066- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קצו-קצח השקפהI תגיות: השגה...

066- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קצו-קצח השקפהI תגיות: השגה רוחנית

שיעור שמע:
הורד Mp3

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

תְּרוּמָה קצו- קצח

רְאֵה וַעֲשֵׂה בְּתַבְנִיתָם

לא ניתן להבין מהי השגה רוחנית עד שלא חווים אותה.

שואל רבי יוסי, איך יכול היה משה לראות את המשכן שלמעלה טרם שהוקם המשכן למטה. כיצד ניתן לתאר למישהו דבר שהוא לא חווה והרגיש. באופן רגיל ניתן לראות את העתיד אך לא בפועל, אלא רק על הפוטנציאל הקיים. העבר נמצא בנפש שכבר חוותה את הדבר ועתה הרושם נמצא בגוף. ישנם דברים שנמצאים במחשבה, אך באופן אישי עוד לא חווה האדם.

כנגד ליבו של האדם שזה המשכן למטה, יש גם התודעה, שהיא מעין גוף של הראש ובה יש לב. ויש הבדל בין מה שאדם יודע לאחר חוויה שעבר, לבין מה שיודע כפוטנציאל.   ישנו יחס וקשר בין הלב המרגיש לבין רעיון מופשט בראש. את הלב יש לבנות ב-ג' קווים, חסד מימין, השתוקקות משמאל, וקו אמצעי הכולל את שניהם. בצורה זו ניתן לקבל הארה כראוי. וכך נבנה הקשר לבורא, השפעה השתוקקות וחיבור ביניהם

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams