004- הדף היומי בזוהר הסולם – בא – י-יב למתקדמים

004- הדף היומי בזוהר הסולם – בא – י-יב למתקדמים

שאלות לחזרה ושינון זהר בא י-יב
1. מה ההבדל בין קורבן קין לקורבן הבל?
2. מה היתה הטעות בקורבן איוב?
3. מדוע חייב האדם כאשר נמצא בקדושה לתת חלק לסטרא אחרא? כיצד זה קשור למה שלמדנו במאמר ויהי היום ויבוא גם השטן בתוכם?
4. ממה חשש משה וכיצד הקב"ה הפיג את חששו?
5. מי הם התנינים הגדולים ומדוע כתובים בחוסר האות י?
6. מהו שורשם של לוויתן ובת זוגו? ומדוע מחד הלוויתן הוא הנחשוב שבבריות ומאידך הרג הקב"ה את התנין אשר בים? ומהי הריגה זו?
7. מהו התיקון הראשון של הלוויתן?
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב