014- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – מ-מב למתקדמים |☆ תגיות:תפילה,...

014- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – מ-מב למתקדמים |☆ תגיות:תפילה, שמע ישראל

שיעור שמע:
הורד Mp3

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

תרומה מ – מב

אָמַר שֹׁמֵר אָתָה בֹקֶר

לעיתים הירידה של האדם מביאה אותו להרגיש חיסרון, את האיזון הוא מקבל מצד ימין, האמונה. קדושה הבאה מקו אחד יכולה להיאמר על ידי היחיד, קדושה שנאמרת ברבים היא האמת בה מצרפים ימין ושמאל. לעתיד לבוא ימין ושמאל מתאחדים כמו בית הילל ובית שמאי. הקדושה השלמה היא מצד הנקבה, השתוקקות שבאה לקו אמצעי.

המילה אמת היא כמו המכפלה המחזיקה ימין ושמאל, שהאות מ מחזיקה אלף מצד אחד ואות תיו מצד שני. התורה ניתנת לכלל, לכן יחיד לא יכול לומר קדושה, אלא צריך את הכלל. הקדושה באה לרבות, הטומאה ממעטת.

קיג) הא"ב של א"ת ב"ש עולות ויורדות שאותיות אחרונות שבהן הן יורדות. הא"ב של א"ל ב"ם עולות ואינן יורדות. שגם אותיות אחרונות שבהן הן עולות, כי מחשבון ל' עולה לחשבון מ' ואח"כ לנ' ואל ס'. וע"כ אינן יורדות להשפיע למטה. א"ת ב"ש הוא שבת בלבד, מלכות, שהן משפיעים למטה. א"ל ב"ם הוא שבת ויוה"כ, מלכות העולה אל הבינה, שהוא יוה"כ, העולה למעלה למעלה, מבינה לחכמה, עד שהכול מתעטר בא"ס ואינו מושפע למטה.

העליה היא היכולת לחבר את כל האותיות בשיטת את-בש וכך לחבר כולם.

קיד) אל ברוך, שבסוף השבח, המאיר לארץ ולדרים, הוא סדר א"ב של אותיות קטנות, שהן במלכות, שהן תיקוני כנ"י, המלכות, בכל יום בתפילה. ומשום שהן אותיות קטנות, אין ריווח ביניהן, שאינן מתפשטות כל אחת לכמה תיבות, כמו בשבח אל אדון של שבת. והן תיקוני העלְמוֹת, ז' היכלות דבריאה, הבאות עם המלכה, מלכות, אל מלך העליון, ז"א. נודע שבעת קטנות המדרגות, בעת שעלתה המלכות לבינה, נבקעות כל המדרגות לשתיים, ובינה ותו"מ שבכל מדרגה נופלות למדרגה שמתחתיה. ונמצא אז, שבינה ותו"מ של המלכות נפלו בז' היכלות שבעולם הבריאה. ולעת גדלות, שחצאי מדרגות בינה ותו"מ הנפולות חוזרות למדרגתן, הן מעלות עימהן גם מדרגה התחתונה שהיו בהן. ונמצא אז, שבינה ותו"מ דמלכות, הנפולות בז' היכלות דבריאה, שחוזרים אז ועולים למלכות דאצילות, הן מעלות עימהן גם ז' היכלות דבריאה, שהיו לבושות בהן בעת קטנות. כי בעת שהמלכות באה אל המלך, ז"א, בעת גדלות שלה, שאז חוזרות הבינה ותו"מ שלה, שהיו נפולות בז' היכלות דבריאה, אל מדרגתה באצילות, ואז לוקחות עימהם גם ז' היכלות דבריאה שהלבישן, המכונות ז' עלמות, וגם הן באות עם בינה ותו"מ דמלכות אל המלך, ז"א.

קטו) קדושה זו שמלאכים העליונים מקדשים בברכת יוצר, הקדושה שבברכת יוצר ושבתפילת שמונה עשרה, אינה ביחיד. כל קדושה שהיא בלשון הקודש, היחיד אסור לומר אותה. וקדושה בלשון תרגום, היא לעולם ביחיד ולא ברבים, שהיחיד הוא התיקון שלה ודאי, ולא הרבים. כמו שלומדים, שניים מקרא ואחד תרגום שהוא לשון הס"א. כי שניים הוא לשון רבים, שרומז שוודאי שקדושה שבלשון הקודש, שהוא מקרא, אסורה ביחיד, אלא רק ברבים, עשרה. וקדושה בלשון תרגום, חסרה היא ברבים, ואין לאומרה אלא ביחיד לעולם. אחד תרגום ולא שניים או יותר. והטעם הוא, כי תרגום באה למעט, וכך צריך להיות. ולשון הקודש באה לרבות וכך צריך להיות, כי מעלים בקודש ואין מורידים. ובתרגום מורידים ולא מעלים, אחד, ולא יותר, כי אין מעלים כלל.

קטז) קדושה זו שבברכת יוצר, איננה סיפור דברי העולם, אלא היא קדושה שמתקדשת השכינה וכל המרכבות שלה, כדי להיתקן לפני מלך העליון. ומשום שהיא קדושת עולם התחתון, המלכות, היא נאמרת בישיבה ולא בעמידה. קדושה האחרת, שאומרים בחזרת התפילה, קדושה של עולם העליון, ז"א, ומשום זה נאמרת בעמידה, כדי להמשיך הקדושה למטה. וכל דברי עולם העליון, ז"א, הוא בעמידה ולא בישיבה. לאחר התפילה על האדם לשמר את תוספת הקדושה בה זכה.

קיז) ובכל אלו הקדושות, ישראל מתקדשים בהן למטה, וע"כ ישראל מתקדשים בקדושה של מרכבה התחתונה, מלכות, בישיבה, ובקדושה של מרכבה העליונה, ז"א, בעמידה. קדושה האחרת, של "ובא לציון", היא תוספת קדושה. וע"כ היא אחר התפילה, כי משום שהיא תוספת קדושה על קדושות האחרות, היא לאחר התפילה. ומשום שכל אחד ואחד צריך להמשיך עליו מתוספת ההיא, ניתקן לכל יחיד ויחיד קדושת תרגום.

קיח) והרי יש בה גם קדושת לשון הקודש. זהו בשביל הציבור, שיתקדשו כולם בכלל עם תוספת קדושה ההיא. ומשום שיחיד אין לו רשות לאומרה בלשון הקודש ולהתקדש יחידי, התקינו אותה בלשון תרגום, שהוא בשביל היחיד, שיתקדש כל אחד ואחד בתוספת ההיא, להמשיך עליו יותר קדושה. אשרי חלקם של ישראל שמתקדשים בקדושות עליונות, משום שהם דבקים למעלה, כמ"ש: ואתם הדבקים בה' אלוקיכם חיים כולכם היום

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה מ-מב
1. מי הן האותיות העולות ואינן יורדות ומי אלו היורדות ואינן עולות ומה מיוחד בכל אחד מהם?
2. במה שונה "אל ברוך" שבתפילת יום חול ל"אל אדון על כל המעשים" אשר בשבת?
3. מה ההבדל בין הקדושות שבברכת יוצר, שבחזרת הש"צ ושל הקדושה של "ובא לציון"?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב