010- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – כח-ל למתקדמים |☆ תגיות:...

010- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – כח-ל למתקדמים |☆ תגיות: לימוד תורה בלילה

שיעור שמע:
הורד Mp3

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

תרומה כח – ל

אָמַר שֹׁמֵר אָתָה בֹקֶר

הַגָּלוּת בָּאָה לְאַמֵּן אֶת הָאָדָם לֶרְכיִשָׁת אֱמוּנָה.

אומר הקב"ה, אמנם נכון שאתם יושבים בגלות אדום, שאתם מתמודדים עם היצר הרע, ולכן נתתי לכם תורה תבלין, כדי להתגבר, אז ממה אתם פוחדים. קיבלתם תורה שמאפשרת להגדיל את הנפש האלוקית על הנפש הבהמית, קומו בלילה לעסוק בתורה, שמי שלא קם בלילה ללמוד תורה, לא מתאמן ורוכש אמונה באמת. בלי לקבל את האידיאל התורני של הקשר עם הבורא בזמן שיש השתוקקות, לא מגיעים להשפעה. כשהקליפות שולטות יש לעלות תפילה וביקוש ולהתאחד עם נשמות הצדיקים. בלי להבין זו פוגמים באמונה בהשגחה העליונה, שהרי ה' טוב ומטיב, וכיצד אנו בגלות הקשה, לכן עלינו להבין שזה נועד לאימון. החסד הגדול של השם יתברך מאפשר לנו לרכוש אמונה לאט לאט, בעבודה מתוך ההסתרה, בלי שנגיע חלילה לייאוש או לעצב. מקבלים כוח לעלות ממדרגה למדרגה. מי שלומד בלילה מתקן עצמו ואת העולם כולו, שזה מקום היראה וביטול הגאווה.  

אֵין ייאוּשׁ כְּלָל לַבַּעַל אֱמוּנָה

 

עח) פתח ציפור האחת ואמרה: הַלְלוּ, עַבְדֵי יְהוָה הַלְלוּ אֶת שֵׁם יְהוָה. זה קו הימין שבמלכות, המאיר בחסדים, ע"כ אומר, הללו את שם ה', המזמין להלל את שם ה', המלכות. לאחר זמן, אחר שתאיר החכמה שבה, שאז ילבישנה בחסדים. פתח ציפור השנייה ואמרה: יהי שם ה' מבורך מעתה ועד עולם. זה הארת קו שמאל, המאיר הארת חכמה, שממנו עיקר המלכות. ע"כ אומר, יהי שם ה' מבורך מעתה, שמאיר מיד במלכות, הנקראת שם ה'. פתח ציפור השלישית ואמרה: ממזרח שמש עד מבואו מהולל שם ה'. זה הארת קו האמצעי, המקבל מעצם ת"ת, שנקרא שמש. אז מקדים כרוז וקורא, הכינו עצמכם קדושים העליונים, אלו המשבחים לאדונם. היתקנו בשבח היום. אז נבדל היום מהלילה. אשרי חלקו מי שקם בבוקר מתוך השבח של התורה שעסק בלילה. בזמן ההוא, היא תפילת הבוקר. משבחים את השם בימין שמאל ואמצע, בחינת חסדים מכוסים שטבעם מלימוד תורה בלילה. עיקר הצורך בלימוד בלילה, נובע מהכוח הגדול של האדם, שעליו לעשות מעשה שהוא סימן ברור וכמעט מובהק על פי הזוהר, שאת התורה האמיתית מצד הסוד ששם נמצאת הכוונה, בלילה, בנסתר ולא ביום שהוא הגלוי. הבנת רעיון זה, יוכל להשליך על העתות בהם יש קושי, ושם קונים את האמונה, היא הנסתר. אם הידיעה שקונים ביום, חסרה את האמונה שקונים בלילה, אין ידיעה זו אלא כעין גוף בלי נשמה, כמדע בלי אמונה, והיא טבע הנגף ושלילת הקיום.

עט) אָמַר שֹׁמֵר אָתָה בֹקֶר וְגַם לָיְלָה אִם תִּבְעָיוּן בְּעָיוּ, שֻׁבוּ אֵתָיוּ, אם תבקשו בַקשו, שובו בואו. מקרא זה על גלות ישראל, היושבים בתוך בני שעיר שהם כמו הגוף בו יושבת הנשמה, העולם הזה, וישראל אומרים להקב"ה: שומר מה מלילה, מה יהיה עלינו מגלות הזה, הדומה לחשכת לילה שעם ישראל נמצא במציאות הזו הכל כך קשה בגלות של שעיר. כתוב: אמר שומר שזה הקב"ה, בא בוקר, כבר הארתי עליכם בגלות מצרים והעליתי אתכם וקירבתי אתכם לעבודתי, ונתתי לכם התורה, כדי שתזכו לחיי עולם. עזבתם תורתי, וגם לילה, הבאתי אתכם בגלות בבל והעליתי אתכם. עזבתם תורתי כבתחילה, הבאתי לכם שוב בגלות כבתחילה. אם תבקשו בקשו כמ"ש: דִרשו מעל ספר ה' וקִראו, ושם תמצאו במה תלוי הגלות שלכם והגאולה שלכם, וכאשר תבקשו בה, היא תאמר ותכריז לפניכם, שובו בואו, שובו בתשובה שלמה, ומיד בואו ותקרבו אצלי.

 

פ) ובמקרא הזה כתוב: משא דוּמה. בשש מדרגות הנבואה נאמר לנביאים: במחזה, בחזון, בחיזיון, בחזות, בדבר, במשא. וכל החמש כולן, הוא, כמי שרואה אחר הכותל הארה ההיא של האור. ומהם כמי שרואה אור השמש מתוך עששית של זכוכית. אבל משא, היא, כשהאור מגיע ע"י יגיעה רבה, שהיה קשה הדבר עליו ולא יכול לגלות אותו, כמ"ש: לשׂום את משא כל העם הזה עלי. ומשום זה נקרא משא. כאשר אדם רואה את חברו, ורוצה לתת לו כל טוב, אך קשה לו להוציא מהכוח אל הפועל, או כשזוכה לידיעה חשובה ומקשה להוציאה לפועל, זה לו טורח ויגיעה גדולה, אלו חזיונות שהם משא עליו, כפי שליונה הנביא היה קשה להוציא לפועל את הנבואה שקיבל.

פא) וכאן כתוב: מַשָּׂא, דּוּמָה: אֵלַי, קֹרֵא מִשֵּׂעִיר, שֹׁמֵר מַה מִּלַּיְלָה, שֹׁמֵר מַה מִּלֵּיל, יגיעה גדולה, מחמת שהנבואה לא הייתה יכולה להתגלות. והיא נבואה בחשאי, ועומדת בחשאי. אלי קורא משעיר, האם אדם יכול להרגיש שמתוך שעיר, סערת הנפש משהו קורא לו כאן לא נגלה מי אמר, אלי קורא משעיר, האם הקב"ה או נביא הנאמן. אבל נבואה זו ודאי עומדת בחשאי, תוך האמונה העליונה, ומתוך הסתום, אמר נביא הנאמן, אשר לו היה קורא הקול של האמונה, המלכות, ואמר, אלי קורא משעיר, כמ"ש: וזרח משעיר למו. ולא כתוב: וזרח לשעיר, משום שהאמונה כך הוא, שמאירות מדרגות מתוך מדרגות, אלו פנימיות לאלו, קליפה תוך קליפה, ומוח תוך מוח. וע"כ כתוב משעיר, שנגלה מתוך קליפת שעיר.

פב) וָאֵרֶא וְהִנֵּה רוּחַ סְעָרָה בָּאָה מִן הַצָּפוֹן, מדרגה אחת. עָנָן גָּדוֹל, , מדרגה שנייה. וְאֵשׁ מִתְלַקַּחַת, מדרגה שלישית. וְנֹגַהּ לוֹ, סָבִיב, מדרגה רביעית. ומתוכה כעין החשמל מתוך האש. ומתוכה דמות ארבע חיות. הרי מדרגות תוך מדרגות.

פג) אף כאן כשהתגלה הקב"ה לישראל, לא התגלה אלא מתוך מדרגות אלו. מסיני בא, היא מדרגה הנסתרת ביותר. ואח"כ צריך להתגלות, ואמר, וזרח משעיר, הרי מדרגה אחרת, שהיא יותר בהתגלות, קליפה השורה על המוח. ואח"כ, הופיע מהר פארן, מדרגה אחרת. ואח"כ, ואתה מרבבות קודש, השבח של כולן, אע"פ שהתגלה בכל אלו מדרגות, נחשב שהתחיל להתגלות ממקום זה שהוא עיקר הכול, ממקום רבבות קודש, שהן מדרגות עליונות למעלה. אף כאן, אליי קורא משעיר, ממדרגה, וזרח משעיר למו, שמתדבק למעלה.

פד) שֹׁמֵר מַה מִּלַּיְלָה, שֹׁמֵר מַה מִּלֵּיל. שומר זה מט"ט. וכתוב עליו, ושומר אדוניו יכובד, ששולט בלילה. מה בין לילה לליל? אלא הכול אחד, ששניהם לילה וחושך. אלא בחלק של ליל שולטת הס"א, ובחלק של לילה אינה שולטת כלל. ליל צריך לשמירה, שכתוב: ליל שימורים הוא. וע"כ הוא חסר אות ה', ה' מורה על מלכות המתוקנת, וזהו כשנכנס הלילה עד שנחלק, מחצית הלילה הראשונה עד חצות נקרא ליל. מחצות לילה והלאה שולט לילה עם ה', שכתוב: ויהי בחצי הלילה. הלילה הזה. ולילה כיום יאיר. ומשום זה כתוב: שֹׁמֵר מַה מִּלַּיְלָה, שֹׁמֵר מַה מִּלֵּיל.

פה) אמר שומר: מצאתי בספר של אדם, מה בין, ויאמר, אל, אמר: ויאמר, למעלה, ז"א. אמר, למטה,  מט"ט. כמ"ש: ואל משה אמר, מי אמר? אמר שומר, מט"ט. בא בוקר, תפילת שחרית, ממשלת היום, השולט על הלילה. ולא שהבוקר בא לבדו, ונבדל הזכר, בוקר, מהנוקבא, לילה. הרי כתוב: וגם לילה, שניהם יחד, ואינם נפרדים זה מזה לעולם. וקול זה קורא דברים אלו, בא בוקר וגם לילה, שניהם מזומנים אליכם. הזכירה היא בבוקר על פי השמירה בלילה. שמירת ליל  שהיא עד חצות, היא התרחקות מפעולה, שמירה של לילה שזה אחר חצות היא דווקא לבוא לפעולה וללמוד.

תגיות: לימוד תורה בלילה

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה כח-ל
1. על מה השבח לאלו שבאו לשבח את הבורא ית' דווקא בלילה ואיך קורא להם?
2. מה התועלת של גלות ישראל היושבים בתוך בני שעיר וכיצד זה קשור ללימוד בלילה?
3. מהו הכשל שעליו אומר לנו הבורא בכתוב אתא בוקר וגם לילה?
4. מה ההבדל בין דרגות הגילוי לבחינת משא?
5. מדוע מגלה לנו את כל בחינות הקליפות של רוח שערה ענן גדול וכו'? כיצד זה קשור לענין גילוי?
6. הסבר מהו שומר מה מלילה שומר מה מליל – מה ההבדל בין לילה לליל?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב