הדף היומי בזוהר הסולם – וישלח – נה-נז (למתקדמים)

הדף היומי בזוהר הסולם – וישלח – נה-נז (למתקדמים)

שיעור שמע:

 

bmp3 (1)

שאלות חזרה בזהר וישלח נה-נז
1. מהו "התרפית" ב' פירושים
2. מדוע צריך אדם ללכת בדרכי התורה ומהי דרך מתוקנת של דרך זו?
3. מדוע צריך מלאך ולא די בתפיסת הקב"ה?
4. האם מלאך מני אלף הוא מימין או משמאל? הסבר ונמק.
5. מהו "טוב נקלה ועבד לו"?
6. כיצד אפשר להפך את הקטגור לסנגור וכיצד זה נעשה ביום הכיפורים?
7. מה הכוונה שאם אדם מתרפה מתורה אז כביכול דוחף את הקב"ה ליצה"ר שנעשה מקטרג על האדם?
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams