זוהר חדש הסולם – שיר השירים | שיעור 28 |השקפה| פב-פד |הדף...

זוהר חדש הסולם – שיר השירים | שיעור 28 |השקפה| פב-פד |הדף היומי

שיר השירים פב- פד שיעור 28

ג שמות אלקים

חדר ראשון הוא בחינת י"ה שזו אמונה וחסדים מכוסים. חדר שני בחינת שם אל שזו מדרגת החסד שכלול מחכמה וחסדים בסוד האות א. חדר שלישי שם אלוקים מידת הגבורה שהוא כמו זהב שלפעמים מאיר ולפעמים הוא פסולת הזהב. כאשר הגבורה באה עם חסדים ובאה להשפיע למלכות אז היא זהב. וכאשר אינה כלולה עם החסד, עם השם אל אז היא חושך. חדר שלישי מאפשר שזעיר אנפין ישפיע חכמה למלכות, כלומר היסוד מתעורר ע"י קו שמאל למרות שהוא בחינת חסדים כשליח של הבינה.

החדר הרביעי הוא שמירה של קנאה מפני הזכר שלא יסתכל באישה אחרת. היכולת של הנקבה לראות שהזכר משגיח בה זו תזונה גדולה של גן עדן וביטחון של הברית

 

אלקים, ג' שמות הם. א) אלקים חיים, שהוא בינה, שהוא אלקים חיים ומלך עולם. ב) אלקים דפחד יצחק, שהוא גבורה דז"א. ג) אלקים אחרון, שה"ס המלכות, ושם במלכות, מתפשטים אלקים דפחד יצחק, שהוא גבורה דז"א.

 

חדר הד' שהג"ע ניזון ממנו

דרך הצניעות של כל העולם היא כמו סידור אותיות השם של רבון הכל, כמו שהן מסתדרות י"ה ו"ה. דרך הזכר הוא, לשים תמיד הנוקבא שלו לפניו, כדי להשגיח בה, ולהסיר ממנה חשד וקנאה, ולא יתן עיניו באשה אחרת של הס"א. הבן שה"ס ו', הולך לפני אמו שהיא ה' ראשונה, כדי לכסות עליה מעין זרים, בשביל כבודו וכבוד אביו, כמו שעשה יוסף עם רחל, וסימנך, בן פורת יוסף, וכתוב, ואחר נגש יוסף ורחל, שיוסף הלך לפני אמו. לכסותה מעינו של עשו הרשע. כאשר האדם הנוהג על פי חוקי העולמות העליונים הוא מקבל את ההארה כסדר העולמות העליונים, אין דרך אחרת לקבל את האורות, דרך הטומאה תגרום לשבירה והסתלקות האור.


שיר השירים פב- פד שיעור 28

ג שמות אלקים

חדר ראשון הוא בחינת י"ה שזו אמונה וחסדים מכוסים. חדר שני בחינת שם אל שזו מדרגת החסד שכלול מחכמה וחסדים בסוד האות א. חדר שלישי שם אלוקים מידת הגבורה שהוא כמו זהב שלפעמים מאיר ולפעמים הוא פסולת הזהב. כאשר הגבורה באה עם חסדים ובאה להשפיע למלכות אז היא זהב. וכאשר אינה כלולה עם החסד, עם השם אל אז היא חושך.

חדר שלישי מאפשר שזעיר אנפין ישפיע חכמה למלכות, כלומר היסוד מתעורר ע"י קו שמאל למרות שהוא בחינת חסדים כשליח של הבינה. 

החדר הרביעי הוא שמירה של קנאה מפני הזכר שלא יסתכל באישה אחרת. היכולת של הנקבה לראות שהזכר משגיח בה זו תזונה גדולה של גן עדן וביטחון של הברית

רעד) אלקים תלת שמהן וכו': אלקים, ג' שמות הם. א) אלקים חיים, שהוא בינה, שהוא אלקים חיים ומלך עולם. ב) אלקים דפחד יצחק, שהוא גבורה דז"א. ג) אלקים אחרון, שה"ס המלכות, ושם במלכות, מתפשטים אלקים דפחד יצחק, שהוא גבורה דז"א. בינה גבורה ומלכות. בקו שמאל היינו אומרים בינה גבורה הוד שהוא מלכות דז"א והפכה להיות חסד פרטי שלו ולא מלכות כללית, ונבנתה כהוד של ז"א

רעה) אשגחותא דיליה חציו וגו': ההשגחה שלו, של השם אלקים. חציה אל הים הקדמוני, הקדמוני הוא בדיוק, שהוא בינה. וחציה אל הים האחרון, אף הים האחרון, הוא בדיוק, שהוא מלכות, שהיא הספירה האחרונה, שהיא נקראת בשם הזה.

רעו) ובגין דנפיק מלעילא וכו': ומשום שהשם אלקים, שהוא גבורה דז"א, יוצא מלמעלה, משם אלקים שבבינה, יש לו רשות לכלול הימין עם השמאל. וכשנכלל הימין עם השמאל, אז ז"א הוא, בשמחה, ואוחז בים התחתון, שהוא המלכות, תחת הראש, כלומר, שמשפיע אל ג"ר שלה, שנק' ראש. שכתוב, שמאלו תחת לראשי. אז נקרא ז"א אלקים, כי הוא הולך אל הים האחרון. וזה הוא החדר השלישי הנמשך מאותו המלך העליון שהוא בינה. (כנ"ל אות רס"ז). הארה של בחינת הגבורה לשם אלקים
פירוש. ז"א נמצא תמיד בחסדים מכוסים מחכמה, דהיינו תחת שליטת הימין. כי אין השמאל יכול להתגלות בו מחמת שליטת הימין. חוץ משעה שמזדווג עם המלכות, שאז מתעורר להמשיך החכמה שבשמאל לצורך המלכות. וז"ש, כדין אתקרי אלקים, שה"ס הארת החכמה שבשמאל דהא אזיל אל הים האחרון, משום שהולך להשפיע אל הים האחרון שהוא המלכות. ולולא זה, אין השם אלקים מתעורר בו. היכולת של ז"א להיות חוכמה בגבורה שבו זה עניין של ג"ר דחכמה כשיש קשר עם המלכות. שמעל החזה הוא בחסדים מכוסים.

חדר הד' שהג"ע ניזון ממנו

רעז) חדרא רביעא וכו': החדר הרביעי מחדרים שג"ע ניזון מהם (כנ"ל באות רל"ג) הוא צורת יעקב סבא, שהוא ז"א, בסוד יה"ו, המקבל ירושת אבא ואמא, שהם י"ה, והוא, ז"א שה"ס ו', התגדל ביניהם בין י"ה, והולך לפניהם. דהיינו יה"ו. שהו' הולכת לפני י"ה. ו הולכת לפני י"ה

רעח) אורח דצניעו דכל וכו': דרך הצניעות של כל העולם כך נראה, כמו סידור אותיות השם של רבון הכל, כמו שהן מסתדרות י"ה ו"ה. דרך הזכר הוא, לשים תמיד הנוקבא שלו לפניו, כדי להשגיח בה, ולהסיר ממנה חשד וקנאה, ולא יתן עיניו באשה אחרת של הס"א. כך אותיות השם, י' ה"ס דכר, שהוא אבא. ה' ה"ס נוקבא, שהיא אמא, הרי שבשם י"ה, נמצאת הנוקבא לפני הדכר, כדי שיסתכל בה תמיד. הבן שה"ס ו', הולך לפני אמו שהיא ה' ראשונה, כדי לכסות עליה מעין זרים, בשביל כבודו וכבוד אביו כמו שעשה יוסף עם רחל  וסימנך, בן פורת יוסף, וכתוב, ואחר נגש יוסף ורחל, שיוסף הלך לפני אמו. לכסותה מעינו של עשו הרשע. ונתבאר למה ה' לפני י' וו' לפני ה'. שהן אותיות יה"ו שבשם.

רעט) יעקב נטיל נוקביה וכו': יעקב, שה"ס ו' דהיינו ז"א, לקח נוקביה, שהיא ה' שהיא מלכות, ושם אותה לפניו, כדי להשגיח בה תמיד, ולא באחרת. ז"ש, תמיד עיני ה' אלקיך בה, כדי שלא תסור מן העין אפילו רגע אחד. וזהו סדר אותיות הקדושות, שסדר זה יהיה למעלה ולמטה. ונתבאר סדר ד' אותיות י"ה ו"ה. אדם הנוהג על פי חוקי העולמות העליונים, מקבל את ההארה כסדר העולמות העליונים, אין דרך אחרת לקבל את האורות

רפ) אתוון אלין אתרשימו וכו': אותיות אלו נרשמו ברושם שלהם, לאחר שיצאו לחוץ מכחו ותקפו של השופר, שהוא בינה, אז כשיצאו מכחו ותקפו של השופר, מתוך הדחק מחמת שנעשה קול כלול מאש ורוח ומים, נגלמו האותיות, דהיינו שנעשה בהן ממשות, ונרשמו בפרצופין שלהם, כל אחת ואחת כראוי לה, ונתישרו במקומם. לפני כן היו גנוזות בשופר, ויצאו מהכח אל הפועל

אין תגובות

להגיב