045- הדף היומי בזוהר הסולם – בראשית א' – עמודים קצז-קצח (למתקדמים)

045- הדף היומי בזוהר הסולם – בראשית א' – עמודים קצז-קצח (למתקדמים)

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

מאמר ברא עלמין ומחריבן

כשאדם רוצה תענוג אומרים לו לך למקום הקדושה, ורק במסגרת זו תוכל לקבל !

ברא עולם שיש בו בחירה: לישראל שמקבלים על עצמם את הברית, ולאחרים. אות ה שנוספה לאברהם, מייצגת התכללות בבינה — האני של האדם מתחבר עם הבורא. משה ניסה לספח את העֵרֶב רַב, ונגרם ע"י כך חטא העגל. שורשם של העֵרֶב רַב מהאות ה תחתונה שלא התכללה בהשפעה, ולכן גם משה לא נכנס לארץ.

נשמותיהם של הערב רב הם מצד אותם שנאמר בהם כִּי-שָׁמַיִם כֶּעָשָׁן נִמְלָחוּ וְהָאָרֶץ כַּבֶּגֶד תִּבְלֶה – שעליהם להימחות, וכן נאמר עליהם תִּמְחֶה אֶת זֵכֶר עֲמָלֵק וגו'. משום זה ירד משה מדרגתו וירדה עמו אות ו' דהויה. משה – נקודת האמונה מגלה לנו את תכונת הצדיק, שקשה לו לוותר על רצונות בלי לתקנם, אפילו תוך סיכון בירידה למקומות אלו.

שואל מהו מִדֹּר דֹּר שבכתוב מִלְחָמָה לַה' בַּעֲמָלֵק מִדֹּר דֹּר? ואומר שזה משה שנאמר עליו דור הולך ודור בא…ועניין התפשטות משה בכל דור.
המלחמה לה' בעמלק תמידית כל זמן התיקון. במלחמה זו החלו בני ישראל, ומכאן בכל מקום, בכל אתגר, ישראל צריכים את תכונת משה — האמונה נגד העבדות לחומר ולגשמיות. בכל דור – בכל ירידה, יש לעשות מלחמה אם בחינת האמונה — וכך להקים את השכינה מהעפר.

סיכום: כאמור ה' ברא שתי מציאויות בהם ישנה הבחנה בין קדושה לטומאה.
מצד צורת הלימוד של האדם, עליו לבחור בין פנימיות לחיצוניות וכדומה. בכל מפגש במציאות, כשאדם בוחר להכליל את הפרט, המקרה – אל מעבר למקרה, זו הבחנה המביאה לגאולתו.