הדף היומי בזוהר חדש הסולם – אחרי מות | שיעור 10 |...

הדף היומי בזוהר חדש הסולם – אחרי מות | שיעור 10 | מתקדמים| כח-ל

1. אלו ב בחינות טל יש במ"ן מה מציין כל אחד מהם? וכיצד זה מסביר שמצד אחד נאמר על המ"ן והוא כזרע גד לבן, ומצד האחר נאמר עליו ואינו כעין הבדולח, דהיינו שיש בו צבע ויש בו טעמים.

2. כיצד קשור הטל לבחינת שבת ולג' הסעודות שבו?

אין תגובות

להגיב