044- הדף היומי בזוהר הסולם – בראשית א' – עמודים קצה-קצו (שיעור...

044- הדף היומי בזוהר הסולם – בראשית א' – עמודים קצה-קצו (שיעור השקפה)

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

מאמר ברא עלמין ומחריבן

בלי אהבת פנימיות התורה – אין אהבת ישראל! הראי"ה קוק

בונה עולמות ומחריבן. ה' עשה מראש מציאות שמידת הדין לא יכולה להתקיים בלי רחמים. ברא שתי סוגי מציאות: א' עולמות, ב' חורבן לאלו שלא שמרו מצות התורה ולא העלו המלכות להמתיקה במדה"ר דבינה. אין הכוונה שברא והחריב, אלא עשה גם מציאות של חורבן-דין לעומת המציאות של ישראל שומרי הברית.

דין-רצון לקבל, אם הוא לא נכנס לרחמים, לרחם הבורא בכדי להמתיקו, לא יוכל לקבל את האושר. הרצון להיות מאושר לא יכול להתקיים בלי האמת שהיא מידת קבלה הכלולה בהשפעה.

אֵלֶּה תוֹלְדוֹת הַשָּׁמַיִם וְהָאָרֶץ, בְּהִבָּרְאָם, מלמד שבאות ה בראם. הוסיף ה' לשם אברם אות ה זעירא. וזהו כל ההפרש בין נשמות ישראל לאומות העולם, כי נשמות ישראל באות מה' זעירא זאת, אבל אומות העולם נמשכות ממלכות שלא הומתקה.

טועים החושבים שכל הנשמות הן אותו דבר. הנשמה היא ניברא — רצון לקבל, אומנם ביחס לגוף היא מאירה, אך גם עליה חלים חוקים.
נשמה של יהודי היא ברת תיקון — שיכולה להגיע לאהבה, כשמקבלת עליה ברית. יהודי שלא מוכן לשמור ברית נענש. גוי לא צריך לקיים: וַיְכַל אֱלֹהִים בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי …לשון תכלית, וגוי ששבת חייב מיתה.

משה רצה להכניס גרים תחת כנפי השכינה, לגייר ערב רב, ולמעשה הם שגרמו לו ירידה דכתיב: לֶךְ רֵד כִּי שִׁחֵת עַמְּךָ. סכנה גדולה לאדם שרוצה לתקן רצונות שאי אפשר לתקנם, כמו למשל לאכול חזיר לשם שמים. כך על האדם גם להיזהר בתכנים שהוא צורך.

חיבור אצל גויים הוא רק כדי להרע לישראל, אין אצלם חיבור אמיתי. 70 אומות בלי רצון שמאחד אותם. עם ישראל הוא בחינת כלל, וכל אומה בפני עצמה, הם קובץ פרטים שבאו לשרת את כלל ישראל. אין ביכולתם להתקשר לבורא באופן ישיר, אלא דרך ישראל.
לנשמת ישראל יש פוטנציאל להגיע לדרגת נשמה, כאשר תיבחר להתייגע בכדי להגיע לאהבה הכוח לחבר. לגוי דרגת נפש וביכולתו לעבוד על היראה, הכוח לבטל האגו.

אין תגובות

להגיב