011- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – לא-לג למתקדמים |☆ תגיות:...

011- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – לא-לג למתקדמים |☆ תגיות: עשרה ראשונים למניין

שיעור שמע:
הורד Mp3

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

תרומה לא – לג
אָמַר שֹׁמֵר אָתָה בֹקֶר
אָדָם צָרִיך לָדַעַת מַה לִרְצוֹת.
השתוקקות ורצון לקבל הם נהדרים כאשר יודעים לנהל אותם נכון, ובאים בלי תלונות, ביחד, עם לב ישר לבקש קשר עם נתון המתנה, ולא מבקשים את המתנה, החיוּת לפרטיות.

פה) אמר שומר: מצאתי בספר של אדם, מה בין, ויאמר, אל, אמר: ויאמר, למעלה, ז"א. אמר, למטה, מט"ט. כמ"ש: ואל משה אמר, מי אמר? אמר שומר, מט"ט. בא בוקר, תפילת שחרית, ממשלת היום, השולט על הלילה. ולא שהבוקר בא לבדו, ונבדל הזכר, בוקר, מהנוקבא, לילה. הרי כתוב: וגם לילה, שניהם יחד, ואינם נפרדים זה מזה לעולם. וקול זה קורא דברים אלו, בא בוקר וגם לילה, שניהם מזומנים אליכם. הזכירה היא בבוקר על פי השמירה בלילה. אל לו לאדם להפריד בין יום ולילה כאילו הם ב' רשויות, כי אם יפריד, כאילו לא הבורא ברא את הלילה. מקור ההפרדה הוא להפריד בין בורא לנברא.
פו) מכאן ולהלאה, אִם-תִּבְעָיוּן בְּעָיוּ, שֻׁבוּ אֵתָיוּ, אם תבקשו בקשותיכם בתפילה לפני המלך, בקשו, התפללו ובקשו בקשותיכם ושובו אל אדוניכם הבקשה הנובעת מהלילה לגיטימית, רשאים לבקש אך ללא הפרדה מהבורא אלא מתוך שיתוף ואחדות וקשר לנותן המתנה, ולא המתנה עצמה שאז נפרדים חלילה מהבורא. בואו, כמי שמזמין לקבל את בניו ולרחם עליהם. אף כן, הקב"ה, בוקר וגם לילה קורא ואומר, בואו. אשרי הם עם הקדוש, שאדונם מבקש אותם וקורא אותם לקרבם אליו. הקב"ה אוהב את האדם ומוכן לקבל בקשותיו לבוא לקשר.
פז) אז עם הקדוש צריכים להתחבר ולבוא לבית הכנסת בית מקדש קטן, מקום התכנסות יחד, וכל מי שמקדים תחילה מתחבר עם השכינה בחיבור אחד. הראשון הנמצא בבית הכנסת אשרי חלקו, שהוא עומד במדרגת צדיק אל השכינה. כמ"ש: וּמְשַׁחֲרַי, יִמְצָאֻנְנִי עליך להקדים ולעורר את השחר, דהיינו לחפש את החסרונות שבך בכדי לתקנם, אל תמתין שמלמעלה יזמינו אותך, אתה תבוא בריצה נפשית בלב לרצות את כינוס החברים. הבא להיטהר מסיעין אותו, הסיוע למי שמקדים ובא. זהו עולֶה במעלה עליונה. והרי לומדים, שבשעה שהקב"ה בא לבית הכנסת ואינו מוצא שם עשרה, מיד כועס. א"כ איך יתכן, שהאחד ההוא שהקדים, התחבר בשכינה ונמצא במדרגת צדיק?
פח) אלא, בדומה למלך, ששלח לכל בני העיר, שיימצאו עימו ביום פלוני ובמקום פלוני. עד שבני העיר הכינו את עצמם, הקדים אחד ובא למקום ההוא. בין כך ובין כך בא המלך, ומצא שם אדם ההוא שהקדים. אמר לו המלך, פלוני, בני העיר איפה הם? אמר לו, אדוני, אני הקדמתי את עצמי מהם, והרי הם באים אחרי לפקודת המלך. אז, היה טוב בעיני המלך, וישב שם עימו, ודיבר עימו, ונעשה אהובו של המלך. בין כך ובין כך, באו כל העם והתרצה המלך עימהם, ושלח אותם לשלום. אבל אם אלו בני העיר לא היו באים, ואחד לא הקדים לדבר לפני המלך, ולהיראות בשבילם, ולומר שכולם באים, מיד היה כועס ונרגז המלך. כשאתה בא ראשון האם אתה מצדיק ומלמד זכות על האחרים, האם אתה מחובר אליהם או חלילה מפתח גאווה. את עיקר עבודת הנפש בשפלות יש לעשות עם החבורה, ישנה חשיבות עצומה להקדים כיהושע ולסדר את הספסלים. אהיה ראשון אך לא בגאווה, אהיה פתח לאחרים. כך בשכל יכול אדם לקבל שעליו להיות שפל רוח בפני כל אחד, אך לא תמיד הלב מסכים. הקב"ה רוצה את הלב ועליך לבוא לקשר עם כל הרצונות.
פט) אף כאן, כיוון שאחד הקדים ונמצא בבית הכנסת, והשכינה באה ומוצאת אותו, אז נחשב כאילו כולם נמצאים שם, כי זה מחכה עליהם שם. מיד מתחברת השכינה עימו, ויושבים בחיבור אחד ועושה היכרות עימו, ומושיבו במדרגת צדיק. ואם אחד לא הקדים ולא נמצא שם כתוב: מדוע באתי ואין איש אחד? ואין עשרה, אינו כתוב: אלא, ואין איש, כלומר אחד, שיתחבר עימי להיות אצלי. כמ"ש: איש האלוקים, שפירושו להיות במדרגת צדיק. כשיש צדיק אחד, כשיש בנפש תכונה חזקה אחת, אין לוותר על הרצונות האחרים, וצריך לחזור לאסוף ולצרף גם פכים קטנים ולהעבירם במעבר יבק.
צ) ולא עוד אלא שעושה היכרות עימו, ושואל עליו, אם אינו בא יום אחד, כמ"ש: מִי בָכֶם יְרֵא יְהוָה, שֹׁמֵעַ בְּקוֹל עַבְדּוֹ? והרי ביארנו במה שכתוב: אלי קורא משעיר אפילו מסערת הנפש, שנמצא מדרגה אחר מדרגה ומדרגה תוך מדרגה. ע"כ שומר ההוא, שאע"פ שכתוב: אלי קורא משעיר, הוא מט"ט, קורא בכוח בכל יום, בא בוקר וגם לילה, שפירושו לתפילת שחרית. וזה הוא שהקב"ה שואל עליו, מי בכם ירא ה', שומע בקול עבדו, מט"ט, ובא לבית התפילה. הרי ש אם אינו בא, הקב"ה שואל עליו, ואומר, מִי בָכֶם יְרֵא יְהוָה, שֹׁמֵעַ בְּקוֹל עַבְדּוֹ. ומשום זה, אשרי הוא מי שמקדים לבית הכנסת, לעלות במדרגה זו, למדרגת צדיק. אין מדובר על מי שבגשמיות בא ראשון "ומחתים כרטיס" אלא על אחריות בתנועה נפשית שעליך למשוך את החברים, את הכלל קדימה.
צא) כשבא הבוקר, והציבור נמצא בבית הכנסת, הם צריכים להימצא בשִירות ותשבחות של דוד. שהסדר, לעורר בשמחה אהבה למעלה ולמטה, לתקן תיקונים ולעורר שמחה. כי משום זה הלויים מעוררים שתתעורר אהבה ושמחה למעלה, באלו השירות והתשבחות. הלווים הם קו שמאל, יש להם הרגשת חסרון, ועדיין שרים בשמחה. הגוף בטבעו מתלונן כדי לקבל אהבה ומראה לך חסרונות. הלב האמיתי הקשור לנשמה אומר, בוא בשמחה ולא בתסכול, עליך לכבד את מקום כינוס החברים בלי ביקורת שאינה בונה אהבה
צב) ומי שמדבר בבית הכנסת דברי חול, אוי לו שמראה פירוד, אוי לו שגורע האמונה, אוי לו שאין לו חלק באלוקי ישראל, כי מראה בזה, שאין אלוקים, ואינו נמצא שם, ואינו מפחד ממנו, ונוהג ביזיון בתיקון העליון של מעלה. כי בית הכנסת מתוקן כנגד המלכות העליונה מלכות דאצילות, היחד. האם מדבר דברי אהבה בשמחת הכלל או חלילה דברים מפרידים לפרטיות
צג) כי בשעה שישראל מסדרים בבית הכנסת סדר שירות ותשבחות, וסדר התפילה, אז מתאספים ג' מחנות של מלאכים עליונים. מחנה אחד הם מלאכים הקדושים המשבחים להקב"ה ביום. כי יש אחרים שמשבחים להקב"ה בלילה. ואלו הם המשבחים להקב"ה ואומרים שירות ותשבחות עם ישראל ביום כשמתכנסים יחד.
צד) מחנה השני הם המלאכים הקדושים הנמצאים בכל קדושה שישראל מקדשים למטה, ותחת ממשלתם הם כל אלו המתעוררים בכל הרקיעים בתפילה של ישראל. מחנה השלישי הן עלמות העליונות, שהן ז' רוחות של ז' היכלות דבריאה, שמיתקנות עם המלכות, והן מתקנות את המלכות להכניסה לפני המלך.
תגיות: עשרה ראשונים למניין

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה לא-לג
1. מה ההבדל בין ויאמר אל אמר מהיכן לומד זאת ומה הראיה?
2. מהו "אתא בקר" ומדוע יש לראות את הבקר כמחובר ללילה ומה זה מצביע בהשקפה על היחס בין הבורא לנברא?
3. מה הקשר בין הלילה לבקשת העם הקדוש מהקב"ה?
4. מדוע צריך לבוא לבית הכנסת מדוע לא ניתן להתפלל בבית?
5. מחד אומר שכל מי שמקדים תחילה מתחבר עם השכינא בחיבור אחד ומאידך למדנו שבשעה שהקב"ה בא לבית הכנסת ולא מוצא שם עשרה מיד כועס. כיצד מיושבת המחלוקת?
6. מה הכוונה הפנימית שאחד הקדים ונמצא בבית הכנסת? והרי אין מדובר בזמן גשמי.
7. מדוע אסור לדבר דברי חול בבית הכנסת ומהו בגוף אחד? כיצד זה קשור למאמר "שומר אתא בקר וגם לילה"?

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב