042- הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – קכד-קכו למתקדמים|☆ תגיות: עבד...

042- הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – קכד-קכו למתקדמים|☆ תגיות: עבד עברי, משיח וגאולה נפשית

 

מִּשְׁפָּטִים קכד – קכו

לפדות עבד עברי

כּוֹחַ הָבִינָה הָיְצִיבָה מֶאָפשֶׁר לְהַכְנִיעַ אֶת הַס"אַ.

תורתו של האדם מכניעה את הצורך להיות עבד לקליפה הדוחפת אותו לפעולות המביאות רק לתענוג זמני. ובכדי לזכות בתורה על האדם לשתף מלכות בבינה דהיינו את הרצון לקבל בהשפעה. ע"י המלכות, האני של האדם מושכים את הס"א למלחמה, וע"י הבינה מכניעים אותה. בחינת משה, האמונה שבנפש כל יהודי, בהיותה מערבת מלכות בבינה, יכולה לגלות את התורה. רק ע"י האמונה ניתן להכליל את האני של האדם, שבאופן טבעי רוצה לקבל לעצמו, בהשפעה. מכאן שבכדי לזכות לגאולה, על האדם למעט את עצמו, לבטל את הגאווה ולהסכים להודות בשמחה על מה שהעליון נותן לו. בזמן תיקון יש לרכוש את הצורה של ההשפעה ורק אז להכילה על הרצון לקבל.

אדם עומד מול אתגר, שמצד אחד הבורא ברא אותו אם רצון לקבל לעצמו, ומצד שני עליו לוותר על רצון חזק, לפדות עצמו מעבדות זו בכדי להתקשר לנותן החיים. באופן מעשי עליו לחפש ערכים מעבר לעצמו, לבדוק בכל פעולה וכוונה כיצד הוא משפיע לכלל, ולא לחפש: "מה יצא לי מזה"

שצא) המצווה שלאחר זו, לפדות עבד עברי ואמה העבריה, לייעד אמה העבריה, לדון בקניין עבד עברי, הענֵק תעניק לו כמ"ש: כִּי תִקְנֶה עֶבֶד עִבְרִי, שֵׁשׁ שָׁנִים יַעֲבֹד. שואל מהו שש שנים יעבוד, ומה הקניין שלו? ומשיב אלא סתרי תורה, המלאך מט"ט הוא עבד ה', כולל ו"ק, חג"ת נה"י, כמספר שש אותיות שלו, שהם שישה סדרי משנה. ובהם יש לאדם לעבוד את אדונו, להיות לו עבד, להיעשות קניין כספו. כסף, ימין, אברהם, שחסד מדרגה שלו, התורה ניתנה משם. על האדם להיות משפיע כפי שאברהם היה כעבד השם. האדם עצמו מתנגד להיות קניין לאחר, מפני שהאדם עצמו אינו גופו אלא הנשמה, השייכת רק להשם.

שצב) מי שעוסק בתורה, כדי לזכות לעוה"ב, היא נקראת קניין. כספו, נקראת ע"ש עולם התענוג. קניין, ע"ש הכתוב: אל עליון קונה שמיים וארץ. והכתוב: קְנֵה חכמה, קְנֵה בינה. קניין אומר שאדם פועל בשותפות, באור חוזר, עושה את הכלי הראוי לקבלת האור.

שצג) אחר שקנה אותה, גאולה תהיה לו. יש שקנוי לעולם, ויש שקנוי לו שש שנים. מי שקנוי לעולם, כתוב בו: וְהִגִּישׁוֹ אֲדֹנָיו, אֶל-הָאֱלֹהִים, וְהִגִּישׁוֹ אֶל-הַדֶּלֶת, אוֹ אֶל-הַמְּזוּזָה; וְרָצַע אֲדֹנָיו אֶת-אָזְנוֹ בַּמַּרְצֵעַ, וַעֲבָדוֹ לְעֹלָם. אין עולם אלא עולמו של יובֵל, בינה, חמישים, ק"ש, שיש בה כ"ה (25) אותיות בערבית וכ"ה אותיות בשחרית, שהם נ' (50) שערי בינה. על האדם לעשות עבודה כדי לצאת מהגלות.

שצד) אחר שאדם מייחד בהם את הקב"ה, שהוא עבד שלו בעול בתפילין על ראשו, ואוזנו נרצעת, שפתוחה לשמוע ק"ש. כי שמע, שצריך להבין משמעות הק"ש, שהוא הייחוד. בקריאת שמע יש להבין את החיבור בין הנברא לבורא, הקשבה מיוחדת והבנה שהבורא הוא אדון ואנו עבדים, ופועלים להגיע לקשר של אהבה.

שצה) שמי שהפדיון שלו תלוי בק"ש, החמישים, בינה. אין לו פדיון בגלגול ע"י אחר עד היובל, כי נרצע הוא לאדונו, כאן לא כתוב: או דודו או בן דודו יגאלנו. כי בתפילה של אדם, הוא כעבד, שכתוב בו, שש שנים יעבוד, ואין עבודה אלא תפילה. שֵׁשׁ שָׁנִים יַעֲבֹד, ג' ראשונות וג' אחרונות שבתפילת שמונה עשרה, ששליח הציבור מוציא האדם ידי חובתו, למי שאינו יודע להתפלל בהם. הרי שיש לו פדיון ע"י אחר, ששליח הציבור גואל אותו, שהצדיק חי העולם, יסוד, שליח הציבור, נקרא בהם על שמו, של האינו יודע להתפלל, בשם, בועז, צדיק, גואל קרוב, ונאמן, שמשמעותם של השמות הללו, שעוזרים ופודים את מי שאינו יכול לעזור את עצמו. שהוא הייבום והגלגול.

שצו) קרוב ה' לכל קוראיו. טוב לאדם שכן קרוב מאח רחוק, עמוד האמצעי, ת"ת. יסוד שכן קרוב, ת"ת אח רחוק, בן י"ה, שעלה למעלה לבינה, כי עולם זה עולמו של יובל, חמישים אותיות של הייחוד של ק"ש, חמישים שערי בינה. שבעוה"ז, המלכות, יכול להיות לאדם פדיון מצדיק, יסוד, שהוא שש שנים, הכולל ג' ברכות ראשונות וג' אחרונות של התפילה, ו' קטנה, יסוד, זהו שֵׁשׁ שָׁנִים יַעֲבֹד. שליח ציבור שהוא יסוד, יכול להוציא אותו לידי חובה ע"י 3 ברכות ראשונות ו 3 אחרונות כנגד 6 שנים. ובפדיון ע"י היובל, עליו לשמוע בעצמו בכוונה את קריאת שמע.

שצז) אבל בעוה"ב, עולמו של יובל, בינה, ששם חמישים אותיות של ק"ש, אין שליח הציבור יכול להוציא ידי חובתו, משום שאין לו פדיון ע"י אחרים. משום זה, שמע, בכל לשון שאתה שומע, רק שתקרא בעצמך. משום זה, אם אין אני לי מ"י לי. אני, המלכות, מ"י, עולמו של יובל, בינה. הרמז על ק"ש, ששם אין אנ"י אלא מ"י.

אם לא מצליח בכוחות עצמו לקנות את מדרגת עולם הבא, אז בשנת החמישים, בינה תוציא אותו לחופשי. או פירוש – מי שמבטל עצמו במדרגת בינה, אין אני, אז יוצא לחופשי. שתי בחינות בהן מוציא אדם עצמו מעבדות לחירות. האחת, צורה עצמית ללא קבלת עזרה לפדיון, וסוג תיקון היכול להסתמך על הכלל, שבתפילת שמונה עשר, או ע"י תפילין של ראש, דהיינו דרך הקשר לצדיק.

חֶרֶב פִּיפִיּוֹת

שצח) מייד כששמעו דברים אלו ראשי ישיבות שירדו עם המאור הקדוש שהוא רבי שמעון, פתחו ואמרו למשה רבנו, משה, אתה פי שכינה העליונה והתחתונה, בינה ומלכות, שבשתיהן דיבר עימך הקב"ה פה אל פה בק"ש  כמ"ש: רוֹמְמוֹת אֵל בִּגְרוֹנָם וְחֶרֶב פִּיפִיּוֹת בְּיָדָם. כי י' דהויה ראש החרב הסובב את השפה שלך. ו' דהויה היא לשון החרב שלך. ה"ה דהויה הן שתי פיפיות בשפתיים שלך. ודאי שֵם אדונך, השכינה, מדבר בפיך. יוד הא ואו הא במחשבתך, שהוציאה אלו חמישים שערי בינה מפיך. התורה היא סוד המוחין המתגלים מבינה בדעת לגוף לזו"ן ולבי"ע בינה דאצילות, הנק' אלוקים, שברא שמים וארץ.

וזה החרב, המכניעה והמשמידה את הס"א. וגילויה ע"י שיתוף המלכות בבינה, המשווה צורתן זו לזו. שבעת קטנות יש לבינה צורת המלכות, ובעת גדלות יש למלכות צורת הבינה, שמשיגה המוחין שלה. וע"כ יש לשתיהן אותה האות ה' בשם הויה, שהן בצורה אחת בפי החרב, שנבחנות לב' פיות של החרב, שהיא התורה. ובהן עיקר הכוח שבחרב, כי זולת ההשוואה לא היה שום גילוי לתורה. ונמצאות, שהן עיקר הפועלות להשמיד הס"א, כמו החוד של החרב, שהיא עיקר הפועל של החרב. וכן הן בצורה אחת בפה, ששם מקום הגילוי של המוחין ע"י הדיבור, שבינה שפה עליונה, והמלכות שפה תחתונה.

ולכן אמרו, משה, אתה פי שכינה העליונה והתחתונה, שנעשה לפה לשתיהן יחד, שזו היא האפשרות היחידה לגילוי התורה. שבשתיהן דיבר עימך הקב"ה פה אל פה בק"ש, שבפסוק שמע, יש חמישים אותיות, שהם שערי בינה, שמהם כללות כל המוחין הבאים בגילוי התורה. רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם, כתוב על פה של משה. י' דהויה, חכמה המזדווגת עם שפה עליונה, שהיא בינה וה"ר דהויה, הראש של החרב, ג"ר. ו' דהויה הלשון שבפה והחרב של משה, הדעת הנמשך מזיווג י"ה, התורה. ה"ה דהויה הן שתי פיפיות בשפתיים שלך, ששפה עליונה בינה ושפה תחתונה מלכות, שהן הפועלות לגילוי המוחין, בתיקון של השוואת צורתם זו לזו. וכשניתקנה המלכות בדרך הזה היא נקראת, שם שמיים. לכן אמרו, ודאי שֵם אדונך, השכינה, מדבר בפיך, שמלכות המדברת ומגלה המוחין מהבינה. יוד הא ואו הא במחשבתך, קו האמצעי שבמחשבה, שהיא ג"ר, המוציא חמישים שערי בינה מפה משה בשמע.

שצט) שורש דברים אלו הוא תיקון המלכות בבינה, והשוואת צורתם זו לזו. משום זה אליהו מתעכב למעלה, אסור שם כבבית האסורים, ואינו יורד אליך, כי בעשירות גדולה היה יורד אליך. ואסור למעלה ואינו יורד אליך, משום שהעניות שלך היא גאולה לישראל. ומשום זה אמר משיח, עד שיבוא העני. וזהו שכתוב: ובחבורתו נִרפָּא לנו. עליית המלכות לבינה מקטינה את הבינה, ורפואתה להתחבר לאין סוף. לכאורה אי אפשר שיבוא משיח בגין קטנות זו, אך בזכות תורת משה תוכל המלכות להיתקן בלי המיעוט שעשתה בבינה, אז יבוא אליהו לבשר את הגאולה.

בסיבת המתקת המלכות בבינה, נגנזה המלכות דמדה"ד, והיא שער הנ', הנעלם מכוח הגניזה הזו. וע"כ נ' שערי בינה נמסרו למשה חסר אחד שער הנ'. וזהו עניות של משה, שאין עני אלא מדעת, שחסר לו שער הנ'. ועם גילוי אליהו מתגלה שער הנ'. כי מטעם המתקת המלכות בבינה, בחרב פיפיות, נגנזה המלכות דמדה"ד, שער הנ', ואליהו, שהוא גילוי שער הנ', מתעכב למעלה, כמו אסור בבית האסורים, ואינו יכול לרדת ולגלותו.

כי בעשירות גדולה היה יורד אליך, עשירות הדעת המגלה שער הנ'. והוא אסור למעלה, משום שהעניות שלך היא גאולה לישראל, כי לולא המתקת המלכות בבינה וגניזת המלכות דמדה"ד, לא היו זו"ן והעולמות ראויים למוחין דג"ר. ונמצא שעניות של משה, שהוא היעלם שער הנ' מחמת הגניזה, היא גאולת ישראל, שע"י כן נעשו זו"ן והעולמות ראויים למוחין דג"ר, להשפיע לישראל, שבזה תלוי הגאולה וגמה"ת. וע"כ אליהו אסור למעלה, ולא יוכל לגלות את שער הנ', מטרם שיספיקו ישראל לקבל כל המוחין, הראויים להתגלות ע"י המתקה הזו של מלכות בבינה. הטוב שבצמצום ב' לא יגמר. ירידת המלכות, המיעוט יתבטל אך לא ההמתקה.

וע"כ בהכרח, אליהו אסור למעלה ולא יוכל לרדת לגלות שער הנ'. שהגאולה תלויה, עד שיבוא העני, משה, משער הנ', ויגלה כל המוחין המוכרחים להתגלות. ובחבורתו נרפא לנו, כי אותו הכאב והחבורה של חיסרון בשער הנ', הוא המגלה את כל המוחין, ומרפא את ישראל מכל חסרונותיהם.

ת) אמר להם: אם כך נעשה לו התרה וירד אלי, כי חשוב הוא לי מכל כסף שבעולם. והרי אני מוחל לו ומשחרר אותו ומתיר לו השבועה. ואתם ג"כ, התירו לו. ואם צריך להתרה יתֵרה מזו, נשתדל בהתרתו, שיירד אלי

תגיות: משיח וגאולה נפשית

שאלות לחזרה ושינון בזהר משפטים קכד-קכו
1. מהי המצוה של לפדות עבד עברי ואמה עבריה מבחינה פנימית?
2. כיצד ניתן לגאול עבד עברי נרצה וכיצד עבד עברי רגיל?
3. הסבר מהו "אם אין אני לי מי לי" עפ"י אות שצ"ז.
4. כיצד מתבאר שרעיא מהימנא, משה רבנו, שהוא פי השכינה העליונה והתחתונה?
5. מהי הדרך להשמיד את הסטרא אחרא?
6. מיהו אליהו ומדוע הוא אסור למעלה ולא יוכל לגלות את שער הנון עד שיבוא העני שהוא משה משער הנון ויגלה?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב