064- הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – קפד-קפו למתקדמים |☆ ...

064- הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – קפד-קפו למתקדמים |☆ תגיות: בשר וחלב, לֹא תְבַשֵּׁל גְּדִי בַּחֲלֵב אִמּוֹ

 

מִּשְׁפָּטִים קפד – קפו

הִנֵּה אָנֹכִי שֹׁלֵחַ מַלְאָךְ לְפָנֶיךָ

תקנו) רבי אבא אמר: כתוב למעלה מזה, ראשית ביכורי אדמתך תביא בית ה' אלוקיך, לא תבשל גדי בחלב אימו. לא לערב דבר תחתון בעליון, שלא יינק הצד שבחוץ מהצד שבפנים. זה שבחוץ, הגדי, הוא מצד הטומאה. וזה שבפנים, אימו, היא מצד הקדושה. אימו כנ"י, המלכות, הנקראת אם. כי התפשטות המלכות היא עד הקליפות, כמ"ש: ורגליה יורדות מוות. בחלב אימו, שלא יינק מצד הזה מי שאינו צריך. שהחיצוניות הקלוקלת בה מעורבת הקליפה לא תתערב בפנימיות.

תקנז) הִנֵּה אָנֹכִי שֹׁלֵחַ מַלְאָךְ, לְפָנֶיךָ, לִשְׁמָרְךָ, בַּדָּרֶךְ; וְלַהֲבִיאֲךָ, אֶל-הַמָּקוֹם אֲשֶׁר הֲכִנֹתִי, ונמצאו ישראל שהם פנימיות ודבקים בה', נמסרים תחת המלאך, שהוא חיצוניות. אמר משה, הרי קיבלתי ביטחון הבטחה ממך, שלא תיפרד ממנו, שבזכות מצוות ביכורים לא תתערב חיצוניות בפנימיות. ודאי אם אין פניך הולכים, אל תַעֲלנו מזה. ובמה יוודע איפוא כי מצאתי חן בעיניך אני ועמך. ולא ישאל, שכתוב הזה בפרשת תישא, כי אין מוקדם ומאוחר בתורה. דהיינו שהתורה לא נכתבה על רצף הזמן הגשמי, אלא ניתנה על רעיונות, ורעיון עומד תמיד מעבר לזמן ומקום. בעולמות הרוחניים העליונים אין זמן ומקום, והחוקים בעולמות העליונים, וחוקי הנשמה כאן הם אותם חוקים. מכאן שאין מוקדם ומאוחר בתורה בחוקים, בתהליכים יש מוקדם ומאוחר, כלומר שבסדר העבודה הנפשית צריכה להופיע בחינת אברהם לפני בחינת יצחק, החסד לפני הגבורה.

אומר משה לקב"ה: אנחנו רוצים להתדבק בפנימיות, ובחינת מלאך היא חיצוניות, משה שמייצג בנפש היהודי את הנאמנות הפנימית, אינו מוכן להישען על נקודה חיצונית.

תקנח) דבר זה לא אמר הקב"ה אלא מאהבת ישראל, ולהתרצות עימהם. בדומה למלך שהיה רוצה ללכת עם בנו, ולא רצה לעזוב אותו. בא בנו, והיה מתיירא לבקש את המלך שילך עימו. הקדים המלך ואמר, הרי שר צבא פלוני ילך עימך לשמורך בדרך. ואח"כ אמר, הישמר לך ממנו, כי אינו אדם שלם. אמר בנו, א"כ, או שאני אשב פה, או שאתה תלך עימי ולא אפרד ממך. כך הקב"ה, בתחילה אמר, הנה אנוכי שולח מלאך לפניך לשמורך בדרך. ואח"כ אמר, הישמר מפניו. בו בשעה אמר משה, אם אין פניך הולכים אל תעלנו מזה.

תקנט) אמר רבי שמעון: במקום הזה, כשאמר הקב"ה, הנה אנוכי שולח מלאך, לא אמר משה משהו, ולא השיב דבר כנגדו, משום שכאן לא נמצא פירוד מה', כי לא נשלח המלאך אלא לשמירה. משא"כ שם כתוב: וְשָׁלַחְתִּי לְפָנֶיךָ, מַלְאָךְ; וְגֵרַשְׁתִּי, אֶת-הַכְּנַעֲנִי הָאֱמֹרִי וגו' כִּי לֹא אֶעֱלֶה בְּקִרְבְּךָ אם המלאך לשמירה, אז יפה המלאך, אך אם לזכירה לא טוב הדבר. על האדם להישמר בדרך וטוב שמלאך ישמור עליו שלא ייצא מהמסגרות של הרהור ומעשה. אך אם זה לזכירה, עליו לוותר על התענוג שיבוא מהאמצעי אלא מהקב"ה. בשמירה מלאך יכול להיות לבד, אך קבלת האור שהיא בחינת שלא לשמה יכולה לבוא בשלב ראשון ע"י מלאך, אך יש לשאוף ולרצות לעבוד לשמה, דהיינו למען שמו יתברך.

תקס) מתי השיב משה? בזמן שאמר, ושלחתי לפניך מלאך, שאח"כ כתוב: כי לא אעלה בקרבך. וכאן כתוב: כי ילך מלאכי לפניך, סָתם ואינו מפרש הדבר, שיאמר, כי לא אעלה בקרבך. וע"כ כתוב כאן" כִּי אִם-שָׁמוֹעַ תִּשְׁמַע, בְּקֹלוֹ, וְעָשִׂיתָ, כֹּל אֲשֶׁר אֲדַבֵּר וְאָיַבְתִּי, אֶת-אֹיְבֶיךָ, וְצַרְתִּי, אֶת-צֹרְרֶיךָ. שהכול תלוי בה'. ואין כאן פירוד, וע"כ לא השיב כאן משה. ההנהגה וההשגחה אינם יכולים להיות ישירים אלא ע"י אמצעי, ולמרות זאת האהבה, הנקודה הפנימית של ישר-אל חייבת להיות בקשר ישר אל הקב"ה.

תקסא) ואם תאמר שבשני הפסוקים הוא מלאך ממש בפירוד, עכ"ז משה לא השיב עליהם, משום שלא היה לו מקום אומר חיצוניות בלי פנימיות – לא. כי גם על הכתוב: ושלחתי לפניך מלאך, לא השיב משה תכף, אלא בזמן שכתוב: אם אין פניך פנימיות הולכים תעלנו מזה, שהשיב זה על מה שכתוב: פניי ילכו והניחותי לך. כי אז היה לו מקום להשיב. כלל הכול, משה לא רצה במלאך, כי כתוב: וַיֹּאמֶר אִם-נָא מָצָאתִי חֵן בְּעֵינֶיךָ, אֲדֹנָי, יֵלֶךְ-נָא אֲדֹנָי, בְּקִרְבֵּנוּ –בתוך הקרביים של כל אחד, בפנימיות, זו הנאמנות הנפשית הנצרכת. לכן יש להקפיד על קיום המצוות בחיצוניות, אך יש לכוון ולבקש מהשם את הנקודה הפנימית.

 

לֹא תְבַשֵּׁל גְּדִי בַּחֲלֵב אִמּוֹ

תקסב) אמר רבי יהודה: לֹא תְבַשֵּׁל גְּדִי בַּחֲלֵב אִמּוֹ. גדי מס"א, שלא יינק מהשכינה. בחלב האם היה צריך לומר, מהו אימו? כנ"י, המלכות, היא אינה אימו של צד הטומאה, כי כנ"י אמא הקדושה, בחלקם של ישראל התאחדה, שכתוב: כי חלֶק ה' עמו. יש כאן קושיה, איך יוצא טמא מטהור, אם הגדי הוא בחינת הס"א כיצד יכול לצאת מהאם, בינה שהיא קדושה.

תקסג) אמר רבי שמעון, הכל תלוי זה בזה. אמא, המלכות, התאחדה להם למעלה לצד של הקדושה ולצד של הטומאה, אחד לימין, ואחד לשמאל, שבכל צד יש ימין ושמאל. וכולם תלויים באם הזו, שהיא אמא הקדושה, המלכות, ונאחזים בה. בחיצוניות ימין אמונה – ושמאל בריאה, הרצון הפרטי נראים כנפרדים, אך כשמעלים אותם לשורש הכל אחד. בכדי להגיע לשלמות מצד הנברא, עליו לתת יגיעה, שזו בחינת שש, כמו ששת ימי המעשה. וכאשר ממתינים בין בשר לחלב 6 שעות אין הכוונה הפנימית של זמן גשמי אלא יגיעה לבוא לדבקות בשלם הנצחי הבלתי תלוי. וכמובן שיש לשמור על מסגרת הזמן הגשמי ולנצל את הזמן למודעות פנימית לכוונה שאין להשתמש בשמאל מבלי להכלילו בימין. היגיעה היא ההסכמה של האדם לוותר על עצמו, על הפרטיות ולהבין שהכלל, הנשמה קובעים.

תקסד) נאחזים בה בשעה שאם הזו יונקת מצד האחר, והמקדש נטמא, ונחש החזק מתחיל להיגלות, אז יונק הגדי מחלב אימו והדינים מתעוררים. וע"כ ישראל מקדימים ומביאים ביכורים, ובשעה שמביאים אותם, צריכים לומר, ולפתוח בלבן, ארמי רמאי אובד אבי, שרצה בכשפיו האלו לשלוט על יעקב ועל זרע הקדוש. ולא ניתנו בידו, ולא נמסרו ישראל לצד הזה. וע"כ מעבירים בזה כוח הנחש, והגדי לא יוכל לינוק מחלב אימו. וע"כ כתוב: ראשית ביכורי אדמתך תביא, לא תבשל גדי בחלב אימו, שלא יינק צד הזה מחלב אימו, המלכות, שלא ייטמא המקדש, ולא יתעוררו הדינים. תיקון יעקב כנגד אברהם היה כנגד ע.ז, כנגד לבן.

תקסה) משום זה, לא יאכלו בשר בחלב כל זרע הקדוש, וכל מי שבא מצד הקדוש, כדי שלא לתת מקום למי שאינו צריך, כי במעשה תלוי הדבר, שצריכים מעשה למטה כדי לעורר למעלה. אשרי הם ישראל מכל העמים עכו"ם, שריבונם קרא עליהם, ובך בחר ה' להיות לו לעם סגולה. וכתוב: כי עם קדוש אתה לה' אלוקיך. וכתוב: בנים אתם לה' אלוקיכם.

תגיות: בשר וחלב, לֹא תְבַשֵּׁל גְּדִי בַּחֲלֵב אִמּוֹ

שאלות לחזרה ושינון בזהר משפטים קפד-קפו
1. מהו שכתוב "אנכי שולח מלאך לפניך" ומשה רבנו לכאורה מתנגד לכך, שאומר "אם אין פניך הולכים אל תעלנו מזה"?
2. כיצד קשור הפס' "ראשית ביכורי אדמתך וגו'" לפס' "לא תבשל גדי בחלב אמו"?
3. הסבר את המשל שנותן רבי אלעזר באות תקנ"ח.
4. מה מוסיף רשב"י לדברי רבי אלעזר ואגב כך הסבר מתי כן יש מקום לרצות בכח המלאך ומתי רק את כוחו של ה' ית'?
5. מה עונה רשב"י לשאלתו של רבי יהודה ששואל כיצד גדי שהוא מצד הטומאה יוצא מהאם שהיא השכינה הקדושה?
6. מדוע עם ישראל נצטוו לא לאכול בשר וחלב אגב כך הסבר מדוע אין מצוה זו גם לאומות העולם?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב