019- הדף היומי בזוהר הסולם – מקץ – נח-ס (למתקדמים)

019- הדף היומי בזוהר הסולם – מקץ – נח-ס (למתקדמים)

שיעור שמע:

MP3-הורד6