מעבר למקרה והזמן.

מושג הזוהר הוא חוכמה/תענוג מיוחד  שעבר צמצום ותיקון כדי שניתן יהיה לקבלו כראוי – תענוג שמותר. לא מאירים ישירות מהחוכמה, אלא מקדימים ומערבים חסדים בחוכמה. חסדים אלו מחברים בין חוסר שלמות הנברא, אל שלמות הבורא.

אין תגובות

להגיב