הדף היומי בזוהר הסולם -וארא סא-סג למתקדמים, סעודת סיום

הדף היומי בזוהר הסולם -וארא סא-סג למתקדמים, סעודת סיום

שיעור שמע:

הורדה- כחול

וָאֵרָא סא-סד

וְאֶעֶשְׂךָ לְגוֹי גָּדוֹל

לֹא תוּכַל לִרְכוֹשׁ תּוֹבְנָה חֲדָשָׁה בְּלִי שֶׁתָעַזוֹב אֶת עַצְמְךָ.

האחיזה באגו הפרטי כבר הראתה לאדם אין ספור פעמים שהיא ממיתה אותו, לכן נכון לקחת סיכון ולצאת למקום חדש, במקום להיתקע במקום נפשי שבוודאי ממית.

מכּת דֶבֶר ממיתה את הבהמיות שבנפש האדם בשקט, דהיינו שמרגיש שהחיוּת הפנימית מתה בגין חוסר אמונה. ואם בשלב זה עדיין לא יתקן עצמו, תגיע מלמעלה ברעש מכת בָּרַד (אותן אותיות).

מלמעלה כל השפע הנצרך לאדם זמין, כל שעליו לעשות במקום להתלונן מדוע אינו מקבל – זה פשוט להתעורר בעצמו ולהתחבר.

כפי שאמר לאברהם לך לך לתיקון שלך בעצמך, כך מוסרים לכל אחד לעזוב וללכת ממה שהוא מאמין בו, ממה שמרגיש כרצון אמיתי, צא מבית אביך שאתה חושב שזה השורש האמיתי שלך – לך לרצון חדש.

קצד) וְאֶעֶשְׂךָ לְגוֹי גָּדוֹל, וַאֲבָרֶכְךָ  וַאֲגַדְּלָה שְׁמֶךָ  וֶהְיֵה  בְּרָכָה. ואעשך לגוי גדול, כנגד לך לך. ואברכך, כנגד מארצך. ואגדלה שמך, כנגד וממולדתך. והיה ברכה, כנגד ומבית אביך. כנגד ארבעה הציונים שבפסוק לֵךְ לְךָ, הובטח לו ארבעה מיני שכר, בכתוב, ואעשך לגוי גדול.

קצה) רבי שמעון אמר: סוד החכמה יש כאן. ואעשך לגוי גדול, כנגד צד ימין, חסד. ואברכך, כנגד צד שמאל, גבורה. ואגדלה שמך, כנגד צד האמצעי, ת"ת. והיה ברכה, כנגד צד ארץ ישראל, המלכות. והכל הוא סוד המרכבה הקדושה (אריה שור נשר אדם – מרכבה מחזה ולמעלה). כי חג"ת ומלכות, הם ד' רגלי המרכבה.

קצו) בהתעוררות של מטה מתעורר למעלה. וטרם שמתעוררים למטה, לא יתעורר למעלה לשׁרות עליו. כתוב באברהם, ויצאו איתם מאור כשדים. ויצאו איתו, היה צריך לומר. אלא תרח ולוט יצאו עם אברהם ושרה, כי אחר שניצל אברהם מן האש, חזר תרח לעשות רצונו. וכיוון שהם התעוררו תחילה מלמטה, ללכת ארץ כנען, מיד התעורר עליו מלמעלה, ואמר לו הקב"ה, לך לך.

קצז) לֵךְ לְךָ, לתיקון שלך עצמך. מארצך, מאותו צד הישוב שאתה שוקל. ששם נולדת, מצד ימין מטרם שנכלל בשמאל. ואמר לו הקב"ה ללכת משם. וממולדתך, מתולדה ההוא שלך, מצד שמאל מטרם שנכלל בימין, שהשמאל הוא תולדה של הימין. ומבית אביך, שאתה משגיח בשורשם. ואמר לו הקב"ה, שלא יסתכל בהם יותר. אל הארץ אשר אראך, כי שם יתגלה לך מה שאתה חפץ, הכוח הממונה עליה. מיד, וילך אברם, כאשר דיבר אליו ה'. ואנחנו רוצים ללכת מכאן, כדי להשיג סוד החכמה

וַתְּהִי שָׂרַי עֲקָרָה

קצח) רבי יוסי ורבי חייא היו הולכים בדרך, שאר רבי יוסי: למה אתה שותק, הרי הדרך אינו מתתקן אלא בדברי תורה. נאנח רבי חייא ובכה, פתח: וַתְּהִי שָׂרַי עֲקָרָה אֵין לָהּ וָלָד. אוי על זה, אוי על אותו זמן, שהולידה הָגָר את ישמעאל.

קצט) אמר לו רבי יוסי: והרי שרה הולידה אחר שנולד ישמעאל, והיה לה בן גזע קדוש. ולמה אתה אומר, אוי? אלא, ווי על אותו זמן. כי משום ששרה נעכבה, כתוב: בֹּא נָא אֶל שִׁפְחָתִי, אוּלַי אִבָּנֶה מִמֶּנָּה, וע"כ השעה עמדה להָגָר, לרשת את שרה גבירתה, והיה להגר בן מאברהם. אמרה שרה בוא אל השלא לשמה, בכדי שלאחר מכן הלשמה יגיע. מכאן שאדם מוליד תובנות גם בזמנים שלכאורה לא טובים שלו, תובנות שנראות כהפרעה לתיקון. וכך ישמעאל הוא שריטה בנפש של האנושות. רק כאשר אדם נכנס לברית, להתחייבות אמונית, יכול הוא להוליד דבר קדוש.

ר) ואברהם אמר: לוּ יִשְׁמָעֵאל, יִחְיֶה לְפָנֶיךָ. ואע"פ שהקב"ה היה מבשר לו על יצחק, התדבק אברהם בישמעאל, עד שהקב"ה השיבו, ולישמעאל שמעתיך, ואח"כ נימול, ונכנס בברית הקדוש, מטרם שיצא יצחק לעולם.

רא) ארבע מאות שנים עמד הממונה של בני ישמעאל, וביקש לפני הקב"ה. אמר לו, מי שנימול יש לו חלק בשמך? אמר לו הקב"ה, כן. אמר לו, והרי ישמעאל שנימול, למה אין לו חלק בך כמו יצחק? אמר לו, זה (יצחק) נימול כראוי וכתיקוניו, וזה אינו כך. ולא עוד, אלא שאלו מתדבקים בי כראוי לשמונה ימים (מדרגת נשמה). ואלו רחוקים ממני עד כמה ימים. אמר לו השר הממונה, ועם כל זה, כיוון שנימול, לא יהיה לו שכר טוב על זה?

רב) אוי לאותו זמן שנולד ישמעאל בעולם ונימול. מה עשה הקב"ה כלפי טענת השר של ישמעאל? הרחיק את בני ישמעאל מדבקות העליון, ונתן להם חלק למטה בארץ הקדושה, בשביל המילה שבהם.

רג) ועתידים בני ישמעאל לשלוט על ארץ הקדושה זמן הרבה, בשעה שהיא ריקה מכל, כמו שהמילה שלהם היא ריקה בלי שלמות. והם יעכבו את בני ישראל לשוב למקומם, עד שיִשְלַם הזכות של בני ישמעאל. הריקנות שולטת אך לזמן מוגבל. איך ידעו לפני 2000 שנה שדווקא בני ישמעאל יפריעו לישראל לשוב לארץ, בזכות שיש להם מלמעלה. זוהי מלחמה בין פנימיות לחיצוניות, בין ברית אמיתית לברית ריקנית שבה יש רק הסרת הרע, אך בלי גילוי הקדושה. לכן יש לזרז את הנקודה הפנימית שתבוא לשלוט. וכך באדם אחד, כאשר מנסה הוא לשוב בתשובה, החיצוניות היא זו שמפריעה, לא מילוי ההלכה החיצונית שהכן היא חשובה תביא את הגאולה, אלא הכוונה הפנימית.

בסופו של תהליך פנימיות ישראל תגבר על חיצוניות ישראל, וכוח מלמעלה יכניע את החיצונים,

רד) ועתידים בני ישמעאל לעורר מלחמות גדולות בעולם. ויתאספו בני אדום עליהם, ויערכו עימהם מלחמה, אחת על הים, ואחת על היבשה, ואחת סמוך לירושלים. וימשלו אלו על אלו. וארץ הקדושה לא תימסר לבני אדום.

רה) באותו זמן יתעורר עם אחד מסוף העולם על רומי הרשעה, ויערוך עליה מלחמה ג' חדשים. ויתאספו שם עמים, ויפלו בידיהם. עד שיאספו עליה כל בני אדום מכל קצווי העולם. ואז יתעורר הקב"ה עליהם. כמ"ש: כי זבח לה' בְּבָצְרָה. ולאחר כך, לאחוז בכנפות הארץ, ויכלה את בני ישמעאל מן הארץ, וִישַׁבֵּר כל הכוחות שלמעלה, ולא ישאר כוח למעלה על עם העולם, שהוא ישראל, אלא כוח ישראל בלבדו, כמ"ש: ה' צילך על יד ימינך.

רו) משום שהשם הקדוש הוא בימין, והתורה היא בימין, וע"כ הכל תלוי בימין. וצריכים להגביה את הימין על השמאל. כמ"ש, מימינו אש דת לָמוֹ. ולעתיד לבוא, הושיעה ימינך וַענֵני. כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה, לקרוא כולם בשם ה', ולעובדו שֶכֶם אחד. וכתוב: ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד.

תגיות: ברית, אמונה, לך לך

ברוך ה' לעולם אמן ואמן.

אין תגובות

להגיב