092- הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי – רסה-רסז – השקפה