038- הדף היומי בזוהר הסולם – בשלח – קיח-קכ השקפה

038- הדף היומי בזוהר הסולם – בשלח – קיח-קכ השקפה

שיעור שמע:

MP3-הורד
הֲיֵשׁ יְהוָה בְּקִרְבֵּנוּ
הָתְפִיסָה שׁהַפְּרָטִיוּת עוֹמֶדֶת בִּפְנֵי עָצְמָה בְּלִי קֶשֶׁר לְעֶלְיוֹן – מוּטְעִית
הכול בא בשלמות מהבְּשַׁלַּח קיח-קכ
הֲיֵשׁ יְהוָה בְּקִרְבֵּנוּבְּשַׁלַּח קיח-קכ
הֲיֵשׁ יְהוָה בְּקִרְבֵּנוּ
הָתְפִיסָה שׁהַפְּרָטִיוּת עוֹמֶדֶת בִּפְנֵי עָצְמָה בְּלִי קֶשֶׁר לְעֶלְיוֹן – מוּטְעִית
הכול בא בשלמות מהבורא יתברך בשלמות, גם אם נראים המקרים כנפרדים. ראיה אמונית נכונה מאפשרת לראות את הקשר בין התחתון לעליון, בין השליח למשלח. לכן הַקַּב"הַ תוֹבֵעַ עֶלְבּוֹנָם שֶׁל הַצַּדִּיקִים. השם מוחל על כבודו ולא על כבוד הצדיקים, לכן יש להיזהר מאד בכבודם של חכמים, הצדיקים שהם שליחיו עושי רצונו, שכָּל הפוגע בֵּתָּלְמִּיד חָכָם אֵין
הפרדת הצדיק מהבורא גוררת עונש, ואין אפשרות לפעול ישירות אלא דרך הצדיק, יש לקשור את אותיות ו-ה לאותיות י-ה, את הנבדלות אל השלם, הפרט לכלל.
צור עליון בינה וצור תחתון מלכות, הבינה יכולה להוציא מים והצור התחתון יכול אף הוא, רק כאשר הוא קשור לבינה. בחינת הצור מכילה דין ורחמים. את הצור העליון פועל עתיק ואת התחתון ז"א, ולמעשה שאלו איזו הנהגה פועלת עליהם. עונשם היה שבכלל חשבו שהצור התחתון עומד בפני עצמו ואינו בא מהעליון.
לכן אל הצור העליון, לסלע שהוא בחינת בינה ניתן לדבר בכדי להוציא מים ואין להכותו, שהכאה זו היא מעין הפרדה.

הָתְפִיסָה שׁהַפְּרָטִיוּת עוֹמֶדֶת בִּפְנֵי עָצְמָה בְּלִי קֶשֶׁר לְעֶלְיוֹן – מוּטְעִית
הכול בא בשלמות מהבורא יתברך בשלמות, גם אם נראים המקרים כנפרדים. ראיה אמונית נכונה מאפשרת לראות את הקשר בין התחתון לעליון, בין השליח למשלח. לכן הַקַּב"הַ תוֹבֵעַ עֶלְבּוֹנָם שֶׁל הַצַּדִּיקִים. השם מוחל על כבודו ולא על כבוד הצדיקים, לכן יש להיזהר מאד בכבודם של חכמים, הצדיקים שהם שליחיו עושי רצונו, שכָּל הפוגע בֵּתָּלְמִּיד חָכָם אֵין
הפרדת הצדיק מהבורא גוררת עונש, ואין אפשרות לפעול ישירות אלא דרך הצדיק, יש לקשור את אותיות ו-ה לאותיות י-ה, את הנבדלות אל השלם, הפרט לכלל.
צור עליון בינה וצור תחתון מלכות, הבינה יכולה להוציא מים והצור התחתון יכול אף הוא, רק כאשר הוא קשור לבינה. בחינת הצור מכילה דין ורחמים. את הצור העליון פועל עתיק ואת התחתון ז"א, ולמעשה שאלו איזו הנהגה פועלת עליהם. עונשם היה שבכלל חשבו שהצור התחתון עומד בפני עצמו ואינו בא מהעליון.
לכן אל הצור העליון, לסלע שהוא בחינת בינה ניתן לדבר בכדי להוציא מים ואין להכותו, שהכאה זו היא מעין הפרדה.
בורא יתברך בשלמות, גם אם נראים המקרים כנפרדים. ראיה אמונית נכונה מאפשרת לראות את הקשר בין התחתון לעליון, בין השליח למשלח. לכן הַקַּב"הַ תוֹבֵעַ עֶלְבּוֹנָם שֶׁל הַצַּדִּיקִים. השם מוחל על כבודו ולא על כבוד הצדיקים, לכן יש להיזהר מאד בכבודם של חכמים, הצדיקים שהם שליחיו עושי רצונו, שכָּל הפוגע בֵּתָּלְמִּיד חָכָם אֵין
הפרדת הצדיק מהבורא גוררת עונש, ואין אפשרות לפעול ישירות אלא דרך הצדיק, יש לקשור את אותיות ו-ה לאותיות י-ה, את הנבדלות אל השלם, הפרט לכלל.
צור עליון בינה וצור תחתון מלכות, הבינה יכולה להוציא מים והצור התחתון יכול אף הוא, רק כאשר הוא קשור לבינה. בחינת הצור מכילה דין ורחמים. את הצור העליון פועל עתיק ואת התחתון ז"א, ולמעשה שאלו איזו הנהגה פועלת עליהם. עונשם היה שבכלל חשבו שהצור התחתון עומד בפני עצמו ואינו בא מהעליון.
לכן אל הצור העליון, לסלע שהוא בחינת בינה ניתן לדבר בכדי להוציא מים ואין להכותו, שהכאה זו היא מעין הפרדה.

אין תגובות

להגיב