021- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – סא-סג למתקדמים |☆...

021- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – סא-סג למתקדמים |☆ תגיות: עליית נשמה בשבת, שבת, בָּרְכוּ אֶת ה' הַמְברָךְ

שיעור שמע:
הורד Mp3

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

תְּרוּמָה סא – סג

בָּרְכוּ אֶת ה' הַמְברָךְ

מַתָּנָה טוֹבָה לִי בְּבֵית גִּנְזֵי שַׁבָּת שָׁמָּה.

מתנה לא מקבלים על צורך אלא על אהבה ושדרוג הקשר. השבת היא מתנה גדולה המאפשרת לעם ישראל להרגיש התרוממות רוח של המצב המתוקן שלהם. וישנם שוטים המאבדים מה שנותנים להם, לכן היא ניתנת לתלמידי חכמים המכירים בערכה ומכינים עצמם לשבת.

יש נשמות יתרות שיורדות בכניסת השבת לעולם ומעטרות את עם ישראל ובכך מעלים את מדרגתם וערכם הרוחני, שהולך ומגדל כל שבת. בחינה זו מאפשרת להסתכל אל מקום המטרה, שבת מעין עולם הבא.

כאן ישנה אפשרות לתיקון בימי השבת ולא רק מצד הזמן, כך שהתיקון מאפשר שלא יורדים שוב. דבר זה אפשרי כאשר מגיעים למדרגת נשמה באותו תיקון שבאים לעשות, תיקון נר"ן בבחינה זו.

קעח) גן עדן הארץ, ביום השבת, אינו ריק, בלא נשמות הצדיקים. אלא נשמות הולכות ונשמות באות, נשמות עולות ונשמות יורדות, נשמות הולכות מהגן, ונשמות אחרות באות לתוך הגן. כל אלו נשמות הצדיקים, המתלבנות להיטהר בימות החול, ועוד לא נכנסו לגן עדן התחתון, בשעה שנשמות אלו יוצאים מגן עדן התחתון, לגן עדן העליון, נכנסים אלו לגן עדן התחתון, והגן אינו נשאר ריק מפני שעולים אליו אלו שבגן עדן הארץ, והוא כמו לחם הפנים ביום הילקחו. ששׂמים אחרים במקומם.

קעט) כשחוזרים הנשמות מגן עדן העליון לגן עדן התחתון בימות החול, איך מתפשטים המקומות, לאורך ולרוחב ולרום, בתוך הגן, עד שיכיל כולן ואינו ניכר? הוא כעין ארץ הצבי שהייתה נמשכת לכל הצדדים, ולא היה ניכר. וכמו הצבי, שככל שגדל, גדל עימו עורו לכל צד ואינו ניכר. ויש כמה נשמות, שכיוון שעולות לגן עדן העליון, שוב אינן יורדות משם, ונשארות שם גם בימות החול.

קפ) נשמות עולות, ונשמות יורדות, שיתעטר בהן עם הקדוש. ובכניסת השבת, טרם שמתקדש היום, יש גלגול של הנשמות, אלו הולכות ואלו באות, אלו עולות ואלו יורדות. מי ראה כמה מרכבות קדושות המשוטטות לכאן ולכאן, כולן בשמחה כולן ברצון. נשמות האלו הן לעטר העם הקדוש, לעטר כמה צדיקים בגן עדן למטה, וזה נמשך עד השעה שעומד הכרוז וקורא מקודש מקודש שנכנסה שבת. אז נמצא המנוחה והשקט לכל. והרשעים שבגיהינום, כולם נשקטים במקומם, ויש להם מנוחה. וכל הנשמות מתעטרים, שמשיגות ג"ר, אלו למעלה ואלו למטה. אשרי העם שחלק זה להם.

קפא) בחצות לילה של ליל שבת, שהחכמים מתעוררים לתשמיש שלהם, רוח העליון שהתעטרו בו בעת התקדש היום, הנה בשעה שהם ישנים במיטותיהם, ונשמות האחרות שלהם רוצות לעלות ולראות בכבוד המלך, אז רוח העליון, שירד בכניסת השבת, לוקח את הנשמה ועולים למעלה והנשמה האחרת מתרחצת בבשמים שבגן עדן, ורואות שם מה שרואות.

קפב) וכשיורד הרוח לשרות במקומו בחצות לילה, גם נשמה ההיא חוזרת למקומה, וצריכים החכמים לומר פסוק אחד, של התעוררות רוח ההוא העליון הקדוש של עטרת השבת, רוח ה' אלוקים עלי, יען משח ה' אותי לבשֵר ענווים. בלכתם ילכו ובעומדם יעמודו ובהינשאם מעל הארץ יינשאו. אל אשר יהיה שמה הרוח ללכת ילכו. משום שמתעטרים ברוח ההוא, בהתעוררות שלהם בחדוות התשמיש, ויהיה המשכת רוח העליון של שבת, בתשמיש של מצווה. שייך למי שזוכה להתעוררות ועליית נשמה, כל אחד לפי מקומו ומעשיו.

קפג) רב המנונא סבא כשעלה מן הנהר בכניסת שבת היה יושב רגע אחד נושא עיניו ושמח לראות את השמחה של המלאכים העליונים שאלו עולים ואלו יורדים ובכל עת כניסת השבת יושב האדם בעולם הנשמות אשרי מי שיודע בסודות אדונו.

תגיות: עליית נשמה בשבת

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה סא-בג
1. האם ג"ע התחתון נשאר ריק היות ונשמות ממנו עולים לג"ע העליון? באר ופרט.
2. מה קורה בג"ע התחתון כאשר חוזרות הנשמות מג"ע העליון ביום החול? כיצד יש מקום לנשמות שהתגדלו ממקום זה?
3. מהו גלגול הנשמות שיש מיד עם כניסת השבת?
4. מדוע יש מנוחה והשקט לכל כולל הרשעים בגיהנום כאשר מכריז הכרוז "מקודש מקודש"?
5. מה קורה לאותן נשמות שעולות למעלה בעת תשמיש החכמים בליל שבת?

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב