זוהר חדש הסולם – שיר השירים | שיעור 53 |מתקדמים| קנז-קנט

זוהר חדש הסולם – שיר השירים | שיעור 53 |מתקדמים| קנז-קנט


בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

שאלות חזרה בזוהר חדש שיר השירים קנז-קנט
1.כיצד היה נקבע מיהו מלך במצרים ומה זה אומר בנפש האדם?
2. איזו עצה לקח פרעה כנגד ישראל בכתוב ויקח שש מאות רכב בחור וגו אגב כך הסבר ושלישים על כלה?
3. מהו הכוח של ישראל המתבטא בכתוב וישראל יוצאים ביד רמה וכיצד זה קשור לכתוב לסוסתי ברכבי פרעה דימיתיך רעיתי?
4. מדוע משתיק הקב"ה את השכינה הקדושה מהשבח והשירה שלה כלפיו?

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il
צור קשר: https://bit.ly/34offe4

אין תגובות

להגיב