013- הדף היומי בזוהר הסולם – שמות – לז-לט – למתקדמים

013- הדף היומי בזוהר הסולם – שמות – לז-לט – למתקדמים

שיעור שמע:

MP3-הורד

שאלות חזרה זהר שמות לז-לט
1. לצורך מה געה פעם ב' המשיח , כפי שאומר בק"י, והרי געיה היא חיסרון?
2. מה תפקיד המשיח בעולם כפי שמתבטא באות קי"א?
3. אלו ג' מיני גאולות יפעל המשיח?
4. תאר את המלחמה בין הכוכב שהוא קו אמצעי לבין שלהבת האש המתעוררת מצפון, עם איזה כח ניתן לנצח את השלהבת ומה משיג המשיח מניצחון זה?
5. מדוע לאחר שקנה ג"ר דנשמה שוב יש דינים ונחשך השמש בחצי היום והרבה מגדלים נשרפים ורוזנים ושרים יפלו וכו', לצורך איזה תיקון זה נעשה?
6. מה ההבדל בין תיקון של י"ב גבולי אלכסון מצד היום לבין תיקון זה מצד החודש?
7. מה יקרה אם השגת בחינת ג"ר דחכמה למלך המשיח?
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

שְׁמוֹת לז-לט

בִּיאַת מְשִׁיחַ

הוֹפָעַת הָשְׁלִילַה קוֹדֶמֶת לֶהוֹפָעַת הָחִיוּב.

גם בזמן ההכנה הדרושה למשיח, נדרשת קודם עבודה בקו שמאל, כדי לקבל כראוי את ההטבה השלמה. קודם יוצרים פרטיות, השתוקקות ואז יש להקדיש אותה לכלל, ליחד.

כדי שהמשיח יוכל לבצע גאולה, דרושה הכנה לגדלות מדרגות נשמה חיה ויחידה. זהו זמן של דינים משמאל שיבואו לבסס את הקו אמצעי בו פועל המשיח.

כשמשיח בא מתעורר כוכב של קו אמצעי ממזרח, ושלהבת אש שבאה מצד שמאל תגרום לדינים קשים, כי מצפון תיפתח הרעה. שלהבת זו תתפשט ממעלה למטה, אך אסור שהשתוקקות נפשית תבוא ממעלה למטה, אלא על האדם לדחות את האור ולאפשר התפשטות ממטה למעלה, כדי להקדיש את ההשתוקקות לקשר עם השם.

בהליכה לקו ימין, ממזרח לדרום משיגים אמונה ואז השלהבת מתבטלת בפני כוכב זה. כאן כבר מקבל המשיח גדלות, וישנה הכרה בעם ישראל, אך זה לא מספיק. נשמה מתקנת רק את הראש, ועדיין יש לתקן את הגוף, את הלב.

הדין בא כהכנה וכאן במשך 12 חודש יבואו מלכי העולם כנגד עם ישראל, ולאחר י"ב חודש יקום שבט מישראל – משיח שישלוט בעולם.

העולם צריך תקומה, ואפילו אם עם ישראל מגלה השתוקקות, נמשך קו שמאל לעולם ונמשכים דינים. גם אדם שמגלה תשוקה לדבקות, ופתאום מפסיק, מושך הוא דינים שהרי הנפש חייבת לקבל תענוג, ואם אין לו את הכוח לקלף את הקליפה מהלבושים החיצוניים – הוא נופל. קו שמאל אומר שישנה השתוקקות, וכאן תלוי אם ישנה מספיק אמונה, ואם חסרה האור ילך לצד האחר.

געה ובכה רבי שמעון פעם שנית, ונזדעזע הרקיע שעל הגן, ואלף וחמש מאות ריבוא מחנות מלאכים עליונים, עד שמגיע המשיח לכיסא העליון. אז רומז הקב"ה לאותו ציפור, ונכנסת אל הקן שלה, ויושבת אצל המשיח, וקוראת מה שקוראת, ונֵעור מה שנֵעור.

יש ב' מיני קול:

א. מבחינת המסך דמלכות, שאינו ממותק בבינה. וכמ"ש: משיח הרים קולו ובכה, וכיוון שהוא ממידת הדין, ע"כ אומר, ויזדעזע כל גן עדן, אפילו בקו ימין שבג"ע.

ב. שכבר מסך המלכות ממותק בבינה, שאז יוצא הסיום החדש של צ"ב, הנקרא רקיע. והוא בכייה השנייה, שלא נזדעזע כל הגן אלא קו שמאל, וחצי השמאלי דקו האמצעי, המכונה אלף וחמש מאות ריבוא. אלף נקראים, מטעם היותם חכמה. ריבוא, להיותם מלובשים בחסדים. ואז עולה משיח לכיסא העליון, אל הבינה. והקב"ה רומז לאותה ציפור, שממשיך לה הארת החכמה, ונבחן שהציפור, המוחין דחכמה, חוזרת אל הקן שלה, ויושבת אצל המשיח, כדי להשפיע בו החכמה, ואז קוראת מה שקוראת, כדי להמשיך החכמה, בקול דבינה, ונעור מה שנעור, שנעוֹרוּ המוחין דחכמה. בחינת בינה שחוזרת ונכללת בחוכמה.

עד שמתוך כיסא הקדוש שהוא בינה, הנקרא ג' פעמים, ג' הקווים בזה אחר זה, אותו קן ציפור והמשיח, וכולם עולים למעלה, לבינה, והקב"ה משׁביע אותם, להעביר מלכות הרשעה מן העולם ע"י המשיח, ולנקום נקמת ישראל, ולהמשיך כל הטוב שעתיד הקב"ה לעשות לעמו. וחוזרים אותו קן ציפור והמשיח למקומם, וחוזר המשיח ונגנז בקן ציפור, כמקודם. ישנו תיקון שיש לעשות לו הכנה כדי שמשיח ינקום בגויים ויביא את ההארה הגדולה לישראל.

עד עתה ביאר רבי שמעון בחינת המשיח בזמן הגלות. ואומר ששורשו הוא מסביבת העדן, ששם נגנז תחילה. וכשנִיתקנו העולמות, והקן ציפור, המלכות מבחינת החכמה וּגְזַר דין, נגנז המשיח בו. ובשבתות ויו"ט עולה המשיח עם קן ציפור לבינה, ומקבלים ג' קווים דבינה. יש ג מיני חוכמה. חוכמה עליונה אותה לא ניתן לקבל, שנגנזה בימי בראשית. יש חוכמה דרך ל"ב נתיבות, ויש חוכמה שבמלכות – קו ציפור. המשיח יכול כבר בעת עליה בשבתות וחגים לקבל חוכמה שעלתה בינה.

ומכאן ואילך מתחיל לבאר סדר התגלות המשיח, כשבא לגאול את ישראל. גאולה היא במוחין דחוכמה. כי אינו ראוי לגאול את ישראל בטרם שימשיך הג"ר דג"ר, החסרים בקן ציפור וחסרים לעצמו, המכונות נשמה, חיה, יחידה. שמתוך שישראל אינם כדאים לגאולה, נמשכים לעולם, בכל פעם שימשיך הקו שמאל, דינים קשים ומָרים. כי אין לך אור שלא יהיה נמשך בג' קווים. ועתה מתחיל לבאר סדר הגילוי של אור נשמה מג"ר דג"ר. ומאות קט"ו ואילך מבאר סדר הגילוי של אור החיה. ומאות קכ"א ואילך, סדר הגילוי של אור היחידה. ואח"כ מבאר סדר התגלות המשיח לתחתונים.

בזמן שיתעורר הקב"ה לתקן העולמות, שיאירו אותיות השם בשלמות. יוד, חכמה, תאיר בה', בינה. ואו, ת"ת, יאיר בה"ת, מלכות. ויהיה י"ה בשלמות אחד עם ו"ה. כלומר, יתעורר כוכב אחד נורא, ת"ת המכונה נורא, במסך דחיריק שבו. באמצע הרקיע, להיותו קו אמצעי. כעין ארגמן, שכולל כל הצבעים, כן הוא כולל כל ג' הקווים. לוהט ונוצץ ביום, באור החסדים, הנקרא יום. לעיניהם של כל העולם, גם באור החכמה, המכונה עיניים.

ויקום שלהבת אש אחת, מצד צפון, מקו שמאל. שבשעה שממשיך החכמה מלמעלה למטה, נהפך אורו לשלהבת אש. בתוך הרקיע. ויעמדו זה כנגד זה ארבעים יום. כי השלהבת, שהיא מקו שמאל, מפריד עצמו מכל אחת שבחו"ב תו"מ שבקו האמצעי. שכל אחת כלולה מע"ס, והן ארבעים. ויבהלו כל בני העולם לסוף ארבעים יום. בספירה הסופית, מלכות דמלכות. יעשו מלחמה הכוכב והשלהבת לעיני כל. ותתפשט השלהבת בשריפת אש בתוך הרקיע מצד צפון. כלומר, שתתפשט להמשיך חכמה מקו שמאל גם במלכות דמלכות, שעוד לא נמתקה במידת הרחמים, שמשם מקבל הקו האמצעי, שהוא הכוכב, את המסך לנקודת החיריק שלו. ונמצא בזה, שחושבת לבלוע את הכוכב לגמרי. שתבטל את המסך שלו, ויתבטל הקו האמצעי. וכמה שליטים ומלכים ואומות ועמים, יבהלו מהתגברות השלהבת.

אז יעלה הכוכב לצד דרום, שהוא קו ימין ואור החסד. ויחזרו החסדים להאיר בעולם, שבזה ישלוט על השלהבת, והשלהבת תבלע מעט מעט ברקיע מפני הכוכב, עד שלא תֵראה כלל. אז יעשה הכוכב אורחות ברקיע בי"ב גבולים, שימתיק המסך במידת הרחמים, שנקרא אורַח.

וכשג' קווים שבו יכללו בכל אחת מחו"ב תו"מ, הנה ג' פעמים ארבע הוא י"ב אורחות. ויעמדו אלו האורות ברקיע י"ב יום. כי אפילו המלכות עצמה אינה מאירה רק בג' קווים חג"ת. אבל מלכות שבה אינה מאירה. וע"כ אינם אלא י"ב אורות. ובזה נשתלם המשיח בנשמה דג"ר.

קטו) כשירצה להמשיך הארתם לאחר י"ב יום, למלכות, יחרדו כל בני העולם ממידת הדין שבמלכות, ויחשך השמש בחצי היום, כמו שנחשך ביום שנחרב בית המקדש, עד שלא יהיו נראים שמים וארץ. ויתעורר קול אחד ברעם וזיקים ממידת הדין שבמלכות, ותתחלחל הארץ מאותו הקול, וכמה צבאות ומחנות ימותו מחמתו. ברגע שישנה משיכה של אור, זה זמן של דינים.

ויום ההוא, המלכות, יגרום שיתעורר בעיר רומי הגדולה, בינה דקליפות, שלהבת אש של מדרגת חוכמה, מדין דשמאל, בקול ההוא שיתעורר בכל העולם, מדין שבמלכות, שאלו ב' מיני דינים יתחברו יחד. וישרוף הרבה מגדלים והרבה היכלות. וכמה מגדלים יפלו וכמה רוזנים ושרים יפלו ביום ההוא. וכולם, כל הדינים, יתקבצו עליה להרע. וכל בני העולם לא יוכלו להינצל. וכל זה הוא הכנה להשתלמות המשיח באור החיה דג"ר, כנודע, שהאחוריים קודמים לפָּנִים.

מיום ההוא עד י"ב חודש. כלומר, עד שיתוקנו הארת י"ב גבולים גם במלכות, כי בז"א נקראים י"ב יום, ובמלכות נקראים י"ב חודש. יתייעצו כל המלכים, ויגזרו כמה גזירות, וכמה שְׁמָדוֹת על ישראל ויצליחו בהן. אשרי הוא מי שיִקָרֵה שם, בימות המשיח, אשרי הוא מי שלא יִקָרֵה שם, שינצל מהדינים הללו, וכל העולם יהיו במבוכה גדולה.

לסוף י"ב חודש לאחר שיושלם קו שמאל, אחר שיתוקנו י"ב האורות של השלמת כלים במלכות, יקום שבט מישראל, שזהו מלך המשיח, שיתעורר בתוך הגן עדן, וכל הצדיקים יעטרו אותו שם שיהיו בחינת נקבה כלפיו, ויחגֵרו אותו כלי זיין באותיות רשומות של כלי השם הקדוש.

וקול יתפוצץ בענפי העצים שבגן, וקורא בכוח, ואמר, התעוררו קדושים עליונים, קומו מפני המשיח, הנה הזמן להתחבר אישה בבעלה, ת"ת ומלכות. ובעלה, ת"ת, רוצה לנקום בשבילה נקמות בעולם, ולהקים אותה ולנער אותה מעפר. מקימים את השכינה מעפר.

אז יקומו כולם, ויחגרו אותו כלי זיינו כמקודם. אברהם מימינו, יצחק משמאלו, יעקב מלפניו, משה רועה הנאמן, מעל כל אלו הצדיקים, הולך ורוקד בגן עדן. ובזה נשתלם המשיח באור החיה דג"ר. באור החייה נוקם בעולם ובאור היחידה יקבץ את כולם.

אין תגובות

להגיב