007- הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – כב-כד למתקדמים I תגיות:...

007- הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – כב-כד למתקדמים I תגיות: הכל צפוי והרשות נתונה, בחירה חופשית, מעשה בראשית

שיעור שמע
mp3 להורדה

 

וַיַּקְהֵל  כב- כד

כֹּל נְדִיב לִבּוֹ יְבִיאֶהָ

הכל צפוי ובחירה לאדם להתייחס נכון לדברים.

אין לאדם יכולת הכרעה, אך יש לו בחירה להסכים להיות חלק ממחשבת הבריאה, לבחור בדרך התורה אחרת יאלץ להגיע לתכליתו בדרך ייסורים.

יעקב ראה שיש שבר במצרים, כלומר שטוב לו לאדם להתפתחותו, לשבר גאוותו ורצונו בגלות הנפשית כדי להתמודד עם רצונות לא לו, לזכור את השם, לאחד את כל הרצונות כפרטים אל הלב שהוא בחינת הכלל, ובכך יוכל לשים ביטחונו בהשם ולאמן עצמו ברכישת אמונה.

סט) ע"כ כתוב במשה, ואָמרו לי מה שמו מה אומַר אליהם. שסופי המילים בכתוב: לי מה שמו מה, הוא י"ה ו"ה, שהיה רגיל בפיהם. משום שהיו יודעים אותו, ולא שכחו אותו לעולם, וסבלו שבר הגלות בשביל הקב"ה. ומשום כך זכו לגאולות ולניסים ולאותות רבים.

ע) והקדושים העליונים, שסובלים שבר הגוף ממקום למקום על הקב"ה. על אחת כמה וכמה, שהם ראויים שיעשה להם ניסים וגאולות, ויזכו לחיי עוה"ב.

עא) קחו מאיתכם תרומה. בשעה שאדם שם רצונו לעבודת ריבונו, הרצון הזה עולה תחילה על הלב, הקיום והיסוד של כל הגוף. ואח"כ עולה רצון טוב ההוא על כל איברי הגוף, והרצון של כל איברי הגוף והרצון של הלב מתחברים יחד. והם מושכים עליהם זוהר השכינה לשכון עימהם. ואדם ההוא, הוא חלקו של הקב"ה. כמ"ש: קחו מאיתכם תרומה. מאיתכם הוא ההמשכה, לקבל עליכם תרומה ההיא, השכינה, שיהיה האדם חלק לה'. כלומר ע"י פיתוח והגדלת ההשתוקקות ליחד, קחו את כוח המשכת השכינה, ובכך הופך האדם להיות חלק מהשם ולא פרט נפרד. התרומה המעולה היא שכל אחד יביא חלקו המיוחד, ויחדש בתורה.

עב) האם אין הדבר עומד ברשותו של האדם, הרי כתוב: כל נדיב ליבו יביאה את תרומת ה'? אלא, כל נדיב ליבו, כל מי שירצה ליבו ימשיך אליו את השכינה. כתוב: יביאה, אע"פ שהיא בהתעלות למעלה, יביאה ממקום העליון להמשיך אותה לשכון עימו.

עג) וכשתבוא לשרות עימו, כמה ברכות וכמה עושר מביאה עימה. כמ"ש: זהב וכסף ונחושת, לא יחסר לו כל העושר שבעולם. זהו לשאר בני העולם. אבל אתם קדושים העליונים, קחו מאיתכם תרומה לה'. שיחדשו חידושי תורה להרמת השכינה.

 

בַּמַּעֲשֶׂה בָּרָאשִׁית, בְּכֻלָּם הִתנה עימהם [בעובדא דבראשית בכלא אתני עמיה]

עד) פתח רבי אבא: וַיֹּאמֶר יְהוָה, לַדָּג; וַיָּקֵא אֶת-יוֹנָה, אֶל-הַיַּבָּשָׁה. בשעה שברא הקב"ה העולם במעשה בראשית, ביום החמישי ברא דגי הים, אז ציווה ואמר, שיהיה עתיד דג אחד לבלוע את יונה, ויהיה במעיו ג' ימים וג' לילות, ואח"כ יקיא אותו לחוץ. קוד זה כבר הושרש במעשה הבריאה.

עה) כל מה שעשה הקב"ה במעשה בראשית, בכולם הִתנה עימהם. ביום הראשון ברא את השמים, התנה עימהם שיעלו את אליהו השמיימה בסערה. ביום ההוא ברא האור, והתנה עימו שיחשיך השמש במצרים ג' ימים, כמ"ש: ויהי חושך אפילה בכל ארץ מצרים שלושת ימים.

עו) ביום השני ברא הרקיע, שיהיה מבדיל בין מים למים. והתנה עימהם הקב"ה, שהמים יבדילו לישראל בין טומאה לטהרה להיטהר בהם. וכך היה.

עז) ביום השלישי הוציא את הארץ מתוך המים, והִקווה המים, ועשה ממקווה המים ההוא, שנקוו למקום אחד, את הים. והתנה עם הים להעביר את ישראל בתוכו ביבשה, ולהטביע את המצרים. וכך היה. עוד התנה עם הארץ, שתפתח את פיה במחלוקת קורח, ותבלע את קורח וכל עדתו. וכך היה.

עח) ביום הרביעי ברא השמש והלבנה כמ"ש: ויהי מאורות ברקיע השמיים, והתנה עם השמש, להיות עומד בחצי השמיים בימי יהושע שאמר שמש בגבעון דום. התנה עם הכוכבים לעשות מלחמה עם סיסרא.

עט) ביום החמישי ברא דגי הים ועוף השמיים. והתנה עם העופות, שעורבים יזונו לאליהו שכתוב: וְאֶת-הָעֹרְבִים צִוִּיתִי, לְכַלְכֶּלְךָ שָׁם. ציוויתי, במעשה בראשית. והתנה עם דגי הים, שיזדמן דג אחד לבלוע את יונה, ולהקיא אותו לחוץ.

פ) ביום השישי ברא את האדם. והתנה עימו שתצא ממנו אישה שתזין לאליהו. שכתוב: הנה ציוויתי שם אלמנה לכלכלך. הנה ציוויתי, מיום שנברא העולם. אף כאן כתוב: ויאמר ה' לדג. ויאמר, מששת ימי בראשית אמר לו.

 

שאלות לחזרה ושינון זהר ויקהל כב-כד
1. כתוב : "ויאמר השם לדג", מה אומר הזוהר הקדוש באיזה מקום אמר לו?
2. ערוך טבלה ורשום מה התנה הקב"ה בכל אחד מימי הבריאה?

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams