016- הדף היומי בזוהר הסולם – בראשית א' – עמודים קלה-קלו (שיעור...

016- הדף היומי בזוהר הסולם – בראשית א' – עמודים קלה-קלו (שיעור השקפה)

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

מי שמתלונן שקשה לו, יבין שעושים לו כך מפני שהוא לא טהור!

דבריו של שמואל היו בדין בהתחלה ובסוף, שבהיות כל עקרו היה לטהר את הנצח מהחולשה שגרם ליעקב שרו של עשו. טהרה מחייבת קושי, המעבר ממצרים מחייב מכות, יקיצה מחייבת שיהיה שוני ברגילות. לכן במקווה יש לעזוב את הקרקע להיות מוקף במי תורה. המקווה הוא סימן שאני מוכן להיכנס לרחם הבורא.

נחלש ירך יעקב, משום שצד הטומאה קרב אליו, ולקח חיזוק ממנו. בכל מקום שיש חיסרון בקדושה נאחז הס"א! לכן בכדי להתעסק בקדושה, על האדם להתגבר, ללמוד באופן רציף ולמלא את הזמן בקדושה, כדי שלא יסתכן בנפשו. "תרבות הפנאי" של הגויים ממלאת את האדם בטומאה. כאשר אור הקדושה מסתלק מאדם, החיסרון מביאו לחפש תענוג במקום אחר, משיג אור דומה, ואחרי שרודף אחריו מוצא שזה לא מה שחיפש.

גם נֵצַח יִשְׂרָאֵל לֹא יְשַׁקֵּר וְלֹא יִנָּחֵם כִּי לֹא אָדָם הוּא לְהִנָּחֵם. אומרים אברהם יצחק ויעקב, ולא ישראל, מפני שיעקב צריך באופן קבוע להיות בתנועה מקטנות לגדלות. הוא מייצג את הבריאה שצריכה תנועה מתמדת.
מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן בְּכֹהֲנָיו וּשְׁמוּאֵל, בְּקֹרְאֵי שְׁמוֹ. שקול שמואל כמשה ואהרן. כל אחד מהם בנפרד היה גדול בהרבה משמואל, מפני שכל בחינה למעלה מחזה גדולה מבחינה שלמטה מחזה. רק שיש לה דבר דומה, שנכלל מימין ושמאל.

יעקב זה אמונה שניתן ליהנות רק מהאמת — קו אמצע, לא יכול לקבל את כל השפע לכן שׁם יעקב הוא קטנות. נותנים לו את המפגש עם הרצון לקבל הגדול, הפך לצולע, ובכך ידע היכן נקודת התיקון, הבין שעליו לעבוד לפי צמצום ב', קודם שלא לשמה ומתוכה לבוא ללשמה.

מדובר באדם שכבר הגיע לאמונה, עכשיו הניסיון הוא ביצירת רצונות חדשים, המצריכים טהרה. צריך גבורה להתגבר על הרצון שלך, לכן אמר רב אשי: כל תלמיד חכם שאינו קשה כברזל אינו תלמיד חכם.

לא לפחד מקושי וכאב, הטהרה מחייבת דינים וגבורות.

אין תגובות

להגיב