010- הדף היומי בזוהר הסולם – בא – כח-ל השקפה

010- הדף היומי בזוהר הסולם – בא – כח-ל השקפה

שעור שמע:

הורדה- כחול

 

בֹּא כח-ל

וַיְהִי בַּחֲצִי הַלַּיְלָה

אֵין הָאָדָם מִּתקָיים אֶלָּא עַל צוּרַת מַחֲשַׁבְתּוֹ.

אין העולם מתקיים אלא על ראשי העם. אם ראשי העם הם צדיקים, טוב לעולם, טוב לעם. ואם אינם צדיקים, אוי לעולם, אוי לעם. הראש קובע ולכאורה אין תפקיד לאחרים. אמנם תלוי הכול בראש, אך המון העם צריך לתת אפשרות לראש לפעול, לכן צריך סביבה ראויה לביטוי ראש העם. הצדיקים הם אלה שעל פיהם מתנהלים הדברים ויש לתמוך בהם. . וכך באדם אחד, אם הגוף לא מוכן לסבול וללכת אחרי הראש, באות צרות.

כשאדם רואה חושך, צל שהוא עצם המסתיר את האור, כאן בדיוק יש לו תפקיד, להשיב פניו אל השם, דהיינו רכישת אמונה. לכן כאשר אדם רואה בחצות, במרכז החושך, את תפיסת הבורא, השכינה מעירה אותו.

חושך הוא העדר אור אצל הגויים, את החושך לא מגרשים ע"י שמביאים אור, אלא ע"י זה שמביאים אמונה.

הזוהר מדבר רק על מצב הנשמה, לילה אומר חשכות נפשית הנגרמת ע"י הדין. התיקון הנדרש הוא תיקון של אמונה, דהיינו לכוון ליבו לדעת אמונית. הקול הפנימי של האדם הקשוב ולומד פנימיות התורה, קורא לו להתעורר שתפיסת הבורא שבו צריכה להשתנות לתפיסה אמונית, שתפקיד האדם לבוא לקשר אהבה עם הבורא.

כשחשוך אין לחפש את האור, אלא את האמונה. האגדה של של פסח היא הגאולה לצאת מהתפיסה המדעית לתפיסה אמונית. את הראש יש לתקן.

"אמונת" הגויים תפלה ואין לה בכלל אור, אלא תענוג מזויף. אומות העולם טועים וחושבים שחושך הוא העדר אור. אמונת הגוי שבאדם אינה משיגה כלום, כמוץ ברוח. כלומר שגם לא נהנים – ריקנים מאור וגם חסרי אמונה אמיתית.

תלמיד חכם אינו אומר דבר שלא שמע מרבו.

 

 

 

 

אין תגובות

להגיב