010- הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – כח-ל השקפה | ☆תגיות:...

010- הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – כח-ל השקפה | ☆תגיות: חכמת הפרצוף, סוד הפנים

שיעור שמע:
הורד Mp3

יִתְרוֹ כח-ל

וְאַתָּה תֶּחֱזֶה בְּסוֹד הַפָּנִים

יֵשׁ לְהַפְסִיק לְהִשְׁתַּחֲווֹת לְמַה חוֹשְׁבִים עָלַי.

אומר בעל הסולם זצוק"ל שהאבן השואבת בדור שלנו היא מה חושבים עלינו הסביבה, על זה יש להתגבר. גם אדם שמנסה באמת להתמודד ולהשתפר, אך בסתר נופל הוא לפעמים ופועל באופן שלילי, קשה לו להישיר מבט לזולת, וחושש שיודעים בו. צריך אדם לוותר על גאוותו ולהפסיק "לחשבן" לתדמיתו ולפעול רק את האמת גם בסתר. אחרת בחינת האריה שבנפש, שאינו מוותר על גאוותו, יהיה לו הדבר לרועץ ואפילו שמתגבר לפרקים, יקבל גאווה שתשוב ותפגע בו.

צורת האריה שבנפש מפגישה את האדם בכל פעם מחדש באתגר ההתגברות. צורת השור שבנפש, צד השמאל קשה שעליו להיות כפוף לימין, שבטבעו הוא מוּעד, אין להשאיר אותו לבד וחייב סביבה תומכת.

צורת הפנים ניכרת מתוך אווירת הנפש, כמו שחשים שיש לאדם רוחני מאור פנים. הפנים משתנים מעת לעת לפי המצב בנפשי.

ציור הראשון הוא, כשהולך האדם בדרך האמת, אותם שיודעים בסוד אדונם מסתכלים בו, משום שרוח ההוא שבפנים מתתקן בו, ובולט לחוץ ציור הכולל הכול, וציור ההוא נק' פני האדם. הוא ציור השלם יותר מכל הציורים והעובר לפי שעה לפני עיניהם של חכמי לב. פני אדם זו הדרגה הגבוהה ביותר, אך כאמור רק חכמי לב יודיעם לראות בסימני הפנים.

זרעו של דוד מתהפכים בו המראות של הגוונים. וע"כ טעה שמואל, שכתוב: אל תבט אל מראהו, שחשב להמליך את אליהב הבכור. וְהוּא אַדְמוֹנִי, עִם יְפֵה עֵינַיִם וְטוֹב רֹאִי. וזהו עדות אצלו, והכן זכה דוד לפני אדם, וגם קיבל את שבעים שנותיו מאדם הראשון, כאשר שבעים מסמל תיקון של 7 מידות תחתונות של האדם. אדם ראשון חטא ב – ז' תחתונות ודוד תיקנם.

בצורה זו של פני אדם, הוא אינו מבוהל ברוחו, בשעת כעסו הוא במנוחה, ודבריו בנחת, ומיד מתרצה. יודע הוא לנהל את כעסו ולכבוש את יצרו, אבל נוטר שנאה כנחש לבסוף. לא תיקום במעשה ולא תיטור במחשבה – אך לס"א צריך לנטור ולמחות את עמלק.

משום שהצד ההוא גרם לו זה, שמסובב בכל הצדדים, עד שלוקח נקמתו, אבל המוח שבתוך קליפה זו והלב מתיישרים. וזה נכון לצדיקים, אבל הרשעים אינם סרים מאותה צורה הראשונה הרעה, ומתחברים בה לגמרי. יש ומגיע כעס לאדם, אך עליו ללמוד לנהל אותו, וזה מיישר אותו מוח ולב כשהוא צדיק. הרשע חושב שצריך להשאיר את הכעס בחוץ.

הציור השני הוא, אם אדם ההוא אינו הולך כל כך בדרך הרע, וסר מדרך ההוא ושב לאדונו זה, רוח טוב מתחיל לשרות עליו, ומתחזק על זוהמה הראשונה שהייתה בו, ובולט לחוץ, בהסתכלות עיניים לפי שעה, כצורה אחת של אריה המתגבר. זה בשעה שרואים בו צורה זו, מראה ההיא גרמה לו, שיעבור בליבו אריה המתגבר לפי שעה, שליבו יתגבר על צד הרע לפי שעה. זהו צד שאדם חייב ללמוד לנהל בעצמו ולהתקדם כמו האריה, שיש בו גבורה, אך גם את מידת החסד.  אדם כבר יכול להתגבר באופן תמידי, אריה יכול לפרקים. ואנו בזמן תיקון שעוד לא הגענו לפני אדם שלם, צריכים להתגבר כארי בכל פעם שמופיע הכעס.

זה שיש לו פני אריה המתגבר, כשמסתכלים בפניו אח"כ, הם פנים שהלב אינו אוהב אותם לפי שעה, ומיד חוזר ליבו ואוהב אותם. כשמסתכלים בו מתבייש, וחושב שהכול יודעים בו, כלומר, שנדמה לו שיודעים כל מה שחושב ועושה במסתרים. ומתוך בושה, פניו מתמלאים בדם לפי שעה, ואח"כ מתהפכים ללבן או לירוק.

זה שהוא מזרעו של דוד, הוא מתהפך ממראה זו, מתחילה נראה בצורת אדם, ואח"כ עומד בצורת אריה, ונפרד מצד האחר. ובכל דבר, הוא מתהפך משאר בני אדם. הציור השני הוא התיקון של מידת החסד – ביטול האגו.

ציור השלישי הוא, אם אדם ההוא הולך בדרך שאינו מתוקן, ודרכיו סרים מדרך התורה. ההוא, רוח הקדוש מסתלק ממנו, ורוח אחר נראה בו, וצורה אחרת, ובולט לחוץ, בהסתכלות עיניים של חכמי לב לפי שעה, צורה של שור. בשעה שרואים אותו, חכמי הלב, מעבירים בליבם צורה ההיא של שור, ומסתכלים בה.סימן זה הוא כמ"ש: הַכָּרַת פְּנֵיהֶם עָנְתָה בָּם.

ואם שב בתשובה משמאל, ובא לצד ימין, נכנע רוח ההוא ומתחזק רוח של הקדושה, ואלו הגידים שוקעים ואחרים בולטים לחוץ. השמאל צריך להיכנע לימין. חזרה בתשובה על דרך השמאל כרוכה ביסורים, ויש להיזהר בהם.

ציור הרביעי, זהו ציור של אדם, העומד תמיד להתתקן על מה שעשה בראשונה, ואינו פוגם יותר. זהו מראֶה לחכמי לב בצורת נשר. רוח ההוא שלו הוא רוח חלש. זה אינו מראֶה בפנים אותיות בולטות לחוץ, כי אבדו ממנו ושקעו בזמן אחר בקדמות ימיו, שהסתלקו ממנו אז, וע"כ אינן בולטות בו.

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב