012- הדף היומי בזוהר הסולם – שמות – לד-לו – למתקדמים

012- הדף היומי בזוהר הסולם – שמות – לד-לו – למתקדמים

שיעור שמע:

MP3-הורד

שאלות חזרה דף יומי בזהר לד-לו

1. מיהו שיזכה לכשימצא באותו זמן שצריך להתגלות מלך המשיח ומי הוא שלא יזכה ומה יהיה חלקו?
2. מה יהיה המצב בין אומות העולם לעם ישראל בזמן שצריך להתגלות מלך המשיח?
3. היכן יתגלה תחילה מלך המשיח ומדוע?
4. מיהו אותו כוכב שיקום מצד מזרח המלהט בכל הצבעים הנלחם נגד ז' כוכבים אחרים? מיהם ז' הכוכבים האחרים ועל מה מרמז שעושה איתם מלחמה ג ' פעמים ביום שבעים יום?
5. לאחר כמה זמן ומדוע דווקא זמן זה יתגלה המשיח ויקבצו אליו עמים רבים ויעשה מלחמות בכל העולם? כיצד ומה יהיה דינם של פריצי ישראל שיתהפכו לחזור לגויים?
6. מהם ג' בחינות החכמה וכיצד יהיה גילוים?
7. מדוע רחל ממאנת להינחם על בניה? מה התיקון לנחמה?

שְׁמוֹת לד-לו

בִּיאַת מְשִׁיחַ

אֵין הַצָּרוֹת בָּאוֹת לְהִתְנַכֵּל, אֶלָּא כְּדֵי לְתַקֵּן.

יש להקדים ולעשות עבודה נפשית בטהרה כדי שמשיח יגיע ויביא את הגאולה. ביאת משיח היא מדרגה בה צריך להיות אדם מוכן לגמר תיקון, מדרגה של גדלות ההשגה, תיקון והתפשטות ללב, זיווג פנים בפנים נשמה לגוף. ההכנה היא רכישת אמונה והשתוקקות ליחד, לכלל.

במצב זה יקומו עמים רבים נגד עם ישראל, אך עֵת-צָרָה הִיא לְיַעֲקֹב, וּמִמֶּנָּה יִוָּשֵׁעַ.

עמוד של אש, אור החוכמה, אור של תענוג גדול שמתפשט עד למלכות. מי שלא ראוי יצטרך לברוח למערות כמו העטלף.

רבי שמעון נשא את ידיו ובכה, ואמר, אוי למי שיקרה באותו זמן, ואשרי חלקו של מי שיִקָרֶה ויוכל להימצא באותו זמן. אוי למי שיקרה באותו זמן, משום כשיבוא הקב"ה לפקוד את האיילה – השכינה, יסתכל מי הם העומדים עימה, ובכל אלו הנמצאים עימה, ויסתכל בכל המעשים של כל אחד ואחד, ולא יהיה נמצא צדיק שכתוב: וְאַבִּיט וְאֵין עֹזֵר. וכמה צרות על צרות יהיו לישראל. יחד עם הצרות יבוא אור גדול למי שזכאי, ומי שלא יצטרך לקבל תיקונים.

אשרי מי שיקרה וימצא באותו זמן, משום שאותו שיתקיים בזמן ההוא באמונה, יזכה לאור ההוא של שמחת המלך (אור חוכמה). ועל זמן ההוא כתוב: וּצְרַפְתִּים כִּצְרֹף אֶת הַכֶּסֶף, וּבְחַנְתִּים כִּבְחֹן אֶת הַזָּהָב. בכור ההיתוך יפרידו את הסיגים מהכסף, דהיינו בדיקה מי ראוי ומי לא. מציאות זו בודקת כמה קשור לכלל, לשכינה.

אחר שהצרות האלו מתעוררות על ישראל, וכל העמים ומלכיהם יתייעצו יחד עליהם, ומעוררים כמה גזירות רעות, וכולם בעצה אחת באים עליהם, ותבואנה צרות על צרות, והאחרונה מַשכחת את הראשונה, אז יתראה עמוד האש עומד ממעלה למטה ארבעים יום. וכל העמים שבעולם יראו אותו. 40 היא מידת הבינה של גלגלתא דאריך, מקום התשובה, הכוח שנק' איזקא דכיא, אך יכולה גם להתראות כאש שורפת, שבינה דינים מתערין ממנה.

בזמן ההוא יתעורר מלך המשיח (גדלות ההשגה) לצאת מן גן העדן (ממדרגת החוכמה), ממקום שנקרא קן ציפור (מדרגה של חוכמה שחזרה מבינה), ויתגלה בארץ הגליל. וביום שהמשיח יצא לשם, יתרגז כל העולם, וכל בני העולם יתחבאו בתוך מערות ובבקעות שבאבנים, ולא יחשבו להינצל. ועל זמן ההוא כתוב: וּבָאוּ בִּמְעָרוֹת צֻרִים, וּבִמְחִלּוֹת עָפָר מִפְּנֵי פַּחַד יְהוָה, וּמֵהֲדַר גְּאוֹנוֹ בְּקוּמוֹ לַעֲרֹץ הָאָרֶץ. באור הגדול יתגלו גם כל הפגמים. כל ההבנות הגדולות יתמססו, יכנסו למערות – לקטנות. כל מי שנחשב לגדול באני המזויף, יאלץ ליקטון בכדי להיתקן.

מִפְּנֵי פַּחַד יְהוָה, זהו הרוגז של כל העולם. ומהדר גאונו, זהו משיח. בְקוּמוֹ לַעֲרוֹץ הארץ, הוא כאשר יקום המשיח, ויתגלה בארץ הגליל, משום שהוא מקום הראשון שנחרב בארץ הקודש ע"י אשור, שמשום זה יתגלה שם תחילה לכל מקום, ומשם יעורר מלחמות על כל העולם. מקום שהתקלקל ראשון, יתוקן ראשון.

ואחר ארבעים יום, שהעמוד יקום מארץ לשמים לעיני כל העולם והמשיח יתגלה, יקום מצד מזרח כוכב אחד המְלַהֵט בכל הצבעים. וז' כוכבים אחרים מסבבים לכוכב ההוא. ויעשו עימו מלחמה בכל הצדדים, ג' פעמים ביום, עד שבעים יום, וכל בני העולם רואים. לאחר 210 הבחינות, כנגד זמן גלות מצרים, 10 פעמים שם א-ק-י-ה.

ואותו כוכב (מהמזרח – קו אמצעי שיתקן גם את המלכות ב – ג' קווים) יעשה עימהם מלחמה בלפידי אש הלוהטים ומנצצים לכל צד (בכוח המלכות שהתכללה בבינה), ומכה בהם עד שבולע אותם בכל ערב וערב. וביום חוזר ומוציא אותם. והם עושים מלחמה לעיני כל העולם. וכן בכל יום ויום, עד שבעים יום. לאחר שבעים יום (מלכות כנגד 70 אומות העולם כנגד הכוכב מהמזרח, קו אמצאי כנגד 70 נפש), יתגנז כוכב ההוא, ויתגנז משיח, עד י"ב חודש. ויחזור עמוד האש כמקודם לכן. ובו יתגנז המשיח, ועמוד ההוא אינו נראה.

לאחר י"ב חודשים (גדלות הנוקבא), יעלו את המשיח בתוך עמוד ההוא אל הרקיע, ושם יקבל תוקף ועטרת המלכות. וכשיורד לארץ, יתראה שוב אותו עמוד האש, כמקודם לכן, לעיני כל העולם. ואחר כך יתגלה המשיח, ויִקָבּצו אליו עמים רבים, ויעשה מלחמות בכל העולם. ובזמן ההוא יתעורר הקב"ה בגבורתו לכל עמי העולם, ומלך המשיח יהיה נודע בכל העולם, וכל מלכי העולם יתעוררו להתחבר יחד, לעשות עימו מלחמה.

וכמה מפַּריצי ישראל יתהפכו לחזור אל הגויים, ויבואו עימהם לעשות מלחמה על מלך המשיח. אז יחשך כל העולם חמישה עשר יום. ורבים מעם ישראל ימותו בחושך הזה. וע"כ כתוב, הנה החושך יכסה ארץ. חושך הוא זמן ההסתרה בו צריכה הנק' לבוא לתיקון.

כִּי יִקָּרֵא קַן צִפּוֹר לְפָנֶיךָ בַּדֶּרֶךְ. מקרא הזה הוא אחד ממצוות התורה הגנוזים, ויש בו סודות התורה גנוזים, בל"ב שבילים של התורה.

אמר רבי שמעון: בזמן שיתעורר מלך המשיח, כמה אותות וניסים אחרים יתעוררו בעולם. בגן עדן התחתון יש מקום אחד גנוז ונעלם, שלא נודע. והוא מרוקם בכמה גוונים. ובו גנוזים אלף היכלות נחמדים, ואין מי שיכנס בהם, מלבד המשיח, העומד תמיד בגן העדן. גילוי החוכמה דרך ל"ב נתיבות בינה שחזרה לחוכמה.

וכל הגן מסובב ממרכבות רבות של הצדיקים, משיח עומד עליהם, ועל כמה צבאות ומחנות של נשמות הצדיקים אשר שם. ובראשי חודשים ובימים טובים ובשבתות נכנס המשיח במקום ההוא, שבו גנוזים אלף היכלות, להשתעשע בכל היכלות האלו.

לפני ולפנים מכל אלו, אלף היכלות הגנוזים, יש מקום אחד נעלם וגנוז, שאינו נודע כלל ונקרא עדן (ג"ר של חוכמה, מקום צמצום א'). ואין מי שיכול להשיג אותו. והמשיח נגנז בחוץ, סביב לאותו מקום, עד שנגלה לו מקום אחד, שנקרא קן ציפור (חוכמה שהתגלתה דרך בינה). והוא מקום שמכריז עליו ציפור הזה, המתעוררת בגן עדן בכל יום. ביאת המשיח עדיין לא מספיק לתקן מקום זה.

ג' חכמות הן:

א. חכמה עליונה דאור ישר, שחכמה זו נסתמה מששת ימי בראשית. וע"כ אין בה שום ידיעה ומושג אפילו למשיח. ועליה אומר כאן, שיש מקום אחד נעלם וגנוז, שאינו נודע כלל. ונקרא עדן. ואין מי שיכול להשיג אותו. והמשיח נגנז בחוץ, סביב לאותו מקום.

ב. בינה שחזרה ונעשתה חכמה, שמחכמה זו נמשכים כל המוחין, ובה עצמה אין השגה, רק למשיח בלבד. ועליה אומר כאן, שיש מקום אחד גנוז ונעלם, שלא נודע. והוא מרוקם בכמה גוונים. ובו גנוזים אלף היכלות נחמדים, ואין מי שיכנס בהם, מלבד המשיח.

ג. חכמה שבמלכות, וחכמה זו בלבדה המושגת אל הצדיקים הגדולים שבעולם. רק מכללות ג' קווים שבה. וקו שמאל שבה, שורש כל החכמה שבה, נקרא קן ציפור. ציפור, היא שם החכמה שבמלכות. קן, היא המקום שמשם נגלה החכמה. ועליה אומר כאן, עד שנגלה לו מקום אחד, שנקרא קן ציפור. והוא מקום שמכריז עליו ציפור הזה, המתעוררת בגן עדן בכל יום. שהשפעת החכמה בייחוד נקראת כרוז, ולא דיבור, משום הדינים הנמשכים ממנה. כי החכמה אינה מתגלית, אלא בגזר דין. וכשמתלבשת בחסדים, מתגלה החכמה לצדיקים שבגן עדן בכל יום.

ובמקום ההוא, שנקרא, קן ציפור, מְרוּקָמים בבגד, המכונה בגד יקר של המלכה, צורות שלכל העמים שנאספו על ישראל להרע להם. נכנס המשיח במקום ההוא, ונושא עיניו, ורואה את האבות, שנכנסו בבית אלקים החָרֵב, עד שרואה את רחל שדמעתה על לחיה. והקב"ה מנחם אותה ואינה רוצה לקבל תנחומים כמ"ש: מֵאֲנה להינחם על בניה. אז המשיח מרים קולו ובוכה ומזדעזע כל גן העדן. וכל אלו הצדיקים שהם שם, גועים ובוכים עימו (מעלים מ"ן לייחוד השכינה עם הקב"ה). אומר לה ה' בואי קבלי חוכמה והיא ממענת עד שישובו כולם.

אין תגובות

להגיב