017- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – מט-נא למתקדמים|☆ תגיות: שמע...

017- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – מט-נא למתקדמים|☆ תגיות: שמע ישראל, קץ הימים, קץ הימין

שיעור שמע:
הורד Mp3

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

תרומה מט – נא

שְׁמַע יִשְׂרָאֵל בשכמל"ו [בָּרוּךְ שֵׁם כְּבוֹד מַלְכוּתוֹ לְעוֹלָם וָעֶד]

אַהֲבָה הִיא לֹא נְתִינָה, אֶלָּא נְתִינָה וֶקָבַּלה בָהנאה מֶהָיחַד.

את האהבה צריך לבטא בשני הצדדים וְאָהַבְתָּ, אֵת יְהוָה אֱלֹהֶיךָ, בְּכָל-לְבָבְךָ, בשני ייצרך, כולל הרצון לקבל בדרך האמת. אהבה היא כשיש תענוג ולא אלטרואיזם חד צדדי. תפקיד הזכר שבאדם, לקחת את הרצונות של הנקבה, הלב ולעלות אותם ולעשות מהם תענוג מהקדושה. הזכר צריך לקחת את רצונות הגוף ולהעלותם לראש, לתודעה ולייצר מהם תענוג של קדושה, וזאת עדות לנקבה, צד הגוף שיכול לבוא לחופה.

להביא את הלב לחיבור יכול רק מי שמעוניין בקדושה.

מותר וכדאי להשתמש כראוי ברצונות לקבל, מותר ליהנות מהיחד. כאשר מדובר על אחדות, הס"א מסתלקת, שהרי רצונה בכלל לדבר על דברים אחרים שלא מחייבים, להתרחק ממחשבה על האמת. אדם שמבקש להתחמק ממחויבות,  יסלק עצמו ממקום בו מדברים על שמירת הברית והמסגרת.

דווקא כשישנה האחדות צריך את כוונת הלב האמתית. כאשר רוצה לקבל תענוג, את אור החוכמה, זו זכות כאשר ההשתוקקות היא מטעם האחדות, שאז זו קדושה. בעדות של הקדושה האמת מוכיחה את עצמה ואין צורך לסתור את השקר. כאשר אומרים בשכמל"ו העדות היא של הקב"ה שהיא אחד, שהשכינה היא הדבר אליו מתכוונים. ללא האחדות אינה ראויה לזיווג, ועדות האמת מסירה ממנה את הדינים.

הגדלת הרצון לקבל ורדיפה אחרי תענוגות לפרטיות מביאים לשבירה ונק' קץ הימים. יש לכוון להשפעה, והתענוג המתקבל צריך להיות בנסתר, להראות שהוא רק לואי ובטל לכוונה האמתית – ההשפעה שהיא נק' קץ הימין.

קלו) אבל לעת"ל, שייפרד הס"א ממנה, ויעבור מהעולם, אז תהיה נקראת המלכות אחד ודאי, שלא תהיה עימה שותפות ודבקות אחרת. כמ"ש: ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד. שגם המלכות הנקראת שמו, תהיה אחד בגלוי עימו, עם ז"א, ולא בלחש, ולא בסוד.

קלז) וע"כ אנו מייחדים אותה השכינה הקדושה, המלכות עתה להוציאה מס"א, כמי שמזמין אחר שיהיה עֵד שלו, ז"א, שנעשה עד שלה שהיא אחד אחרת לא תוכל לבוא לזיווג פנים בפנים, משום שז"א העד שלנו, והס"א אינו עד אצלנו מי שמעורב בס"א אינו יכול להיות עד, כמו קטן ושוטה או מחלל שבת בפרהסיה. ואז היא נפרדת מהס"א. כיוון שבאה לז"א, אנו מעלים אותה לחופה אל בעלה מלך העליון, ז"א, בכל הרצון וכוונת הלב, וע"כ היא אחד. למלכות יש דינים של שמאל רצון לקבל חוכמה ושל המסך דחיריק, הנמצא בחזה דז"א, להיותה מחזה ולמטה שלו. ובדינים אלו נאחז הס"א, ואז אינה אחד. אבל אחר שז"א מעלה אותם הדינים, ומכריע על ידיהם בין הקווים ימין ושמאל ומגלה כל המוחין שבעולמות, הרי הוא מעיד על הדינים הללו, שאינם דינים אלא זכויות גדולות, ונעשתה אחד כמו ז"א.

קלח) בשעה שהיא באה עם העלמות שלה, ז' היכלות דבריאה, ורוצה להיפרד מהס"א, אינה באה, אלא כמי שהזדמן לראות בכבוד המלך, ולא יותר באה עם רצון אמת לאחדות. מי שבא עם רצונות של ביקורת וניסיון לבזות אחרים לא יכול לבוא לפני המלך, וכך מכריזים, שיזדמנו לראות בכבוד המלך. כמ"ש: צאנה וראינה בנות ציון במלך שלמה. צאו לראות בכבוד המלך. אז הס"א אינו רוצה לראות, ונפרד מהמלכות. כיוון שבאה, כל אלו המשמשים שלה, העלמות, מכניסים אותה לחופה עם המלך העליון, ז"א, בלחש ובסוד, שאם לא כן, לא היה נפרד ממנה הס"א, והשמחה הייתה מתבלבלת. אבל לעת"ל, שייפרד ממנה הס"א, אז ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד.

כי אין הדינים עוברים מהנוקבא אלא אחר שראתה המוחין הגדולים שהמשיך ז"א ע"י הדינים שלה. ולפיכך איך תוכל לבוא לייחוד עם ז"א כל עוד שלא ראתה והיא עם דינים? ע"כ נאמר שאינה באה באמת לייחוד אלא רק לראות כבוד המלך, את המוחין שהמשיך ז"א ע"י הדינים שלה, וכיוון שראתה זאת מתבטלים הדינים, והס"א נפרד ממנה. ואז מתייחדת עם ז"א בחופה. זו העדות, המסך דחיריק דז"א שהוכיח שהדינים שלקח מהמלכות בבחינת בקשה לחוכמה גרמו לקו אמצעי בישסו"ת וע"י כך נמשכה חוכמה. כלומר שהדינים שימשו לקדושה, וזו העדות הטובה ביותר ולכן מתפייסת המלכות ובאה באחדות לחופה. עיקרו של ז"א חסדים, והוא הגורם לחוכמה כדי לבטא רצונו להעביר למלכות חוכמה בהיותו בנוי משני צדדים, חג"ת מבינה, ונה"י שבא ממלכות בסוד ג' עדרי צאן רובצים עליה.

קלט) כיוון שנכנסה לחופה, והיא עם מלך העליון, ז"א, אז אנו מעוררים שמחה של המוחין של ימין ושמאל, כמ"ש: וְאָהַבְתָּ, אֵת יְהוָה אֱלֹהֶיךָ, בְּכָל-לְבָבְךָ וּבְכָל-נַפְשְׁךָ, וּבְכָל-מְאֹדֶךָ, זהו ימין, והיה אם שמוע תשמע בקול ה' אלוקיך, זהו שמאל. ובלא יראה כלל מפני הס"א, כי הס"א לא יתקרב שם, ואין לו רשות.

קמ) כלה, המלכות, כל זמן שרוצים להכניסה אל המלך לשמחת הזיווג, צריך להיות בלחש ובסוד מפני שעוד לא הגענו לגמר תיקון וקיים חשש שהס"א תפגום, כדי שלא יימצא בצעדי רגליה רמז של צד הרע, ולא יתדבק עימה, ולא יימצא בבנים, בישראל למטה, רמז פסול כלל. שצריכים להסתיר עצמה אחרת מגיעים לגסות תוך התעלמות שהכלל הגדול יותר הוא לבוא להשפעה, שהיא המשכת חכמה, שזה נבחן כמו בלחש ובסוד, ולכלול אותה בז"א שתקבל ממנו חסדים. כי כל עוד שלא נשלם התיקון הגמור, כתוב עליה, ורגליה יורדות מוות רגליה הן בחינת הזיווג שם הס"א עורבת להאחז עוד משורש החטא הקדמון, ועד שלא יתוקן צריך זהירות והסתרה, שיש בסופה דבקות הס"א הנקרא מוות.

קמא) וכך אמר יעקב לבניו, אולי קרה פסול במיטתי, אז אמרו בניו, כמו שאין בליבך אלא אחד, אין לנו דבקות בס"א כלל, כי הוא נפרד ממיטתך, ואנו בייחוד למלך העליון, ז"א, ואין לנו דבקות כלל בס"א, כי לפירוד מהס"א היה הרצון והמחשבה שלנו. אמרו הבנים ליעקב, גם כשרצינו להיפרד מיוסף, שראינו בו ס"א של נפרדות וגאווה, לא היה בליבנו אלא אחד.

קמב) כיוון שידע יעקב, שהס"א לא התדבק שם כלל, אז נכנסה האישה, מלכות, אל בעלה, ז"א, בלחש, בייחוד של ו"ק שבשמע ישראל, פתח יעקב ואמר, בשכמל"ו. כי מלכות היא אחד, עם העלמות שלה, בלא עירוב כלל, ובלא שותפות של הס"א. כל זה בא מהעדות של הזכר, שהיא שלימה בהשתוקקות לקשר וקדושה.

קמג) בשעה ההיא, היו יעקב ובניו למטה בצורה עליונה עם השכינה אחדות נאמנות שלמה. יעקב היה הו"ק של עולם העליון, אחד, ז"א. ובניו היו בצורת הו"ק של עולם התחתון, המלכות. ויעקב רצה לגלות להם קץ ההוא, מלכות, לעשות הייחוד בגלוי ולא בלחש שהוא אסור מפני שזה ג"ר דחכמה, וכל זמן שצמצום ב' שולט במדרגה לא ניתן לקבל את כל האור ללא שבירה. שיש קץ הימין, ויש קץ הימים. קץ הימין זה מלכות הקדושה, האמונה, מלכות שמיים. קץ הימים, מלכות הרשעה, הס"א, שנקרא קץ כל בשר.

קמד) כיוון שראה שהסתלקה ממנו השכינה, מחמת שרצה לעשות הייחוד בגלוי, לגלות את הקץ, אמרו השבטים, כמו שאין בליבך אלא אחד, כי אתה בעולם העליון, שהוא אחד, אף אנו, שאנו בעולם התחתון, מלכות, אין בליבנו אלא אחד. וע"כ נזכרו כאן שני לבבות. כמו שאין בליבך, אין בליבנו, כי עולם העליון, ז"א, הוא ליבו של יעקב. ועולם התחתון, מלכות, הוא ליבם של הבנים. אז הכניסו את המלכות, בלחש.

קמה) וכמו שהם התייחדו, עולם העליון באחד, ועולם התחתון באחד אלו החוקים עולמות העליונים, ולנו אין אפשרות, אלא לנהוג על-פי חוקים אלו, אף אנו צריכים לייחד עולם העליון באחד, ולייחד עולם התחתון באחד. זה בו"ק, וזה בו"ק. ומשום זה יש שש תיבות בשמע ישראל ו"ק, ושש תיבות בשכמל"ו ו"ק, וזהו ה' אחד ושמו אחד. אשרי גורלו וחלקו בעוה"ז ובעוה"ב, מי ששם ליבו לזה דהיינו לתת יגיעה שלמה בכל וו קצוות, בכל ששת ימי המעשה, בכל חלקי הנפש כדי להגיע לאחדות, לאותה אידיאה.

קמו) רב המנונא סבא אמר: סדר התעוררות הייחוד הזה יפה הוא. ודברים אלו עתידים להיות נועדים לפני עתיק יומין בסוד האמונה השלמה בלא בושה כלל.

תגיות: קץ הימים, קץ הימין

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה מט-נא
1. מהי הדרך שבה אנו יודעים שגם המלכות היא בבחינת אחד?
2. כיצד מעיד הז"א על המלכות או האיש על האישה שהיא "כאחד"?
3. למה נועדה האמירה "צאנה וראנה בנות ציון במלך שלמה"?
4. מדוע מכניסים את הכלה לחופה בלחש ובסוד?
5. מה תפקיד הזכר כדי למשוך את צד הנקבא בקדושה?
6. מדוע נאמר על המלכות "ורגליה יורדות מות"? הסבר הפסוק.
7. ממה חשש יעקב ומה תשובת בניו וכיצד זה קשור לק"ש?
8. מה הבדל בין קץ הימין לקץ הימים?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב