046- דף היומי בזהר הסולם – נח קכא-קכג (שיעור השקפה)