035- הדף היומי בזוהר הסולם – בראשית א' – עמודים קעז-קעח (למתקדמים)

035- הדף היומי בזוהר הסולם – בראשית א' – עמודים קעז-קעח (למתקדמים)

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

מאמר תְּפִלָּה לְעָנִי

במקום לבכות על המזל, תראה לה' שאתה רוצה חיים רוחניים – והמזל ישתנה!

האם בנים חיים ומזונות תלויים במזל?
המזל – גרמי השמים, הם האמצעים דרכם מנהיג ה' את העולם כולל ישראל. עצם החיים זה רצון טבוע באדם, מזונות זה לקיום, בנים זה עניין של הבנה.
אדם בטבעו הוא בת, ועליו לקנות טבע חדש — להיות בן, להיות מסוגל לא לקבל ברצון לסיפוק אישי, אלא ברצון לקשר. כך יוכל להוליד נשמה-הבנה חדשה בתפיסה שלו.
ישראל, יכולים לעלות מעבר לגשמיות ולבוא לעולם רוחני, לעבור למזל גבוה. תלוי באדם לשנות את מזלו — ההשגחה. כאשר המזון שלך הוא פנימיות התורה, חייך רוחניים, אז הבנים זה קשר של קדושה.

בנים חיים ומזונות כנגד ישראל תורה ותפילה, נמשכים לתחתונים רק מצד עמוד האמצעי שהוא נקרא בְּנִי בְכֹרִי יִשְׂרָאֵל. עמוד אמצעי זה הכלל, הנק' עץ החיים שהכל נמצא בו, בלעדיו אין את ההמשכה הזו.

תפילה זה זיווג ועל כן שייכת לבנים. היא נחשבת לקרבן, שמקרבת את השכינה לזווג – וַתֹּאמֶר אֶל-יַעֲקֹב הָבָה-לִּי בָנִים וְאִם-אַיִן מֵתָה אָנֹכִי. אם אין לי רוחניות, למה לי חיים. אומרת רחל: תן לי תפילה, תן לי קשר. הזיווג שלנו עם ה' יכול לבוא במקום השקט — תפילת י"ח, שזה מושך בנים, דהיינו הבנות של קדושה.
אדם שאינו פועל את הרצונות בחינת ישר-אל, איננו חי, מאחר ונקודת האהבה הפנימית לא פועלת בו.

חיים זה אור חוכמה, הנמשך למטה מהשכינה, ע"י שמעלים ביקוש לאור חוכמה למלכות. אם אתה רוצה להזין את בחינת השכינה, שהיא הרגש הכלל שלך, מקום האני המשותף, האהבה, קו אמצע — עליך ללמוד פנימיות התורה. שהיא מעין אוכל שתמיד משֹביע, אך אף פעם לא סותם את התיאבון. כמה שתאכל יותר, תרגיש נפלא, ועוד עושה אותך קליל.

כאשר אדם רוצה להעלות רצון, עליו לפרוט אותו, דרך הפרטים לבוא אל הכלל. את התפילה יש להעלות בכל התנועות: האותיות/הרצונות, הנקודות המייצרות תנועה לרצונות, והטעמים – התענוג מהאמת.
בכל התפילות והבקשות יש לכוון לכלל, כל 10 הספירות, אחרת הקבלה חלקית. הקורבן מקרב, ע"י שמוכן להקריב את בחינות דומם צומח חי שבו, למען צד האדם.

אם חלילה בחרת והמזל שלך הוא של גוי — אז מה שנותנים לך זה חיים גשמיים. אם אתה יהודי, איזה חיים תקבל, תלוי מה אתה מוכן לשלם, כמה אגו תקריב בכדי לקבל חיים אמיתיים. האם אתה רוצה להזין את השכינה או את הכלב שהוא הרצון לסיפוק אישי?

אין תגובות

להגיב