014- הדף היומי בזהר הסולם – תזריע מ-מב השקפה

014- הדף היומי בזהר הסולם – תזריע מ-מב השקפה

תזריע  מ-מב

אָדָם אִישׁ

האדם נק' אדם במצב השלמות, ונק' איש במצב של קטנות. וכך נק' משה איש רק מול הקב"ה. הקב"ה נק' איש רק כאשר פועל דין.

ומקשה, הרי כתוב: ואדם אין לעבוד את האדמה. ואיזה חשיבות יש כאן, שמזכיר השם אדם? עונה, אלא כל מה שיש בעולם לא היה אלא בשביל האדם, והכול מתקיים בשבילו. וייצר ה' אלקים את האדם. בשם מלא הויה אלקים, שהשם אדם הוא שלמות הכל וכולל הכל. אדם הוא צד הכלל של כל הפרטים בבריאה. לכן כאשר עדיין כתוב אדם בהקשר של דין, או שלילה, זאת מפני שהוא נזר הבריאה ורוצים להביאו לתיקון.
כשנכנסה השבת, והאדם כבר חטא, נעשו מרוח שמאל בריות המתפשטות בעולם, שלא נגמרו הגופים שלהם, כלומר שדים, ונתחברו בגוף הזה של אדם בזכר, ובנקבה, בחוה, והולידו בעולם. ואלו נקראים נִגעֵי בני אדם שהם כל מיני רצונות שליליים דמיוניים, שאז העונג הפך לנגע, היינו פגמים.

אין תגובות

להגיב