הדף היומי בזוהר חדש הסולם – בלק | שיעור 11 | מתקדמים...

הדף היומי בזוהר חדש הסולם – בלק | שיעור 11 | מתקדמים | לא-לג

ש.ב זוהר
א. מדוע אותו מלך שישלוט בעולם לקראת גמר תיקון יהיה בכעס גדול וזעף
ותוקף על העם הקדוש ובמה יהיה עם זה שונה משאר העמים?

ב. כיצד מבטא הזוהר הקדוש את הגילוי הפנימי והחיבור בין המלכות לבין משה רבנו? ומה זה מורה לנו בעבודה ובחיפוש הפנימי שלנו?

ג. כיצד תהיה התעוררות של מלך המשיח בן אפרים?

אין תגובות

להגיב