זוהר חדש הסולם – שיר השירים | שיעור 39 |השקפה| קטו-קיז

זוהר חדש הסולם – שיר השירים | שיעור 39 |השקפה| קטו-קיז

שיר השירים קטו- קיז שיעור 39

ע' הממונים המסבבים את הכסא הקדוש

הגלוי ניזון מהנסתר למרות שהנספר פועל קצת בשונה.

נזכירה דודיך מיין: היינו מיינה של תורה, תורת הנסתר, שממנה יש את הגילוי שיבוא לידי מעשה, לידי הרגשה בלב. המחשבה הנסתרת בראש צריכה להיות קודמת למעשה. דודיך, אלו הם ע' הממונים המסבבים את הכסא הקדוש, שהוא מלכות. והם שרים שולטים ולוקחים דין מאותו היין, להיותו נמשך מחכמה דשמאל, ששם דינים. וע"כ כתוב, אשקך מיין הרקח. והם שבעים דודים.

תפקיד שבעים המלאכים להזין את המלכות הם מאירים בעולם העליון בצורה נצחית ונסתרת מעבר לתודעת הגוף, עליהם כתוב טובים דודיך מיין, הם החוכמה העליונה.

צריך האדם להרגיש בלב, את הסדר הנסתר בעולמות העליונים.

למרות שהחוקים העליונים ברורים, החלוקה אינה ברורה לתחתון, ונדמה לאנשים שבאים לנסתר שיש שם בלגאן מפני שבטעות באים לפרש לפי תודעת הגוף, במקום לפרש לפי ההכרה העליונה.

 

ישנם חוקים שהגוף, תודעת הגוף לא מבין, כמו התפיסה הרוחנית שכאשר נותנים לזולת, לא חסרים, בניגוד לתפיסה הגשמית. לכן מי שלומד את הנסתר לפי ההיגיון הגשמי טועה.

 

אי אפשר גילוי החכמה בלי הנסתר, וגם בו אינה מתגלה עד אשר תרד אל הלב. ז"א מושך חוכמה, הוא יכול להביא את הדודאים, אך רחל לא מקבלת אלא דרך לאה. הוא מושך חכמה אפילו שאינו צריך בשביל עצמו, כך או"א עלאין מושכים חכמה לתחתונים.

דברים לא קורים סתם, ישנם שורשים עליונים מאורגנים ומסודרים, וניתן לסמוך עליהם.

מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.
ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il
צור קשר: https://bit.ly/34offe4

אין תגובות

להגיב