020- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – נח-ס למתקדמים |☆ תגיות:...

020- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – נח-ס למתקדמים |☆ תגיות: מעלת הלימוד בשבת, בָּרְכוּ אֶת ה' הַמְברָךְ

שיעור שמע:
הורד Mp3

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

תְּרוּמָה נח – ס

בָּרְכוּ אֶת ה' הַמְברָךְ

כדאי לנצל את השבת דווקא ללימוד פנימי.

הפוטנציאל בזמן הקוסמי מאפשר לאדם לפעול למטה בעצמו כשותף, לעורר את העליונים ולבוא לקשר איכותי וחזק יותר.

לכן יש לבוא בשמחה ולקבל את השבת, שנשמה עליונה באה לכל נשמות ישראל. אז הקול (הכוונה) הולכת ברקעים העליונים ונאמר אשריכם ישראל, הנשמות העליונות באות ומפארות את נשמות ישראל, זהו זמן תשמיש כל חכמים. דווקא ברגעים הגבוהים על האדם לבוא לקשר.

כשאדם רוצה לקבל הארה עליו ללכת למקום התודעה הגבוהה, משם לשכל ואז ללב. זה מביע את קבלת השבת במוחין עליונים ובא כשותף בתהליך הקוסמי שהזמן מסוגל. זו הנקודה לקבלת השבת, ברצון ושמחה,

קסט) ברכו את ה'. את, רומז על המלכות, הנקראת את. את, זהו שבת של כניסת השבת, ליל שבת, מלכות. ברוך ה' המבורך. ברוך, הוא מוצָא הברכות ממקור החיים, והמקום שממנו יוצא כל שיקוי להשקות לכל, יסוד הבינה מהתודעה לשכל ומהשכל ללב. ומשום שהוא מקור המשפיע באות הברית, ביסוד דז"א, קוראים אותו המבורך הוא המבוע של הבאר, שהוא הנביעה של הבאר. שהיסוד, הנביעה של מלכות הנקראת באר. וכיוון שהברכות מגיעות ליסוד דז"א, הרי ודאי שהבאר מתמלאת, שאינם נפסקים מימיו לעולם. החסדים הנקראים מים. מתכוון שהמבוע של מקור הברכות באים ומשקים את ליבו של האדם דרך היסוד.

קע) וע"כ לא אומרים, ברוך את ה' המבורך, אלא ברוך ה', כי אם לא היה מגיע ליסוד דז"א, הנביעה ממקור העליון, מיסוד דבינה, לא היה מתמלאת הבאר כלל, המלכות. כי אין המלכות יכולה לקבל אלא מיסוד דז"א. וע"כ אומרים, המבורך, שהוא יסוד דז"א. מבורך, משום שמשלים ומשקה לעולם ועד, שזהו שבת של כניסת השבת, המלכות. ואנו מביאים הברכות ממקום שנקרא מבורך, יסוד דז"א. וכיוון שמגיעות שם, כולן נמשכות לעולם ועד, המלכות. וזהו, ברוך ה' המבורך, עד היסוד דז"א, שנקרא מבורך, מגיעות הברכות מעולם העליון, בינה. וכולן נמשכות לעולם ועד, המלכות, להתברך ולהישקות ולהיות שלמה כראוי, מלאה מכל הצדדים. ליבו של האדם יכול להתמלא בכניסת השבת ויש להישמר לא לפגום בזה.

קעא) ברוך, זהו מקור העליון, יסוד דבינה, שכל הברכות יוצאות ממנו. וכשהלבנה נשלמת אנו קוראים אותה ג"כ, ברוך למרות שהיא נקבה, אלא נק' בשם זכר היות ומשפיע לתחתונים, וכל המשפיע – זכר, כלפי התחתונים. אבל ברוך שכאן, הוא מקור העליון. הויה, זהו אמצעי שבכל צדדים העליונים, ז"א, קו אמצעי המחבר בין הלב לבין בינה, עולם הבא. המבורך, זהו שלום בית, יסוד דז"א, שנקרא שלום, הנביעה של הבאר, להשלים ולהשקות הכול. לעולם ועד, עולם התחתון הצריך להתברך, והשמן והגדלות, השפע, הנמשך בברוך ה' המבורך, הכול בשביל לעולם ועד, שהוא המלכות. שהיא התכלית של קבלת כל הברכות, בחינת שבת

קעב) וע"כ ברכה זו צריכים כל העם לברך, ובכניסת השבת, ברצון הלב ובשמחה צריכים להתחיל בהתחלה בברכה הזו, כדי שיתברך שבת הזה של כניסת השבת, שהוא ליל שבת, המלכות, מעם הקדוש כראוי, בברכה הזו. לכן יש לומר אותה בשמחה

קעג) כשמתחילים ישראל לברך, הקול הולך בכל הרקיעים המתקדשים בקדושת כניסת השבת. אשריכם עם קדוש, שאתם מברכים ומקדשים למטה, כדי שיתברכו ויתקדשו למעלה יש ענין חשוב שכדי לפעול פעולה למעלה, יש להתחיל למטה ע"י הנברא כשותף, ואז הקשר הוא משמח וגם הנברא מפעיל תנועות בעולם. כמה מחנות עליונים הקדושים. אשריהם בעוה"ז ואשריהם בעוה"ב. ואין ישראל מברכים ברכה זו, עד שמתעטרים בעטרות הנשמות הקדושות. אשרי העם שזכו להם בעוה"ז, לזכות להם בעוה"ב. לא ניתן לקבל כוחות אלו ללא עשיית העבודה, זהו פוטנציאל בעם ישראל ועליו לייצר שמחה לפעולה.

קעד) בלילה הזו, הוא תשמיש של החכמים שבזמן זה יש כוח של נשמה יתרה, ואין חיבור בגוף אלא בנשמה, כשמתעטרים בנשמות הקדושות האלו. והכול אחד. ובכל מקום שתמצא בעניין זה לחכמים, פעם בדרך זה ופעם בדרך זה, הכול הוא אחד. בעת הזו שמתעטרים כולם בנשמות ורוחות חדשים קדושים, היתרים על ימות החול, אז הוא זמן התשמיש שלהם, כדי שימשיכו לתשמיש הזה המשכת קדושה במנוחה העליונה, וייצאו בנים קדושים כראוי. אדם הרוצה שיצאו לו הבנות ומסקנות קדושות, ימשוך אותם דווקא כשישנה נשמה יתרה וכך

קעה) סוד זה ניתן לחכמים. בשעה שנחלק הלילה בלילה זה של שבת, רוצה הקב"ה להיכנס לגן העדן. כי בימות החול הקב"ה נכנס בגן עדן התחתון שבעולם עשיה, להשתעשע עם הצדיקים השורים שם, ובשבת, בלילה של שבת, הקב"ה נכנס בגן עדן העליון, שבעולם הבריאה, מקור העליון, בינה. כי ג' עולמות בי"ע, הם בינה ותו"מ, והבריאה היא בינה.

קעו) משום שבימות החול, כל נשמות הצדיקים כולם שורים בגן עדן הארץ, וכשמתקדש היום בכניסת השבת, כל אלו המחנות של מלאכים הקדושים הממונים בגן עדן התחתון, כולם מעלים את הנשמות האלו, השורים בגן עדן התחתון, להביאם אל רקיע ההוא העומד על הגן, כי להיותם מעולם עשיה, אין להם רשות לעלות יותר מזה. ומשם, מזדמנים מרכבות קדושות המסבבים כיסא הכבוד של המלך, בריאה, ומעלים כל אלו הנשמות לגן עדן העליון, שבבריאה.

קעז) כיוון שרוחות האלו עולים לגן עדן העליון, אז רוחות אחרים קדושים יורדים לעוה"ז, להתעטר בעם הקדוש. אלו עולים לגן עדן העליון, ואלו יורדים להתעטר בעם הקדוש. כמו שיש עלייה לנשמות שבגן עדן, כן יש עלייה לעם הקדוש, שמתעטרים בנשמה יתרה.

תגיות: מעלת הלימוד בשבת

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה נח-ס
1. הסבר מהו "ברכו את ה' המבורך" ובעיקר מי זה "את"?
2. מהו שעונים הקהל "ברוך ה' המבורך לעולם ועד" הסבר לחלקיו ומה זה אומר מבחינה נפשית לאדם?
3. מה מיוחד בברכה זו לכניסת השבת דווקא וכיצד נכון לאמרה ומדוע?
4. אם כח הנשמה היתירה מגיע מלמעלה, מדוע ישראל צריכים לעשות מלמטה ולומר "ברוך ה' המבורך לעולם ועד"? (ראה אות קע"ג)
5. מדוע תשמיש של החכמים הוא בליל שבת ומה זה אומר מבחינה פנימית?
6. מה ההבדל בין כניסת הקב"ה לגן עדן ליום השבת?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב