005- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – יג-טו למתקדמים ...

005- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – יג-טו למתקדמים |☆ תגיות: תרומה

שיעור שמע:
הורד Mp3

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

תרומה יג – טו

וְיִקְחוּ לִי תְּרוּמָה

הַאִם מוּתַר לְבַקֵּשׁ מַתֶּנֶת חִינָם מֶהָבּוֹרֶא יִתְבָּרֵך?

הרי כתוב: לְכוּ שִׁבְרוּ, וֶאֱכֹלוּ, וּלְכוּ שִׁבְרוּ בְּלוֹא כֶסֶף וּבְלוֹא מְחִיר, יַיִן וְחָלָב. כל מה שיש לאדם מגיע מהשם, כמו כישרון וכדומה. אל יאמר אעשה כמו כולם, אלא כֹּל אֲשֶׁר תִּמְצָא יָדְךָ, לַעֲשׂוֹת בְּכֹחֲךָ עֲשֵׂה, ועליו לנצל את היכולות שקיבל לפי כוחו ייתן ויחזיר לכלל ולהשם יתברך. אָדָם חייב לַעֲשׂוֹת הֲפָצָה שֶׁל הַתּוֹרָה, אנשים זקוקים לעזרתך, עזור גם לאחרים לחזור בתשובה, תפדה אותם ממקומם, אף כך צדיק הוא צריך לרדוף אחר הרשע, ולקנותו בשכר מלא.

אדם שרוצה לעשות עבודה לטובת עצמו, הס"א לא יפריע לו, ההיפך עוד נותן להם כוח לפעול לריק, לטובת עצמו. אין עניין לחפש את הקושי, אך אם קל לך, או אתה מקבל תענוג בחינם, זו נורת הזהרה שכנראה אתה פועל בעצת היצר בעבודה לא אמתית.

הזוהר הקדוש מחלק: השתדלות בתורה קיימת בכל יהודי ואין הדבר תלוי. השתדלות בדבקות בהשם במעשה, יש בו גם שיתוף הרצון לקבל בקדושה – כאן יש לשלם בוויתור העצמי, ביטול הגאווה, ואז תפילה כדי לזכות בכלים של השפעה, ביחד, וגם זה משיגים כמציאה ולא כשכר קצוב מראש. הֱווּ כַעֲבָדִים הַמְשַׁמְּשִׁין אֶת הָרַב שֶׁלֹּא עַל מְנָת לְקַבֵּל פְּרָס. מֵאֵת כָּל אִישׁ, ממי שנקרא איש, שהתגבר על יצרו. אֲשֶׁר יִדְּבֶנּוּ לִבּוֹ – שהשכיל ליישר את ליבו להיות משפיע כמו הקב"ה, זו השוואת צורה

 

 

לד) פתח רבי שמעון: וְיִקְחוּ לִי תְּרוּמָה: מֵאֵת כָּל אִישׁ אֲשֶׁר יִדְּבֶנּוּ לִבּוֹ, תִּקְחוּ אֶת תְּרוּמָתִי. מי שרוצה להשתדל במצווה ולהשתדל בהקב"ה, צריך שלא ישתדל בו ריקם ובחינם, אלא האדם צריך להשתדל בו כראוי, לפי כוחו. יפה לאדם לקבל השתדלות של הקב"ה כמ"ש: אִישׁ כְּמַתְּנַת יָדוֹ, כְּבִרְכַּת יְהוָה אֱלֹהֶיךָ אֲשֶׁר נָתַן לָךְ.

לה) הרי כתוב: לְכוּ שִׁבְרוּ, וֶאֱכֹלוּ, וּלְכוּ שִׁבְרוּ בְּלוֹא כֶסֶף וּבְלוֹא מְחִיר, יַיִן וְחָלָב. הרי שהוא בחינם אז למה צריך להשתדל על כך, והוא השתדלות של הקב"ה. כי יין וחלב פירושם התורה שמכונה כן. אלא השתדלות התורה, כל מי שרוצה זוכה בה. השתדלות של הקב"ה לדעת אותו, כל מי שרוצה זוכה בו בלא שכר כלל. אבל השתדלות הקב"ה העומדת במעשה, אסור לקחת אותו בחינם וריקם, משום שלא יזכה במעשה ההוא כלל להמשיך עליו רוח של הקדושה אלא בשכר שלם.

לו) בספרי כשפים שלימד אשמדאי, מלך השדים, לשלמה המלך, כתוב: כל מי שרוצה להשתדל להעביר ממנו רוח הטומאה ולהכניע רוח הס"א, מעשה ההוא שרוצה להשתדל בו, צריך לקנותו בשכר מלא, שייתן כל מה שמבקשים ממנו, בין מעט ובין רב. משום שרוח הטומאה מזומן תמיד בחינם ובריק, ונמכר בלא תשלום לכן ישנם שנופלים למעשה הקל והיפה, הקליפה שזמינה בחינם ללא מאמץ, כי מכריח בני אדם שישרה עליהם ומסית אותם בכמה הסתות לדור עימהם. בכמה דרכים מטה אותם שיעשו משכנם עימו.

לז) ורוח של הקדושה אינו כן, אלא בשכר מלא ובהשתדלות גדולה ורבה, ובטהרת עצמו, ובטהרת משכנו, ובחפץ ליבו ונפשו. וגם אז, לו שיוכל להרוויח אותו שיָשׂים משכנו עימו. ועכ"ז הוא צריך ללכת בדרך הישר, שלא לנטות לימין ולשמאל. ואם לא, הוא מסתלק ממנו מיד, ומתרחק ממנו, ולא יוכל עוד להרוויח אותו כבתחילה.

לח) וע"ז כתוב: מֵאֵת כָּל אִישׁ, ממי שנקרא איש, שהתגבר על יצרו. אֲשֶׁר יִדְּבֶנּוּ לִבּוֹ – שהשכיל ליישר את ליבו להיות משפיע כמו הקב"ה, זו השוואת צורה. שירצה בו הקב"ה. כמ"ש: לך אמר ליבי. צור לבבי. וטוב לב. וייטב ליבו. כולם הלב של הקב"ה, הרצון שלו. אף כאן, אשר יידבנו ליבו, הוא הלב של הקב"ה. ממנו, תקחו את תרומתי, כי שם נמצא הקב"ה, ששורה בו, ולא במקום אחר.

לט) ומאין אנו יודעים, כי הקב"ה רוצה בו ושׂם משכנו בתוכו? כשאנו רואים, שרצון האדם לרדוף ולהשתדל אחר הקב"ה בליבו, נפשו וברצונו, ודאי אנו יודעים ששם שורה השכינה. אז צריכים לקנות את אדם ההוא בכסף מלא, להתחבר עימו וללמוד ממנו. וע"ז לומדים, וקנה לך חבר. בשכר מלא צריכים לקנותו, כדי לזכות בשכינה השורה בו. עד כה צריכים לרדוף אחר איש צדיק ולקנות אותו.

מ) אף כך צדיק ההוא צריך לרדוף אחר הרשע, ולקנותו בשכר מלא, כדי שיעביר ממנו זוהמה ההוא, ולהכניע הס"א. ויעשה אותו, כי נחשב לו כאילו הוא ברא אותו. וזהו שבח, שיתעלה בו כבוד הקב"ה יותר משבח אחר. והתעלות הזו היא יתֵרה מכל, משום שהוא גרם להכניע הס"א, ולהעלות כבוד הקב"ה. וע"ז כתוב באהרון, ורבים השיב מעוון. וכתוב: בריתי הייתה איתו.

מא) כל מי שאוחז ביד הרשע, והשתדל בו שיעזוב דרך הרע, הוא עולה בג' עליות, מה שלא עלה כך אדם אחר. גורם להכניע את הס"א, גורם שיתעלה הקב"ה בכבודו, גורם לקיים כל העולם בקיומו למעלה ולמטה. ועל אדם זה כתוב: בריתי הייתה איתו החיים והשלום. וזוכה לראות בנים לבניו, וזוכה בעוה"ז, וזוכה לעוה"ב. כל בעלי הדין לא יכלו לדון אותו בעוה"ז ובעוה"ב. נכנס בי"ב שערים שברקיע, ואין מי שימחה בידו

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה יג-טו
1. מה ההבדל בין השתדלות במצוה וקנית המצוה לבין השתדלות בס"א?
2. כיצד יתכן הדבר שהשתדלות התורה כל מי שרוצה זוכה בה ולעומת זאת השתדלות בקב"ה התלויה במעשה אסור לקחתה בחנם וריקם?
3. מה למד שלמה המלך בספרי כשפים שלמד אשמדאי, מלך השדים?
4. מה קורה לאדם שזכה במדרגה בשכר מלא בהשתדלות גדולה ולא הלך בדרך הישר?
5. מהו אשר ידבנו ליבו ומהו תקחו את תרומתי?
6. מה הסימן שאנו יודעים שהקב"ה רוצה בו ושם משכנו בתוכו?
7. מהו קנה לך חבר?
8. מהו השבח שהתעלה בו הקב"ה יתרה מכל ומהו הטעם ומהו שכרו של העוסק בכך?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב