016- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – מו-מח למתקדמים|☆ תגיות: סוד...

016- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – מו-מח למתקדמים|☆ תגיות: סוד שמע ישראל

שיעור שמע:
הורד Mp3

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

תרומה מו – מח

שְׁמַע יִשְׂרָאֵל בשכמל"ו [בָּרוּךְ שֵׁם כְּבוֹד מַלְכוּתוֹ לְעוֹלָם וָעֶד]

הַצְּנִיעוּת יָפֶה בּעִיקָר לִמְקוֹם קְדוֹשָׁה.

גילוי במקום קדושה עלול להביא הס"א לאחוז בה, שזה מקום בו ישנן אורות גדולים, וכך יש להישמר בגילוי כל רצון פרטי כשרוצים לבוא להשפעה נקיים מאינטרס אישי, דבר המחייב אמון לקראת זיווג וחיבור. קריאת שמע היא הכנה לזיווג שיבוא בברכת שים שלום שבעמידה. כאמור זיווג זה מצריך נאמנות הדדית היא האמונה. ובכלל בכל מקום של שליטת הקליפות יש לסגור ולהישמר.

קכח) כיוון שאומרים אֱלֹהֵינוּ, יְהוָה אֶחָד, הרומז על ז"א, בהתעוררות ו"ק, שמקבל מאו"א, שהם ה' אלוקינו, מכוח שנעשו אחד. אז כל אלו ו"ק נעשו אחד, ונכנסים בהשתוקקות אחת, יסוד. וזה ו', הרומזת על ז"א, שהוא התפשטות אחת, כמו הו', שהיא קו אחד, בלא דבקות אחרת אליו, שהארת החסדים שבימין שולטת בו, ואין שם דבקות מגילוי החכמה שבשמאל. גילוי חוכמה ללא חסדים גורם שבירה אלא הוא בלבדו מתפשט וכלול מכולם, ואפילו משמאל, והוא אחד. כלומר, אע"פ שכלול גם מהארת חכמה, שזה אחד, עכ"ז רק הימין שולט בו, שהוא הארת החסדים בלבדה.

קכט) בשעה ההיא מיתקנת המלכות, ומתקשטת, שמקבלת מוחין מאמא. ומכניסים אותה המשמשים, העלמות, בחשאי גדול בלי קול, אל בעלה, ז"א, ואומרים, בשכמל"ו. בחשאי, כי כך צריכים להכניסה אל בעלה ז"א. אשרי העם היודעים זה, ומסדרים סדר העליון של האמונה, המלכות. בחשאי, שמסתירים המלכות עצמה, וכוללים אותה בז"א. כי המלכות נבנית מקו שמאל דאמא, ונמצאת עיקר בחינתה רק לקבל חכמה משמאל. וכיוון שכאן הוא הייחוד רק להשפעת החסדים בלבד, נמצא שבחינתה הרצון לקבל חוכמה נסתרת בעת הזיווג, ונבחן שהמלכות מזדווגת בחשאי, שבחינתה אינה נשמעת, אלא מקבלת ממנו החסדים, שזהו שאנו אומרים, בשכמל"ו בחשאי. כי אנו צריכים להיזהר, שלא לעורר בכלום החכמה הכלולה בחסדים ההם דז"א, שהוא בחינת המלכות, אלא לעורר המשכת חסדים בלבד. החוכמה שהיא מבקשת מתבטלת מול רצון ז"א בחסדים. האמונה שקונים בעת קריאת שמע ישראל היא בשביל האהבה שמבקשים להגיע אליה. בשלב ראשון אין היא באה לידי ביטוי.

קל) בשעה שמתחברים בעלה של המלכה, ז"א, והמלכה כאחד, יוצא אז כרוז מצד דרום, חסד, התעוררו חילות ומחנות, אותם שגילו האהבה אל אדונם, אותם שגרמו לזיווג הזה. מי שקרא קריאת שמע וודאי ראוי לאהבת השם.

קלא) אז התעורר ממונה אחד עליון, ושמו בואל, שר המחנות, ובידו ארבעה מפתחות שמקבל מארבע רוחות העולם, חו"ג תו"מ, אשר מפתח אחד נרשם באות י', ומפתח אחד נרשם באות ה', ומפתח אחד נרשם באות ו', ומניח אלו ג' מפתחות תחת עה"ח, ז"א. ואלו מפתחות שנרשמו בג' אותיות אלו, נעשו אחד. וכיוון שנעשו אחד, מפתח האחר, ה"ת, עולה ועומד ומתחבר במפתח ההוא הכולל ג' מפתחות, וכל אלו המחנות והצבאות נכנסים לאלו ב' מפתחות תוך הגן, שהם ו"ה, וכולם מייחדים כמו למטה, כמו ישראל. המלאך בואל, נושא הדינים של המלכות. ותכלת, מלכות, שורה בנחושת, בדינים דז"א, ובזהב, דינים דגבורה, הדינים של שליטת קו שמאל, שאינו רוצה להתחבר עם הימין. וזהו המלאך בואל, שכתוב: ואל זועם בכל יום. מכוח הדינים של בואל. וכשבני אדם חוזרים בתשובה שלמה, שמעלים מ"ן לז"א והוא עולה עם הדינים הללו, שזה מסך דחיריק, ומכריע על ידיהם בין שני הקווים ימין ושמאל, שע"י זה יוצאים המוחין. וז"א משפיע אותם בזיווג למלכות. נמצא עתה שהדינים התהפכו ונעשו לזכויות גדולות, שלולא הדינים לא היה ז"א יכול להכריע בין הקווים ימין ושמאל, ולא היו מוחין לא בבינה ולא בז"א, ולא היה זיווג בין ז"א למלכות.

בשעה שנעשה זיווג ז"א ומלכות, יוצא הכרוז שיתעוררו אלו המלאכים שגילו אהבת הזיווג לאדונם, אז התעורר ממונה אחד עליון, ושמו בואל, הנושא לדיני המלכות, שבכוח הדינים שלו, עלה ז"א והכריע בין ב' הקווים ימין ושמאל, שע"י זה יצאו המוחין בבינה וז"א, ונעשה הזיווג בין ז"א למלכות, ונמצא שהמלאך בואל הוא שגילה אהבת הזיווג לז"א ומלכות, וע"כ התעורר אז לפי הכרוז. ובידו ארבעה מפתחות שמקבל מארבע רוחות העולם, כי התחתון זוכה באורות שגרם לעליון. וכיוון שבוא"ל גרם ליציאת המוחין בז"א, שהם ג' קווים יה"ו, ולזיווג בין ז"א למלכות, שהוא ה"ת, ע"כ זכה גם הוא בהם, ומכונים אצלו בשם ארבע מפתחות, מטעם שהדינים שלו פתחו אותן המוחין. ואלו מפתחות שנרשמו בג' אותיות, נעשו אחד, כי הם ג' הקווים של ז"א המרומזים ביה"ו, וז"א הוא אחד. וע"כ הניח אותם תחת עה"ח, ז"א. ואח"כ מפתח האחר, ה"ת, עולה ועומד ומתחבר במפתח הכולל ג' מפתחות, מלכות המתחברת עם ז"א, שגרם לזה, וע"כ זכה בהם. וכל המלאכים הכלולים ונמשכים ממלאך בואל, גם הם עולים ומקבלים מוחין מב' המפתחות ז"א ומלכות. בקשר בין קריאת שמע לברוך שם ישנם דינים, יש את האותיות יהו, ואז המלאך בואל מביא לחיבור אות ה אחרונה.

קלב) המילים של שמע ישראל. הויה ראשונה, הרשימו של אות י' שבשם הקדוש, הרומזת לאבא. אלוקינו, הרשימו של ה"ר שבשם הקדוש, הרומזת לאמא. הויה שנייה, המשכות המוחין מאו"א, הנמשכות למטה ברשימו של אות ו' של השם הקדוש, הרומז לז"א, כי אלו ב' אותיות י"ה, נמשכות להיות במקום הזה, באות ו', ז"א, והוא אחד, שכל אלו השלושה, או"א וז"א, הם אחד בייחוד אחד. ואבא ואמא מתאחדים כדי לתת חוכמה לז"א שעלה לביקוש כדי להמשיך החוכמה למלכות.

קלג) כיוון שכל אלו נעשו אחד בייחוד אחד, ונשאר הכול באות ו', שכל המוחין נשארו בז"א, ו', והוא שלם מראש המעיין, אבא, ומהיכל הפנימי, אמא, ויורש לאו"א, אז מכניסים אליו המלכה, המלכות, כי עתה הוא שלם בכל טוב העליון, ויכול להזין אותה, ולתת לה מזון וכלכלה כראוי. וכל אלו איברים שלו, הספירות, כולם אחד, ואז מכניסים אותה בלחש, כדי שלא יתערב זר בשמחה, כמ"ש: ובשמחתו לא יתערב זר. כדי שלא יימשך הס"א לינוק מהארת הזיווג.

קלד) כיוון שז"א התייחד למעלה בו"ק, גם המלכות מתייחדת למטה בו"ק אחרות, חג"ת נה"י של המוחין, כדי להיות אחד למעלה ואחד למטה. כמ"ש: יהיה הויה אחד, ז"א, ושמו אחד, המלכות. אחד למעלה בו"ק, שכתוב: שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד. הרי הן שש תיבות, כנגד ו"ק. בשכמל"ו, הרי הן ו"ק אחרות בשש תיבות. ה' אחד, למעלה בז"א, ושמו אחד, למטה במלכות.

קלה) א"כ למה כתוב אחד רק למעלה בז"א, בשמע ישראל, ולמטה, במלכות, בבשכמל"ו, לא כתוב אחד? אלא, ועֶד, הוא אחד בחילוף האותיות. כי א' מתחלפת בו', וח' בע' ונעשה ועד אותיות אחד. אותיות הזכר אינן מתחלפות, אותיות הנקבה מתחלפות, שזהו שבח הזכר על הנקבה. וכדי שלא תשלוט עין הרע, הס"א, אנו מחליפים האותיות, שאין אנו אומרים אחד בגלוי, אלא ועד. ולעת"ל, שהעין הרע יעבור מעולם ולא תשלוט, אז תהיה נקראת המלכות אחד בגלוי, כי עתה שהס"א דבוק עימה, כמ"ש: ורגליה יורדות מוות, אינה אחד, אלא שאנו מייחדים אותה בלחש בסוד החילוף של אותיות אחרות, ואומרים ועד, במקום אחד.

תגיות: סוד שמע ישראל

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה מו-מח
1. מדוע ברוך שם כבוד מלכותו נאמר בחשאי ולא בגלוי ומתי זה יאמר בגלוי ומדוע?
2. מה אומר הכרוז בשעה ההיא שמתחברים בעלה של המלכה שהוא ז"א והמלכה כאחד?
3. מדוע מתחלף השם בוא"ל לשם רפא"ל ובאיזה תנאי?
4. מי הם י-ה-ו-ה בקריאת שמע ומדוע הם מגלים לנו זיווג גדול?
5. מדוע לא מוזכרת המילה "אחד" בברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד וכיצד היא מוזכרת בהסתרה ומדוע?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב