010- הדף היומי בזוהר הסולם – מקץ – לא-לב (למתקדמים)

010- הדף היומי בזוהר הסולם – מקץ – לא-לב (למתקדמים)

שיעור שמע:

bmp3 (1)

 

שאלות חזרה מקץ לא-לג
1. מהו שלום בית וכיצד מנעולא ומפתחא דואגים לשלום זה?
2. הסבר את הכתוב "וכל נתיבותיה שלום".
3. הסבר שלושה פירושים על הפסוק "ויאמר יעקב לבניו למה תתראו".
4. מהו שבר במצרים?
5. אילו שתי דוגמאות מביא הזהר לכך שכאשר הקב"ה חפץ באדם מנשאו על כל בני האדם?
6. כיצד הפסוק "ירום ראשי על אויבי סביבותי" מייצג את השמירה על הברית המנשאת את האדם? הבא מספר פירושים.
7. במה תלוי המזל וכיצד יש לשמור עליו?
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב