079- דף היומי בזהר הסולם – בראשית רסה-רסו למתקדמים

079- דף היומי בזהר הסולם – בראשית רסה-רסו למתקדמים

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

מאמר וְהָאָרֶץ, הָיְתָה תֹהוּ

מִי-הָאִישׁ הֶחָפֵץ חַיִּים אֹהֵב יָמִים, לִרְאוֹת טוֹב!
מלמדים אותך כיצד עליך להיות, לראות טוב, להאיר בכל השלמות.

מלמד כאן ביום השלישי על המעבר מ – וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים יְהִי אוֹר וַיְהִי-אוֹר אל הקבלה במלכות, בנברא שמקבל רק אור חלקי, בכדי שיוכל להשתמש בו באופן ראוי.

כיון שהאור האיר במלכות, וירד והאיר בעולם ביום השלישי, והיה מתפשט אורו מסוף העולם עד סופו, כשהקב"ה נסתכל ברשעי עולם, שעתידים לחטוא באור הזה, גנז את האור. ראה שהרשעים יזיקו לעצמם אם ישתמשו באורות ג"ר, ולטובתם גנז את האור, שאינו מאיר זולת בשבילים סתומים שאינם מתגלים. האור כן מתגלה למי שראוי. ובכדי להיות ראוי על האדם לתקן ולהצביע על רצונו לגדול לשותפות ולקשר עם הבורא. הבורא רוצה לתת אחרי "מבחן" — להיות בן אדם! מי שאינו מתנהג כאדם, שאינו מכוון את הלב למטרה, בחיקוי העולמות העליונים — לא מקבל.
מאמר ג' אותיות טוֹ"ב.

וַיַּרְא אֱלֹהִים אֶת-הָאוֹר כִּי-טוֹב. למדנו שכל חלום העומד בפתרון של כִּי-טוֹב, מראה, ששלום לו למעלה ולמטה. עליך לפתור את החלום כטוב, ויהיה טוב, כלומר איך שתפרש את המציאות כך יהיה.
לטוב יש גדרים וסדר המחייב את האדם להיות טוב בפועל, למשל משפיע ופועל למען הכלל.

כפי שבעולם העליון אין שום מקטרג, עליך לפעול בעולם התחתון, ואז- עוֹשֶׂה שָׁלוֹם בִּמְרוֹמָיו הוּא יַעֲשֶׂה שָׁלוֹם עָלֵינוּ. כל אחד ואחד רואה אותיות/חסרונות לפי דרגתו ומקום נפשו, וכן פירושו לחלום יהיה בהתאם.

אדם אופטימי למשל תמיד רואה טוב בחלומו –הכל לפי דרכיו ומעשיו. ראה ט' בחלומו, טוב לו וטוב לחלומו, שהרי התורה פתחה בפעם הראשונה בכתיבת אות ט' במילה טוב, אות ט שפתוחה למעלה לעליון.

לקבלת אור צריך יראה, ענווה גדולה, חסדים. אהבה אינה יכולה להיות בלי יראה, אלא שהיראה גנוזה, והאהבה גלויה.
אות ט היא שורש לטוב, היא כוללת מנעולא ומפתחה, יראה ואהבה.

אין תגובות

להגיב