הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי – רעא-רעג – השקפה

הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי – רעא-רעג – השקפה

שיעור שמע:

MP3-הורד

וַיְחִי רעא-רעג

כּוֹס שֶׁל בְּרָכָה [כסא דברכתא]

כָּל שֶּׁנַּעֲשָׂה רַחְמָן עַל אַכְזָרִים, לְסוֹף נַעֲשָׂה אַכְזָר עַל רַחֲמָנִים.

מלמד רבי שמעון שאין לרחם על אכזרים, דהיינו שאין לרחם על תכונות שליליות בנפש, אלא יש להורידם מבלי להצטדק ע"י ציון התכונות החיוביות. סור מרע ועשה טוב הם שני פעולות אותם יש לעשות, כך שאין לשמור בתוך הבית – בלב את הנחש הרמאי, אלא להורידו. כאן על האדם להישאר בקטנות ולתת לרצונות נחשיים אלו למות, ויחד איתם להסיר גם את הבחינות הקרובות ודבוקות ברע, אחרת לבסוף גם הרצונות היהודיים שקרובים לרצונות הגויים ימותו איתם.

הַרוֹצֶה בֵּתִּקוּן אָמִּיתִי יִדְאַג שֵׂכֶל הָבַנוֹתַּיו יִהְיוּ בְּדֶרֶך אֶמּוּנִית.

מיטתו של יעקב הייתה שלימה, בזכות שבניו היו כשרים. כלומר כל ההבנות שהפיק מעצמו היו שלמות, ולכן נקשרה נשמתו מייד במקומה.  

אצל צדיקים הגוף, הרצון הוא אמיתי וכדאי הוא להישאר – רמת גופו של צדיק היא דרגת נשמת העם, ולכן מכבדים קברי הצדיקים, שאצלם הגוף הוא רצון לקבל על מנת להשפיע, דהיינו מעשה המצווה מתפשט לבחינת הרגש ללב – לגוף.

לצדיק כוח להתחבר לכלל, ולכן אדם הרוצה לבוא אל המלך צריך לבוא דרכו, עם השכינה הקדושה, עם שמירת הברית, כלומר לפעול את בחינת יוסף שבתוכו.

ברוך ה' לעולם אמן ואמן