49- הדף היומי בזוהר הסולם – וירא – קמה-קמז (שיעור השקפה)

49- הדף היומי בזוהר הסולם – וירא – קמה-קמז (שיעור השקפה)

סיכום לימוד הדף
היומי בזהר הקדוש
פרשת וירא
עמודים קמה-קמז
🪜 פירוש הסולם 🪜

והאלקים ניסה את אברהם

🔷️ אין שום ידיעה שעומדת בפני עצמה למה ❓
כי העולם הוא חלל וכל הנקבים (ידיעות) שיש בעולם הם במסגרת החלל. היות שכל פרט כפוף לכלל בו הוא נמצא יוצא שאין ידיעות בעולם שלא נסמכות על האמונה. הנקבים רק במסגרת החללים.
אם יפתח אחד מחללים או יסתם אחד מנקבים אז לא יהיה קיום לעולם.
אפילו במדע חייבים איזה שהיא אקסיומה כלומר, חייב ודאי ראשוני. כל הספקות כל הידיעות במסגרת הוודאי
כי העולם הוא חלל, וכל מה שאנחנו רואים זה במסגרת החלל דהיינו, הכל במסגרת האמונה.

🔷️ העם היהודי בא במסגרת של חסד, גבורה ,תפארת ומלכות, כך האדם צריך לסדר את עצמו עפ"י אמונה זו.

🔷️ כשהקב"ה שולח שליחים של רחמים, הם אינם יכולים להתהפך לשליחים של דין, מדוע?
כי זאת שליחותם ואינם משנים שליחותם. אנחנו מתפללים לה' יתברך שישלח לנו חסדים טובים, שלא ישלח לנו דינים. מלאכים שבאו לרחמים לא הופכים לדין, כך אומר הזהר הקדוש.

🔷️ הקב"ה מנהיג את העולם באופן הבא: כשלאחד עושה רחמים השני מרגיש את זה כדין אך יש לראות זאת רק מצד התפיסה הגופנית, כי במצב האמיתי כשטוב לאחר טוב גם לך. מתי שיש אהבה כמו בכלים שלובים, שאתה שם במקום אחד מתמלא גם בשני.
אבל אם זה לא בכלים שלובים צריך לקחת מאחד ולתת לשני.
לכן כלים שלובים זה שיש איזשהו כלי משותף בניהם שמעביר אחד לשני אז אפשר להגיע לאהבה.

🔷️ למה העקדה נזכרת "ואלוקים ניסה את אברהם"?
למה לא את יצחק? הרי יצחק היה בן 37, היה אדם חזק והיה יכול להתנגד, אז למה הניסיון לא שלו? תשובה, הניסיון הוא של אברהם כי הקטרוג היה על אברהם. אברהם הוא קו ימין, לא היה לו שמאל, אם אין לו שמאל הוא לא יכול להגיע לאהבה, הוא לא יכול להגיע שב' ההפכים שיהיו אחד, הוא לא יכול למשוך אור חכמה אלה רק אור של נשמה. אבל אם צריך למשוך אור חכמה, אז אברהם חייב את מטרת הבריאה הוא חייב שיהיה לו גם צד של דין (קו שמאל). לכן הס"א מקטרג ואומר, עבדך אברהם חכם גדול אין לו יצר רע.

🔷️ הניסיון של אברהם שעושים לו כואב, במה❓
בבנך יחידך אשר אהבת, ביצחק יקרא לך זרע. יצחק הוא הממשיך שלך, איך אתה אומר לי להרוג אותו איך מסתדר שני הדברים: "וישכם אברהם בבקר" דהיינו, אברהם מאמין לה' למעלה מהדעת, למעלה מכל ספק. לכן הניסיון של אברהם.

🔷️ מהו הניסיון❓ להכליל מים באש, להסכים לקבל רצון למרות שכולך השפעה. אהבה היא לא רק ימין, היא ימין ושמאל. לכן יעקב משלים לקו אמצעי מכל אחת מהבחינות.

🔷️ אברהם לא שלם עד שבעקדת יצחק קיבל את הדין מיצחק ויצחק לא שלם אלא אחר שהתכלל באברהם והוליד את יעקב.
האבות קשורים זה בזה השלמות של ג' האמונות
חסד (אברהם) גבורה (יצחק) תפארת (יעקב) זאת אותה השלמות שאדם צריך לרכוש.

אין תגובות

להגיב