018- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – נב-נד למתקדמים |☆ תגיות:...

018- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – נב-נד למתקדמים |☆ תגיות: תרומה, דרכיו של הקב"ה

שיעור שמע:
הורד Mp3

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

תרומה נב – נד

רעיא מהימנא

לָדַעַת דְּרָכָיו שֶׁל הַקַּב"הַ ניתן רַק עַ"יְ לִימּוּד פּנִימִיוּת הַתּוֹרָה.

כִּי לֹא מַחְשְׁבוֹתַי מַחְשְׁבוֹתֵיכֶם, וְלֹא דַרְכֵיכֶם דְּרָכָי נְאֻם, יְהוָה. לכן רק מי שדבוק בחוקים העליונים שהם מחשבת הבריאה, יכול לבנות את ליבו כראוי להגיע לדבקות בבורא. ומי שאינו יודע עליו לרדוף אחרי מי שכן יודע בכדי להשיג, ואז ניצל מכל קטרוגים הרעים. הסגולה לחיי עולם זה ועולם הבא זה לימוד התורה כדי לדעת דרכיו.

קמז) מצווה ללמוד תורה בכל יום, שזהו האמונה העליונה, לדעת דרכיו של הקב"ה, שכל מי שעוסק בתורה, זוכה בעוה"ז, וזוכה בעוה"ב, וניצל מכל קטרוגים הרעים. משום שהתורה היא האמונה, ומי שעוסק בה, עוסק באמונה העליונה, והקב"ה משרה שכינתו בתוכו, שלא תסור ממנו.

קמח) מי שיודע דבר של תורה, צריכים לרדוף אחריו וללמוד ממנו דבר ההוא, לקיים הכתוב: מֵאֵת כָּל-אִישׁ אֲשֶׁר יִדְּבֶנּוּ לִבּוֹ, תִּקְחוּ אֶת-תְּרוּמָתִי. התורה היא עה"ח, לתת חיים לכל מי שמתגבר בתורה, מתגבר בעה"ח, כמ"ש: עץ חיים היא למחזיקים בה.

קמט) וכמה סודות עליונים במי שעוסק בתורה, שזוכה להתקשר בתורה העליונה, ז"א, אינו שוקט ממנה בעוה"ז, ואינו שוקט לעוה"ב, ואפילו בקבר שפתיו דובבות תורה, כמ"ש: דובב שפתי ישנים. אדם שלומד והולך בדרכי התורה, גם התת מודע הנפשי שלו מיתתקן, ואף במצב של שינה רוחנית ללא מודעות עדיין פעולתיו יבטאו רוחניות אמתית. אצל הצדיק הטבע הפנימי חושב טוב.

התורה היא עץ חיים, והיא פועלת בנפש האדם אפילו כשהוא ישן, או בתת המודע. כדאי לאדם לעשות חשבון פשוט על חלוקת הזמן שלו.

וְיִקְחוּ לִי תְּרוּמָה

בכדי לתת תרומה אמתית יש לתת מיסוד הבינה. מתוך ההגיון האמוני של התודעה, מכאן מקדישים את התרומה. ידבנו ליבו, כבעל הבית המוכן לתת את ליבו.

קנ) וְיִקְחוּ לִי תְּרוּמָה, הוא הייחוד של מעלה, ז"א, ושל מטה, מלכות, בכלל אחד. כי "לי" הוא ז"א, תרומה היא מלכות. לא כתוב: ויקחו תרומה, אלא, ויקחו לי תרומה, שזה מורה, למעלה ולמטה בכלל אחד בלא פירוד כלל. להראות שזכר ונקבה כאן באחדות

קנא) מֵאֵת כָּל אִישׁ אֲשֶׁר יִדְּבֶנּוּ לִבּוֹ, תִּקְחוּ אֶת תְּרוּמָתִי. מקרא זה היה צריך לומר, כל איש. מהו, מאת כל איש? אלא זה ליושבים על כיסא הדין. אשרי הם הצדיקים היודעים לשים רצון ליבם למלך העליון הקדוש, וכל רצון ליבם אינו לעוה"ז, ולתאווה הבטלה שלו, אלא שיודעים ומשתדלים לשים רצונם להידבק למעלה, כדי להמשיך רצון אדונם אצלם מלמעלה למטה. רצונות העולם הזה באים לשימוש, אך יש לקחת אותם בצורה זניחה, רק כדי לקדם את הרוחניות.

קנב) ומאיזה מקום לוקחים רצון של אדונם להמשיכו אליהם? הם לוקחים ממקום קדוש ועליון אחד, שממנו כל הרצונות הקדושים. והוא כל איש, צדיק, יסוד דז"א, הנקרא כל כמ"ש: וְיִתְרוֹן אֶרֶץ בַּכֹּל היא (הוּא) מֶלֶךְ לְשָׂדֶה, נֶעֱבָד. וכתוב: עַל כֵּן כָּל פִּקּוּדֵי כֹל יִשָּׁרְתִּי. איש, איש צדיק זהו צדיק, אדון הבית, יסוד, אדון המלכות, הנקראת בית. שרצונו תמיד אל המטרוניתא, מלכות, כבעל האוהב את אשתו תמיד. ידבנו ליבו, שאוהב אותה. ליבו, המטרוניתא שלו, המלכות, שנקראת לב, יידבנו, להתדבק בו.

קנג) ואע"פ שיש להם אהבה גדולה זה בזה, שאינם נפרדים לעולם, עכ"ז מן כל איש, יסוד, בעל הבית, בעל המטרוניתא. תקחו את תרומתי, מלכות. מדרך העולם, אם רוצים לקחת מאדם את אשתו, הוא מקפיד ואינו עוזב אותה. אבל הקב"ה אינו כן שכתוב: וזאת התרומה, כנ"י, המלכות, אע"פ, שכל האהבה שלה אליו ואהבתו אליה, לוקחים אותה ממנו, להשרות אותה ביניהם, ממקום עליון, שכל אהבה של אישה ובעלה שורה שם, יסוד, משם, תקחו את תרומתי. אשרי חלקם של ישראל, ואשריהם כולם שזכו לזה. דווקא מהיסוד מהברית וההתחייבות, משם לוקחים את התרומה, מצד הצדיק שבאדם יש לקחת את הרצון לדבקות, כפי שהוא הרצון בעליון

קנד) וְזֹאת, הַתְּרוּמָה, אֲשֶׁר תִּקְחוּ, מֵאִתָּם. א"כ, הלוא, אשר תקחו מאיתו, היה צריך לומר? מיסוד? מהו מאיתם? משני שמות יסוד ומלכות ביחד, שלא ייקח אותה מעצמה אלא משניהם יחד, וע"כ כתוב: מאיתם. את התרומה לוקחים מהיחד, מהמקום החשוב, גם מהלב וגם מהשכל. רק מהלב בגלל רחמנות אין צורך, צריך גם את הלב וגם את האידיאה, רגש ושכל. רמחנא ליבא בעיי וגם את השכל שאתה חושב שאתה מבין איתו.

קנה) רב ייבא סבא אמר: מאִתם, מאת ם', עולם העליון, נהי"מ דבינה, ישסו"ת, מקום מגוריו של אותו צדיק, יסוד הבינה, שמתעטר מאת ס', או"א עילאין, חב"ד חג"ת דבינה, שמשם מקבל חיים, להזין העולמות כולם. ומיסוד דבינה יקבלו התרומה, מלכות. והכול הוא דבר אחד. הסוד ניתן לחכמים, אשרי חלקם.

אומר מאיתם הכוונה מעולם העליון שהוא יסוד הבינה המשפיע לכולם ומעולם התחתון. או"א מכונה ס', ישסו"ת מכונה ם'. ז"א בגדלות יורש אלו המוחין, ויש בראשו ב' מיני מוחין אלו ס' ם'. ומה שצריכים לקחת המלכות מיסוד, הוא מיסוד הבינה שבראש ז"א, שמשם לוקח המלכות דג"ר. וע"ז כתוב: אשר תקחו מאתם, שהוא אותיות מאת ם' ישסו"ת. את הלב אותו רוצים להקדיש להשם לוקחים מהיסוד של התודעה, יסוד דישסו"ת.

קנו) ואע"פ שהם לוקחים את המלכות, אינם יכולים לקחת אותה, אלא ברשות בעלה, ז"א, וברצון שלו. וצריכים לעשות עבודה של אהבה אליו. ואז באהבתו תקחו את תרומתי, המלכות. וכל זה עושים באלו עבודות של התפילה, והתיקון, שישראל מסדרים בכל יום. פירוש אחר: מאיתם, מכלל ו"ק העליונים דז"א, וע"כ כתוב: מֵאִתָּם לשון רבים.

תגיות: ויקחו לי תרומה, לימוד פנימיות

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה נב-נד
1. מדוע מצווה גדולה ללמוד תורה בכל יום? ומה הכוונה "לדעת דרכיו של הקב"ה"?
2. מה צריך לעשות אם יודעים על אדם שדבר תורה בלבו ובפיו?
3. על מה מצביע הכתוב "וייקחו לי תרומה" לשם מה המילה "לי"?
4. מי הוא האיש שעליו נאמר "מאת כל איש אשר ידבנו ליבו" וכן "מאת כל איש"?
5. במה שונה דאגתו של הקב"ה לאשתו לבינינו?
6. מהם ב' הפירושים על הכתוב "מאתם"?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב