40- הדף היומי בזוהר הסולם – וירא – קכד-קכו (למתקדמים)

40- הדף היומי בזוהר הסולם – וירא – קכד-קכו (למתקדמים)

שיעור שמע:

MP3  הורד

הדף היומי בזוהר הקדוש
פרשת וירא, עמ' קכ"ד-קכ"ו
מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט"א

מהם בנים בפנימיות?

כותב הזוהר, שאדם הזוכה לבנים בעולם הזה זוכה לכנוס לעולם הבא.
ויש להבין על אלו בנים מדובר.

בנים הם אותן ההבנות הרוחניות והכלליות, הנובעות מפנימיות התורה.
עליהן להיות מסודרות בסדר האמיתי והנכון ולקשר אותו להשם יתברך.

האם מחויב שיהיה לכך סימן גשמי? לא. זהו אינו סימן מובהק.
הבנים האמורים הם בפנימיות האדם.

שאלות חזרה קכד-קכו
1. מדוע אישה מפלת פרי בטנה עפ"י אות תי"ח?
2. כיצד יצאו ממזרים לעולם וכיצד הם מתוארים?
3. אם הקב"ה דואג שלא יצאו רשעים לעולם כיצד אנו רואים אנשים שנדמים לנו כרשעים? – מדוע יצאו לעולם? הדגם דרך סיפורו של רבי יוסי באות ת"כ.
4. מהם ג' הדברים שבאים לעולם בקולות כיצד הם קשורים לג' המפתחות שהם בידו של הקב"ה ולאיזה קול אנו נדרשים בענין שרה?
5. מה ההבדל בין פקידה לזכירה ואגב כך הסבר מהו שכתוב "ויעש ה' לשרה" אם כבר כתוב "וה' פקד את שרה".
6. מהם בנים ומדוע אם אדם זוכה לבנים בעולם הזה זוכה בהם לכנוס במחיצתו של הקב"ה בעולם הבא?
7. מהי נחלת ה'? מי הם האויבים בשער המפריעים להיכנס לשער זה? מהו השער ומי הוא שמתגבר עליהם עד כדי שלא יבוש דהיינו שיכול לדבר עם אויבים בשער?

אין תגובות

להגיב