006- הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – טז-יח למתקדמים |☆ תגיות:...

006- הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – טז-יח למתקדמים |☆ תגיות: נשמה נקיה, חזרה בתשובה

מִּשְׁפָּטִים טז – יח

הַסַבָּא

עַל הָאָדָם לִבְחוֹר סְבִיבָה שֶׁתֵּאָפְשֶׁר לֶנִשׁמָּתּוֹ לָצֵאת נְקִיָּה מֵעוֹלָם זֶה.

מדוע מורידים נשמה לעולם הזה המטונף ודורשים ממנה לצאת נקיה. אלא אומר השם, יש לך הגנה של התורה. עליך לרדת, שכאן ישנם רצונות שבויים שעליך לקלוט ולפדות מהשבי בהדרגה. אך אם תיקח את הנשמה לתענוגות פרטיים ודאי שתתלכלך. סביבה ראויה היא של חברים הדבקים במטרה להגיע לתכלית, סביבה של סופרים וספרים ראויים.

 

נשמה היא תענוג המלובש בכלי, בגוף בעולם הזה, ולא משאירים לאדם את התענוג לאורך זמן, אלא הס"א לוקח אותו עד שהשם פודה אותה. טוב לאדם שנלקח לאחר שסיים תפקידו

החוזר בתשובה בונה לעצמו נקיות פנימית, ואז הנשמה לא תימכר לעם נוכרי, דהיינו להתענג במקומות לא ראויים.

גם כשהס"א לוקחת אליה ילד, אינה לוקחת את כולו, אלא תענוג מצד הגוף. ישנן נשמות של קטנים שהקב"ה ברחמיו לוקח לפני שיתקלקלו, ואז הוא עוזב אותם לס"א שתעשוק אותם, וכל זה לטובתם. אמה זו לוקחת את הילד הקטן עד שה' לוקח את הנשמה, אז נשאר לה הגוף, וגם זה זמני עד תחיית המתים.

לעיתים רואים שילד קטן שמח משטות, מדברים זמניים, ונותנים לדברים אלו להיגמר. לא רוצים לתת לו לגדול בשטויות, מפסיקים את התענוגות הללו.

מז) ואם תאמר שצד ההוא באה בילד ההוא, כלומר שיש לה שליטה בנשמתו, אינו כן. אלא לוקחת אותה ושמחה עימה, והיא פורחת מידיה, ונכנסת במקום של הס"א, וס"א פוקדת את הילד, ושמחה עימו וצוחקת בו, ומתאווה לבשר ההוא, עד שלאח"כ לוקח הקב"ה נשמתו, והיא לוקחת גופו. ולאח"כ, הכול ברשות הקב"ה.

מח) לֹא תֵצֵא, כְּצֵאת הָעֲבָדִים. מהו כצאת העבדים? אלא בשעה שיוצאת מהמאזני המרמה וצד ההוא בשמחה, רושם אותה הקב"ה וחותם אותה בטבעת אחת, ופורשׂ עליה לבוש כבוד שלו, השם הקדוש, אלוה. וזהו, בבִגדו בה, בלבוש כבוד של המלך. ואז היא שמורה, שלא תהיה נמסרת לעם נוכרי, לחסידי אוה"ע ולממזרים תלמידי חכמים, אלא לישראל בלבד. מאחר ויש עליה שם אלוקה, יש בה סימן שיכולה להתלבש רק בגוף יהודי

מט) כתוב: כימֵי אלוה ישמֵרני. הלבוש כבוד, אלוה. וע"ז כתוב: לְעַם נָכְרִי לֹא-יִמְשֹׁל לְמָכְרָהּ, בְּבִגְדוֹ-בָהּ, בעוד שלבוש כבוד של המלך בה. כיוון שבגדו בה, ע"כ כתוב: לעם נוכרי לא ימשול למוכרה.

נ) מהו הרשות, שהקב"ה נותן לס"א לעשוק הנשמה? כל בני העולם ברשות המלך הקדוש, שכולם יש להם זמן לחיות בעוה"ז, עד שהוא רוצה להעלותם מן העולם, ואין רשות לס"א לפגוע בהם לפני הזמן. ואין לאותה נשמה זמן קצוב לחיות בו, וע"כ הס"א צוחקת בה ושמחה בה ומוציאה אותה מן העולם. נמצא שבזה שלא ניתן לה זמן, ניתנה רשות לס"א לעשוק אותה. יש מצב שנגמר זמנה של הנשמה כאשר תיקנה או שאינה יכולה לעשות תפקידה בעולם ואינה מועילה לאחרים – אז יש רשות לס"א לקחת אותה.

נא) עוד יש הזהרות לבני אדם במקראות אלו, וכמה עצות טובות עליונות הם בכל דברי התורה, וכולם בדרך אמת, ונודעת לחכמים היודעים והולכים בדרך אמת. בזמן שרצה הקב"ה לברוא העולם, עלה ברצון לפניו, וצייר כל הנשמות העתידות להינתן בבני אדם אח"כ הכל צפוי, כל חוויות התענוג שאמורות להגיע. וכולן הצטיירו לפניו בצורה ההיא ממש, שעתידות להיות אח"כ בבני אדם, וראה כל אחת ואחת. הבורא כבר ראה במחשבת הבריאה את כל הפרטים, וכעת תפקיד האדם לגלותם.

נב) ויש מהן שעתידות להרע דרכיהם בעולם וקשה מפני שמלמעלה ניתן רק טוב, אלא אפשר לומר שמדובר על השמאל אותו ניתן להפוך לטוב. ובשעה שהגיע זמנם לרדת לעולם, קורא הקב"ה לנשמה ההיא, אמר לה: לכי בואי במקום פלוני בגוף פלוני. השיבה לפניו, ריבון העולם, די לי עוה"ז, שאני יושבת בו, ולא אלך לעולם אחר, שיעבדו בי ואהיה מלוכלכת ביניהם. אמר לה הקב"ה: מיום שנבראת ע"ז נבראת, להיות בעולם ההוא, בגוף. כיוון שהנשמה רואה כן, יורדת בעל כורחה ונכנסת שם בגוף. שרואה שזה תפקידה. כלומר ישנן נשמות הבאות מצד שמאל, סובלות כדי למלא התפקיד

נג) התורה שנותנת עצה לכל העולם, שרואָה כן, מזהירה לבני העולם ואומרת: ראו כמה מרחם הקב"ה עליכם. מרגלית טובה שהיה לו, הנשמה, מכר אותה בחינם שתעבדו בה בעוה"ז.

נד) וְכִי יִמְכֹּר אִישׁ, זה הקב"ה. אֶת בִּתּוֹ, זו היא נשמה הקדושה. לאמה, להיות אמה משועבדת ביניכם בעוה"ז. בבקשה מכם, שבשעה שיגיע זמנה לצאת מעוה"ז, לֹא תֵצֵא, כְּצֵאת הָעֲבָדִים, לא תצא מטונפת בעוונות, תצא בת חורין ברורה ונקייה, כדי שישמח בה אדונה, וישתבח בה, וייתן לה שכר טוב בצַחצָחות שבגן עדן. כמ"ש: וְהִשְׂבִּיעַ בְּצַחְצָחוֹת נַפְשֶׁךָ. כשתצא הנשמה ברורה ונקיה ותבוא לקבל את כל האור המזומן לה מהבורא יתברך.

נה) אִם רָעָה בְּעֵינֵי אֲדֹנֶיהָ, כשיוצאת מלוכלכת בטינוף של עבירות, ואינה נראית לפניו כראוי, אוי לגוף, שנאבד מנשמה ההיא לעולם. משום כשהנשמות עולות ברורות ויוצאות נקיות מעוה"ז, כל נשמה ונשמה נכנסת בספר שבחמַת המלך כלי השפעה. חמת הוא כיס עור שמניחים בו ספרים ושטרות וניירות. וכולן נקובות בשמות, ואמר: זו היא הנשמה של פלוני, תהיה נועדת לגוף ההוא שעזבה. ואז כתוב: אֲשֶׁר-לא (לוֹ) יְעָדָהּ. מלמד שהנשמה מיועדת לגוף מסוים בכדי למלא תפקידה.

נו) וכשיוצאת רעה בעיני אדוניה, כי נטמאה בעוונות ובטינוף של חטאים, אז לא יְעָדָהּ, עם א' כתוב: ונאבד גוף ההוא ממנה, והיא לא נועדת לו. חוץ מנשמה ההיא שאדונה רוצה בה, שהגוף חזר בו בתשובה. אז כתוב: והפדה כמ"ש: פדה נפשו מעַבוֹר בשחת. והפדה, סובב על האדם, שהעצה שלו הוא, שיִפדה אותה וישוב בתשובה. ולב' צדדים אומר הכתוב: והפדה: על הקב"ה, והפדה מגיהינום. על האדם, והפדה בתשובה, לאחר שחזר בתשובה, פודה אותם הקב"ה מדרך הגיהינום. אדם שעושה תשובה אינו יורד לגיהינום ותסכולים, אך אם אינו עושה תשובה, ומטנף את התענוג – האור האלקי, אז הרצון שלו מתקלקל.

נז) לְעַם נָכְרִי לֹא יִמְשֹׁל לְמָכְרָהּ,  מי הוא עם נוכרי? נכלמת הנשמה, כשיוצאת מהעולם, והאדם נטה מהדרך עימה, היא מבקשת לעלות למעלה לתוך המחנות הקדושות. כי מחנות קדושים עומדים בדרך של גן העדן, ומחנות נוכרים, מלאכי חבלה, עומדים בדרך של הגיהינום.

תגיות: נשמה נקיה, חזרה בתשובה

שאלות לחזרה ושינון בזהר משפטים טז-יח
1. כיצד לוקחת הס"א את נשמתו של הילד ומה קורה איתה לאחר מכן?
2. מהו בגד המלך והלבוש היקר שמלביש הקב"ה את הנשמה כאשר היא יוצאת שלא כצאת העבדים אלא נקיה?
3. מהו "לעם נכרי לא ימשול למכרה"? את מי ומתי?
4. מהי הרשות שיש לצד האחר בנשמה ומתי זה קורה?
5. מהו ההסבר לכך שאומר באות נב שיש נשמות שראה מראש הקב"ה להרע דרכיהן בעולם? לכראורה זה מבטל את הבחירה.
6. מדוע הקב"ה מוריד את הנשמה לעוה"ז שהוא מקום מטונף וגם מבקש ממנה לחזור נקיה? כיצד אפשרי הדבר?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב