005- הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – טז-יח למתקדמים I תגיות:...

005- הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – טז-יח למתקדמים I תגיות: לבושים רוחניים, אליהו עולה בסערה לשמים

שיעור שמע
mp3 להורדה

 

וַיַּקְהֵל  טז- יח

מִי עָלָה שָׁמַיִם וַיֵּרַד

 

כדי לבוא לדבר הנפשי השלם יש לעשות את הייחוד בין ארץ לשמים, נברא לבורא, לב למוח, רצון לקבל להשפעה.

משה עלה לשמים וירד, וכך גם אליהו שעלה בסערה, והרי השמים אינם יכולים לסבול משהו מעולם הזה, אלא שעלו עם לבוש, אצל משה הענן ואצל אליהו בסערה השאיר הגוף הגשמי והתלבש בלבושי אור. כלומר עלייתם לשמים היא בלבוש רוחני חדש. כך גם בשינה, אדם עוזב את התודעה הגשמית ועובר לתודעת חלום שמעבר לזמן ומקום.

מז) מי עלה שמיים ויירד. מי עלה שמיים, זה אליהו. ויירד, זהו יונה. שהוריד אותו הדג לשון דאגה לתוך התהומות, למעמקי הים. יונה בא מכוחו של אליהו, שהיה לו נפש אליהו. לפיכך אליהו עלה ויונה ירד. זה שאל נפשו למות, וזה שאל נפשו למות. ומשום זה נקרא בן אמיתַי, שכתוב: ודבר ה' בפיך אמת. כאשר קורים לאדם דברים דומים, רציפות בדברים העוברים עליו, אז יודעים שהדבר קשור לנפשו.

מח) מִי צָרַר-מַיִם בַּשִּׂמְלָה. מי צרר, זה אליהו, שקשר קשר המים בעולם בהר הכרמל, ולא ירד טל ומטר השמיים. בשמלה, זה אליהו, שהיה מביא האַדֶרת שלו לעשות ניסים, שבקע בה הוא ואלישע, את הירדן. מי אסף רוח בחופניו. זה אליהו, שהחזיר רוחו של אדם לתוך גופו אחר שמת.

מט) מִי הֵקִים כָּל-אַפְסֵי-אָרֶץ. זה אליהו, שאחר שצרר המים, ונשבע על המטר, הנה אח"כ חזר בתפילה, והקים כל העולם, שירד מטר, וניתן מזון לכל. מה שמו, אליהו. ומה שם בנו, אליהו. ומה שמו, כשעלה למעלה, אליהו. ומה שם בנו, כשירד למטה, ונעשה שליח לעשות ניסים, שמו אליהו. וכך רואים שבאליהו התקיימה עליה למעלה בגוף רוחני חדש, והגוף הגשמי איפסן בסערה ואיתו השתמש לעשות ניסים בעולם. אליהו מחבר שמים וארץ וכך גם במשה שאומר לעם: אָנֹכִי עֹמֵד בֵּין-יְהוָה וּבֵינֵיכֶם. ובכל אדם הנשמה שיורדת ומחברת את השמים לגוף.

נ) מ"י עלה שמיים, זהו הקב"ה. שם אלקים מתחלק ל: מי-אלה מ"י שֵם הבינה. שמיים, ז"א, מעלה את הבינה שנק' מי. ד' רוחות העולם, ד"ס חגת"מ שמחזה ולמעלה דז"א, הם המרכבה העליונה לבינה, מ"י, והם יסודות הראשונים לכל, וכולם תלויים במקום, שנקרא מ"י, שהם מרכבה לה.

נא) כשנמצאת שעת רצון לפני הקב"ה, לייחד מרכבה עליונה במרכבה תחתונה, שתהיינה כולן אחת, אז יוצא קול ממקום קדוש העליון, שמיים, ז"א, ומקהיל כל אלו הקדושים שלמטה, הצדיקים שבעוה"ז, וכל השרים הקדושים, מיכאל גבריאל אוריאל רפאל, וכל מחנות העליונים, המלאכים, שיהיו כולם מוכנים יחד כמ"ש: ויקהל משה, זהו השמיים, ז"א. וכמ"ש: את כל עדת בני ישראל, אלו הם י"ב מחנות עליונים הקדושים, המרכבה התחתונה, שהמלכות רוכבת עליהם, והם מעלים את המלכות לזיווג עם ז"א. מרכבה העליונה, חגת"מ שלמעלה מחזה דז"א, ד' רגלי הכיסא של שהם שליחי הבינה במקום ז"א שמגלים חסדים מכוסים כתכונת הבינה. והם י"ב, כי כל אחד מחגת"מ כלול מחג"ת בסוד צמצום ב. ועד"ז מרכבה תחתונה היא ד"ס נהי"מ של הנוקבא, הנקראות ד' חיות או ד' מלאכים, מיכאל גבריאל אוריאל רפאל, או ד' מחנות מלאכים. וגם הם י"ב, כי כל אחד מד"ס נהי"מ כלולה מנה"י. כמו שהתבאר בחגת"מ. ועד"ז ד' המלאכים וד' המחנות, הם י"ב מחנות עליונים הקדושים. כי ד' מחנות מלאכים, כלול כל מחנה מג' מחנות, והם הנושאות את הכיסא, המלכות, לזיווג עם ז"א.

 

כֹּל נְדִיב לִבּוֹ יְבִיאֶהָ

נב) קְחוּ מֵאִתְּכֶם תְּרוּמָה, לַיהוָה, כֹּל נְדִיב לִבּוֹ יְבִיאֶהָ אֵת תְּרוּמַת יְהוָה:  זָהָב וָכֶסֶף, וּנְחֹשֶׁת. קחו מאיתכם תרומה. היתקנו כולכם להעלות עליכם, ולשאת עליכם, את כבוד הכיסא הקדוש, המלכות, להעלות למעלה, לז"א זהו שאומרים לייחוד קודש אבריך הוא ושכינתא, שזו הסיבה לתפילה, לייצר את השלום, השלמות בזיווג זה.

נג) הפרישו מכם אלו המכובדים, אלו שרים העליונים, מיכאל גבריאל אוריאל רפאל, להעלות תרומה זו, הכיסא הקדוש, המלכות, להתחבר באבות, חג"ת דז"א. והמטרוניתא, המלכות, אינה ראויה לבוא לבעלה להעלות מרכבות תחתונות לעליונות, הנוקבא לז"א, אלא באלו בתולות עלָמות הבאות עימה כדי שיהיה בה חידוש, אמונה שמצד האמונה ניתן להתחבר, ומנהיגות אותה עד שמגיעה לבעלה, ז"א.

הבתולות הן המדרגות הנמשכות מאחוריים דמלכות, והן ז' היכלות דבריאה, ז' הנערות הראויות לתת לה מבית המלך. והן כמ"ש: בתולות אחריה רעותיה מובאות לָך. כי היות שהמלכות בשעת גדלותה רק בכלים דחסדים, לפיכך היא צריכה לז' הנערות, שישלימו את הכלים דאחוריים שלה, כי הארת החכמה אינה מתלבשת אלא רק בכלים דאחוריים. עליה לבוא אל המלך עם הבתולות, דהיינו עם ההשתוקקות לחוכמה כדי לעשות את הזיווג כראוי. על אדם הרוצה לבוא לייחוד, לקשר עם העליון, להביא את כל כוח הבתולה שבו, את הרצון וההשתוקקות לחוכמה באמונה מחודשת.

שבא אדם למלא תפקידו וליישר ליבו לאביו שבשמים, חובה עליו להביא את הרצונות הבתוליים שבו, את ההשתוקקות המחודשת לבוא בביטול וענווה לקשר. עשה רצונו כרצונך, אומר שרצון העליון מבטא באדם רק את מדרגת הנשמה , ההשפעה ולא את מדרגת החוכמה. מכאן שיישור הלב אומר שעליו להיות נדיב לב, משפיע גם את כל הרצונות העצמיים שלו כאחד ולהקדישם להשם יתברך.

שאלות לחזרה ושינון זהר ויקהל טז-יח
1. איזה פירוש נוסף מביא הזהר באות נז על הכתוב "מי עלה השמים וירד"?
2. במה אנו רואים שיונה בן אמיתי היה מנפשו של אליהו?
3. מהיכן אנו לומדים את הפסוק מי צרר מים בשמלה, מי אסף רוח בחפניו, מי הקים כל אפסי ארץ, מה שמו ומה שם בנו על אליהו?
4. איזה פירוש נוסף אנו לומדים באות נ על הכתוב "מ"י עלה השמים"?
5. כיצד מתייחדת מרכבה עליונה ומרכבה תח' שתהיינה כולן אחת? וכיצד בא לידי ביטוי בכתוב ויקהל משה את כל עדת בנ"י?
6. לשם מה צריכה המלכות את שבע הבתולות שיבואו עמה אל המלך?
7. מדוע כתוב יביאה ולא כתוב יביאוה?
8. הסבר בשלושה אופנים את הסדר הנכון בקדימות בין זהב לכסף ואיזה פירוש אנו לומדים כאן באות נ"ז?

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams