009- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – כה-כז למתקדמים|☆ תגיות:...

009- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – כה-כז למתקדמים|☆ תגיות: לימוד תורה בלילה

שיעור שמע:
הורד Mp3

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

תרומה כה – כז

עֶרֶב וָבֹקֶר וְצָהֳרַיִם

בלילה שורה דין ונדרשת זהירות יתרה.

סז) ואלו המשוטטים בלילה, אם אינם ניזונים מעשן ההפדרים, עשן זה מעסיק את הס"א במקומם, כדי שלא יסתובבו ויחפשו את מי להזיק. היום את העשן הזה מחליפה תפילת ערבית בקריאת שמע וקבלת עול מלכות שמים, אז בשעה שהנשמות יוצאות מפתח להיראות למעלה, הם יוצאים ומקטרגים אותם, ואינן יכולות לעלות ולהיראות למעלה. חוץ מחסידים הקדושים העליונים, שבוקעים רקיעים ואווירים ועולים לאותם חסידים יש את הכוח מפני שהולכים בדרך קדושה. ואלו מחנות הרוחות יוצאים ומודיעים דברי שקר לבני אדם, ונראים להם בצורות אחרות של נקבות. ומצחקים בהם עד שמוציאים זרע. ונקראים בעלי הקרי, שמשום שהם יוצאים מפתח, הנקרא קרי, גרם להם שנקראים בעלי הקרי. קרי הוא לשון מקרה, וכשלוקחים את כוח החיות ומשליכים לארציות זו בחינת עבודה זרה. ישנה רוחניות אמתית, וישנה שקרית. לכן נדרש מאתנו להיות אנשים קדושים ובלילה להתפלל להשם ולא להיות יחידים.

סח) בשעה שנאכלים האמורים והפדרים בלילה על המזבח, עשן היה מרווה אותם ומזִין אותם. כפי מעלתם כך המזון שלהם, לפי מה שראוי להם כל אחד לפי מדרגתו. ובזה אינם יוצאים ואינם משוטטים בארץ הקדושה. דווקא עשן התפילה בערבית מרווה אותם. התפילה עוזרת להתגבר על הדינים מהשמאל, ע"י זה שמביאים אותו לקו אמצעי. בשחרית מאיר החסד הגדול, ובערבית דווקא שבא לידי ביטוי הוא הראוי. לכאורה ניתן לחשוב שקריאת שמע עד חצות הלילה היא הזמן החשוב ביותר, אך צד הבוקר הוא הצד המאיר יותר, ובלילה יש לקנות אמונה. לעתיד לבוא הלילה יאיר, דהיינו החיסרון שבא מדבר אמתי וניתן יהיה לראות חסרונות אלו כחלק מהעליה.

סט) ערב נקרא כך כמ"ש: וגם ערב רב עלה איתם, שהוא תערובת. כי כל גדודי הרוחות שמצחקים בהם מתערבים בממשלת הלילה. וע"כ לא עשו חובה לתפילת ערבית, כי אין מי שיוכל לתקן אותה כמו יעקב, שהיה בעל המשכן, מלכות, והיה מתקן אותה כראוי.

 

תּפִילָת עַרְבִית, רְשׁוּת שֶׁהִיא חוֹבָה.

תפילת רשות אומר לבוא לתפילה בקו אמצעי מצד הלב, הנשמה, רשות אומר שזה נתון לאדם עצמו, ולא רק חסד שבא מלמעלה בשחרית ושאריות חסד במנחה.  יעקב שבנפש כל אדם הוא קו אמצעי היכול לפעול רק מצד האדם מתוך בחירה. הבחירה היא חובה.

ע) ואע"פ שהיא רשות, תפילה זו היא להגן עלינו מפחד בלילות מכמה מיני גיהינום. כי בשעה ההיא מענישים הרשעים כפליים מביום. ומשום זה מקדימים ישראל לומר, והוא רחום. מפחד הגיהינום. ובשבת שאינו נמצא הפחד של דין הגיהינום ולא דין אחר, אסור להעיר אותו, לומר, והוא רחום, כי נראה שאין רשות לשבּת להעביר הדין מהעולם. בשבת באים הרחמים מלמעלה, אז אין מה לבקש רחמים, שבת היא מלזעוק

עא) ויש פחד של קטרוג על הנשמות, כשרוצים לעלות למעלה, להיראות לפני אדונם. ומשום זה מקדימים לומר, שומר את עמו ישראל לעד אמן, מפחד מזיקים הנמצאים בלילה. ויש להם רשות להזיק, למי שיוצא מפתח ביתו לחוץ. ומשום זה אנחנו מקדימים לומר, ושמור צאתנו צאת הנשמה ובואנו חזרה לגוף. בלילה עם עליית הנשמה משתחררים מתודעת הגוף, ואז יכולה הנשמה להיטען שוב מבחינה רוחנית. לילה דומה ליום הדין, יום המיתה בו כבר לא ניתן לתקן, שינה היא אחד משישים ממיתה.

עב) ומפחד מכל זה, אנו מפקידים הגופים והרוחות והנשמות למלכות העליונה, שכל הממשלה בידיה. וע"כ תפילת ערבית היא בכל לילה. עתה שקורבנות ומזבחות אינם נמצאים, אנו עושים כל התיקונים שעושים, על עשן הקורבנות.

עג) בחצות לילה כשמתעורר רוח צפון, קו השמאל, שבא אז על שלמותו, מכה בכל אלו המדורים של רוחות רעות, שובר הס"א ונכנס ומשוטט למעלה ולמטה. וכל אלו גדודי הרוחות נכנסים למקומם, ונשבר כוחם ואינם שולטים. ואז הקב"ה נכנס להשתעשע עם הצדיקים בגן עדן. נקודת החצות אינה זמן גשמי, אלא מקום ביניים בין המקרה למעבר למקרה, מעבר מהרצון העצמי לרצון אמוני, נקודת קו אמצעי בו יש להקיץ ולפגוש בקב"ה שבאדם, זו סגולה מיוחדת שיש להשיג, זו הזדמנות לתקן בזמן ההסתרה כשהשמאל שולט.

עד) כשבא הבוקר, אור הנר השולט בלילה, הארת השמאל, נגנז מלפני אור היום, אור החסדים, ואז שולט הבוקר, יסוד, ועובר ממשלת הערב, המלכות. בוקר הוא אור הראשון, משלים הטוב שהוא כנגד הגילוי, העולם הבא לכל העולמות, ממנו ניזונים עליונים ותחתונים, משקה את הגן, המלכות, הוא השמירה של כל העולם. לימוד תורה בא לתקן את בחינת האמונה ולכן בלילה בזמן ההסתרה, יפה האו מכל הלימוד ביום. ומי שלא רוכש אמונה בלילה, יתקשה ליישם ביום את בחינת האמונה, וכנראה יעסוק בהבלי העולם.

עה) מי שרוצה לצאת לדרך, יקום בעוד לילה, וישגיח בהסתכלות לפי השעה לצד מזרח, ויראה במראה האותיות המכים ברקיע מכוח המסך, זה עולה וזה יורד. ואלו הן התנוצצות האותיות, שנברא בהם שמיים וארץ.

חצות לילה זה מקום של קניית האמונה, הכנת הכלים. הנץ החמה הוא זמן השימוש בכלים אלו להתחבר עם הקב"ה, ואז הוא שמור כל היום. תפילת הנץ מעוררת את התשוקה לקשר עם הבורא. אך תפילה בנץ ללא לימוד בלילה, ערכה יורד מאד, כי אם לא הכין כלי אמונה, עם איזה קשר יבוא לקב"ה. הנץ בא לחבר בין הלילה ליום.

עו) אם יודע אלו האותיות, השם הקדוש של מ"ב (42) אותיות, ויזכיר אותן כראוי ברצון הלב, יראה תוך הארת הנוגה של הרקיע, שש אותיות י', שלוש לצד ימין, שלוש לצד שמאל. ושלוש אותיות ו' יורדות ומתנוצצות ברקיע. והם האותיות של ברכת כוהנים, שבהם שש אותיות י' בראשי תיבות של הפסוקים: יברכך הויה, יאר הויה, יישא הויה. ושלושה ווים של, וישמרך, ויחונך, וישם. ואותיות הי' מתחלקות לב' קווים ימין ושמאל, והווים הם קו האמצעי המייחדם. ואז יתפלל תפילתו, וייצא לדרך, שוודאי השכינה הקדימה לו. אשרי חלקו.

עז) כשבא בוקר הזה, עמוד אחד, ת"ת, תקוע בצד דרום מהתפשטות הרקיע שעל הגן, שנוטה לחסד. והוא חוץ מהעמוד התקוע באמצע הגן. ועמוד הזה מאיר בהארת ג' גוונים חג"ת, מרוקמים יחד בצבע ארגמן. בעמוד הזה, ת"ת, נמצא ענף אחד, יסוד, ובו נועדו ג' ציפורים, ג' הקווים המאירים במלכות, כי המלכות מצד הארת החכמה שבה נקראת ציפור. המעוררים צפצוף לשבח.

תגיות: חשיבות הלימוד בלילה.

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה כה-כז
1. מיהם אלו המשוטטים בלילה שיכולים להזיק את הנשמות?
2. כיצד אותם המשוטטים מזיקים וכיצד הנשמות יכולות להתגבר על נזק זה ע"י עשן?
3. מדוע הערב נקרא כך? וכיצד זה קשור לרשות בתפילת הרבים? אגב כך הסבר מדוע יעקב תיקנה ולא ישראל.
4. מדוע אנו אומרים בפילת ערבית "והוא רחום" ואגב כך הסבר מדוע בשבת אין אנו אומרים "והוא רחום"?
5. מדוע אנו מקדימים לומר "שומר את עמו ישראל לעד"? ועוד "ושמור צאתנו ובואנו"?
6. מה ההבדל ומה המשותף הין חצות לילה להינץ החמה? ומה התנאי החשוב לתפילה בהינץ?
7. הסבר את ברכת הכהנים. כיצד היא שומרת על האדם ומה חשיבותה לכל היום?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב