022- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – סד-סו למתקדמים |☆ תגיות:...

022- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – סד-סו למתקדמים |☆ תגיות: עולם, שנה, נפש, זמן

שיעור שמע:
הורד Mp3

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

תְּרוּמָה סד – סו

הַשָּׁמַיִם  מְסַפְּרִים כְּבוֹד אֵל

אָדָם זָז בַּזּמַן וְלֹא הַזְּמָן זָז.

בלימוד ישנה הבחנה של: עולם, שנה, נפש. עולם מקום הפעולה, זמן מה שמודדים בימים חודשים, הנפש היא האדם עצמו. בטעות חושב אדם שהזמן זז או המקום משתנה. לצורך תיקון ניתנה לאדם תודעה כאילו הזמן מתקדם, כדי שיוכל לתרגל תנועה נפשית ולהתקדם. התנועה הנפשית הנדרשת בשבת, שזו נקודת האהבה בנפש, מצריכה חיבור של צד המחשבה עם צד השתוקקות הלב. המחשבה, הכוונה שנק' שמים מפני שבשבת עולה להשראה עליונה, לשורשים שבה. המחשבה העליונה מאירה ב' אמונות: שהבורא טוב ומטיב, ועל הנברא לבוא כשותף לאהבה ואז יוכל להשיג את השמחה.

מלמד כאן כיצד בונים אהבה דרך הפסוק הַשָּׁמַיִם  מְסַפְּרִים כְּבוֹד אֵל.

קפד) כשהאיר היום ביום השבת, עליית השמחה עולה בכל העולמות בנחת בחדווה אז כתוב: הַשָּׁמַיִם  מְסַפְּרִים כְּבוֹד אֵל  וּמַעֲשֵׂה יָדָיו, מַגִּיד הָרָקִיעַ. שמיים, ז"א, ששֵם העליון נראה בהם, אמא, ושם הקדוש נרשם בהם, אבא. כלומר, שמיים, ז"א, שיש בו מוחין דאו"א דהיינו שז"א עשה עליה מאחר ויש לו רק נפש דו"ק, ואומר שמים לשון רבים מפני שיש לו מוחין דאו"א, ויש להגיע לקו אמצעי למוחין דחיה.

קפה) מהו מספרים לשון ספיר המאיר? שמאירים ומתנוצצים בהתנוצצות של אור העליון, ועולים בשם, הכלול בהארת השלמות העליונה, בשם הויה, שיש בו י"ה, שלמות העליון, שהם או"א.

קפו) מהו סיפור, שהשמיים מספרים? שמתנוצצים בהארת השלמות של ספר העליון, אבא, והנמשך מספר נקרא סיפור. ומשום זה, עולים בשם שלם, הויה, ומאירים באור שלם, בקו ימין באמונה בשלמות, ומתנוצצים בהתנוצצות שלמה, בקו שמאל. הם מתנוצצים ומאירים בעצמם מתוך האור של התנוצצות ספר העליון מצד הארת החוכמה, ומתנוצצים ומאירים לכל צד וצד לזכר ונקבה שמתדבקים בו, כי מהספיריות ומהאור מאיר כל טבעת וטבעת ומתנוצץ בהתנוצצות, כל הספירות שבמלכות הנקראות טבעות. משום שביום הזה מתעטרים השמיים, ז"א, ועולים בשם הקדוש, הויה שזה מוחין, אור של גדלות המאיר במדרגה, יותר מבשאר הימים אשר בשבת ישנה הארה של שלמות וישנה אפשרות להשיג אותם. כבוד אל הוא הארה של הויה המאירה לכל הצדדים. שם הויה הוא שם הכולל להיותו יתברך משפיע. שמות הקודש הם דרכי ההשגחה של הבורא על הנבראים, כאשר אומר הבורא מתכוון על המצאת יש מאין, חומר של הכלים בלבד, הרצון לקבל. כל שאר השמות מבטאים את צורת ההשגחה.

קפז) ומעשה ידיו. טל 39 = יוד-הו-ואו העליון המאיר מכל צדדים הנסתרים, שהם מעשי ידיו של ז"א, ותיקון שלו שמיתקן בו, ביום הזה, מכל שאר הימים. החסדים המכונים טל, נגלו ע"י העלאת מ"ן ממסך דחיריק, שהעלה ז"א. וע"כ נקרא הטל, מעשי ידיו כמו שמרימים ידיים למעלה בתפילה, ביקוש של ז"א מאו"א כדי להעניק לבינה בזווג שמשם ייתן לנשמות הצדיקים.

קפח) מגיד לשון גידים, קו שמאל הרקיע. מגיד, שמושך הטל ונוזל למטה ליסוד, מראש המלך, מהג"ר שלו, שנקראות ראש ז"א, ומתמלא מכל הצדדים. הרקיע, רקיע שהוא הנביעה של הבאר, יסוד המשפיע אל הבאר, מלכות. וזהו נהר היוצא מעדן, המושך ונוזל מאיר למטה נזילת טל העליון, המאיר ומתנוצץ בהתנוצצות מכל הצדדים. ורקיע הזה מושך אותו בהמשכת אהבה והשתוקקות, להשקות שיקוי של שמחה לליל שבת, המלכות. ההארה המיוחדת של שבת, שז"א, הקב"ה מאיר לשכינה הקדושה המלכות וכנגד זה הנברא בא בלימוד ואור של שמחה של עונג, למרות ששבת היא בחינת עונג. הארה מיוחדת זו מורגשת אצל מי שקשור ליחד, לשכינה הקדושה, לכן על האדם להתדבק בשכינה הקדושה ולהזמין אותה בקבלת שבת אליו ואז יהיה כמו שושבין למלכות ויוכל לקבל את ההארה בזיווג הגדול. מלמעלה ממהרים לתת את האהרה בשבת יותר מבכל יום, דהיינו בדילוג מדרגה. לכן שווה להתחבר וללמוד בשמחה דווקא פנימיות התורה בשבת.

קפט) וכשמושך ונוזל טל של בדולח מדרגת החוכמה מראש ז"א. מתמלא הכול ונשלם באותיות הקדושות, בכ"ב (22) אותיות, בכל אלו שבילים הקדושים. החכמה שבל"ב (32) שבילים נעלמת ומתלבשת בטל, חסדים, אז מתמלא מכל, הן מחכמה והן מחסדים, אלא, החכמה בהיעלם, והחסדים בגלוי. כיוון שהכול התחבר בו, הן חכמה והן חסדים, נעשה בו אורַח להשקות ולברך למטה, למלכות. שניתקן בו מפתחא הדרך להאיר את החכמה דרך קו אמצעי שנקרא אורח. שדרכו משפיע הארת הג"ר אל המלכות.

כאן גם מלמד שאהרה זו שזכה ז"א, מאיר למלכות.

קצ) יוֹם לְיוֹם, יַבִּיעַ אֹמֶר;  יום גילוי, ז"א משפיע ליום, וטבעת מלכות, לילה משפיע לטבעת. שכל ספירה מז"א הנקראת יום וטבעת, משפיע לספירה שכנגדה במלכות. כי עתה מדבר הכתוב בדרך פרט, איך השמיים, ז"א, מספרים ומתקנים בספיריות ובהתנוצצות עליונה, לכבוד הזה, שהוא המלכות הנקראת כבוד. ואיך מושך ונוזל רקיע נזילה מטל העליון. יום ליום יביע ימהר, דהיינו בדילוג מדרגות ניתן להגיע להארה גדולה זו אומר, יום ליום ומדרגה למדרגה ימהרו לכלול זה בזה, ולהאיר זה מזה, מספיריות ההיא שמתנוצצים ומאירים השמיים לכבוד הזה, שהוא המלכות. יביע, שמבע, לשון מהירות, כי תרגומו של, וחש עתידות למו, הוא ומבע דעתיד להון. ויביע, פירושו שממהרים להאיר זה מזה, ולהתנוצץ זה מזה, מספיריות והתנוצצות ההיא של ז"א הנקרא שמיים.

קצא) יוֹם לְיוֹם, יַבִּיעַ אֹמֶר לשון אמירי העצים, אור זך פירושו כלל האותיות והשבילים, שהארות אמא נקראות אותיות, והארות אבא נקראות שבילים, היוצאים מאו"א, וראש, היוצא מהם, שהוא הבן בכור. ז"א נקרא בן בכור. א' של אמר רומזת על אבא. וכשהוא עולה ויורד, כשמאציל קטנות אמא, שאורה עולה מלמטה למעלה, וגדלות אמא שאורה יורד מלמעלה למטה, אז מתחברת מ' של אמר, אמא, עם א'. ר' של אמר, רומזת על בן הבכור, ז"א. כשמתחברים כל אותיות, אמר, אור של או"א ובן הבכור, ומאירים זה בזה בחיבור אחד. ושולטים ביום השבת. וע"כ הכול נכלל זה בזה כדי להיות אחד, כי ז"א עולה ומלביש את או"א ומשום זה ממהרים להשפיע זה בזה ג' האותיות של אמר, שהם ממשלה העליונה, כדי להיות הכול אחד. משום שנמשך הארת חכמה מאמא אל ז"א, ע"כ צריך להיות בחיפזון, כדי שלא יינקו הקליפות, וכן הוא הדרך בכל מקום שנמשך הארת חכמה. כי אם יינקו הקליפות משהו, כבר אינם אחד. כי אחד פירושו, שאין עימו שותפות מצד האחר. האהבה שהיא בחינת שבת שלמה, ולכן אין לעשות כל מלאכה, שעל כל פשעים תכסה האהבה, וכל שיש לעשות ליהודי זה להתחבר להארה. יוֹם לְיוֹם, יַבִּיעַ אֹמֶר, כלומר שהארת החוכמה הזו ניתנת בחיפזון ומחברת הכל באהבה.

קצב) וכאשר כל זה נמשך ונוזל לרקיע, יסוד דז"א, אז הוא משקה ומאיר למטה, לכבוד אל הזה, מלכות, כדי לעשות תולדות בצורות האורות של השמיים האלו, ז"א, המאירים לכבוד אל ההוא. כל הארת החוכמה הזו באה כדי שייהנו תלמידי חכמים להוליד הבנות של השפעה, הבנות המגדילות את המוחין שלו, זו בחינה הדומה ליש מאין, תולדות הן הבנות חדשות, לכן יש עניין גדול שאדם יחדש בתורה בשבת, שאלו רגעי השארה הבאים מאהבה.

קצג) וְלַיְלָה לְּלַיְלָה יְחַוֶּה דָּעַת. המרכבות שלה, גוף הכיסא, המלכות, וכולם נקראים לילות שהן חסרונות כמ"ש: אף לילות ייסרוני כליותי. המרכבה העליונה, ז"א, הספירות שלו נקראות ימים, יום ליום. מרכבה התחתונה, המלכות, הספירות שלה נקראות לילות, לילה ללילה. לילה היא בחינת האשה שבאדם, שבלעדיה אין אהבה, מפני שצד האיש הוא השפעה בלבד, ודרוש חיבור שניהם, של הלילה בו רוכשים אמונה, לבין החסד המתגלה ביום.

קצד) יְחַוֶּה-דָּעַת. יחווה פירושו יחַיה, שיחיה תולדות מאורות שקיבל משמיים האלו. כמ"ש: ויקרא האדם שם אשתו חוה, כי היא הייתה אם כל חי. הרי שחוה וחיה עולות בדבר אחד, שהסתלקה י' מן חיה, ונכנסה ו' במקומה שהיא רק הארת חוכמה ולא חוכמה כמו האות יוד. בזמן תיקון, הבריאה שהי ו-ה אינה יכולה לקבל אהרה שלמה – ג"ר, אלא רק ו"ק. לעתיד לבוא אותה אבן, הבנה שמאסו הבונים תוכל לקבל ג"ר, ואז כתוב יהיה השם אחד ושמו אחד. אכלו פגה אומר שאכלו טרם זמנו, שאז ניתן היה לקבל רק אהרה חלקית, שהוא כראוי להיות, כי הו' היא חיים, רומזת על ז"א, עה"ח, וע"כ חוה וחיה, חוה היא עיקר, כי הי' של חיה לוקחת חיים מן הו' של חוה. וע"כ נקראת חוה ולא חיה. אף כאן יחווה, פירושו יחַיה.

קצה) וְלַיְלָה לְּלַיְלָה יְחַוֶּה דָּעַת. דעת הוא השמיים, ז"א, כמו שלשמיים יש ו"ק, אף כאן, משפיע לילה ללילה ו"ק באלו התולדות שהלילה מחיֶה, שהם כעין הו"ק של הז"א, וע"כ יום ליום, נכלל במדרגה העליונה, "אומר", שהיא או"א. לילה ללילה, נכללה במדרגה העליונה בזכר שמאיר לה, שמיים ודעת, ז"א.

קצו) ומשום שאומר הזה הוא עליון, או"א, ואינו כשאר אמרות, חוזר הכתוב עליו ואומר, אין אומר ואין דברים, כשאר אמרות העולם, אלא אומר הזה הוא עליון במדרגות העליונות, שאין שם אמרות ודברים, שהחכמה נעלמת בהם ואינה מאירה, כי הארת החכמה מכונה דיבור כשהיא על בחינת המלכות ואינם נשמעים, כשאר המדרגות שבאמונה, המלכות, שהן קול הנשמע, שהחכמה נגלית בה. אבל אלו, "אומר", שהוא או"א, אינם נשמעים לעולם. כמ"ש: בלי נשמע קולם, שהחכמה נעלמת בהם ואינה נשמעת, כי אין החכמה נגלית אלא במלכות לבדה. לכן שבת היא זיווג עם המלכות.

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה סד-סו
1. הסבר לפרטיו את הפסוק "השמים מספרים כבוד א"ל ומעשי ידיו מגיד הרקיע".
2. מדוע אומר שההארה היא שמחה והרי מדובר על יום השבת שאמורים לדבר מענג?
3. מהו "יום ליום יביע אמר" כיצד זה קשור לפסוק הקודם שבשאלה א'?
4. מדוע חוה נקראת חוה ולא חיה וכיצד זה קשור במילה יחוה?
5. מהו המושג "דעת" בשונה מלימוד שכלי? כתוב חויה שבה חווית חוויה בלימוד.

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב