024- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – ע-עב למתקדמים |☆ תגיות:...

024- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – ע-עב למתקדמים |☆ תגיות: רַנְּנוּ צַדִּיקִים, תְּפִלָּה לְמֹשֶׁה, לְדָוִד בְּשַׁנּוֹתוֹ אֶת טַעְמוֹ, שִׁירוּ לַיהוָה שִׁיר חָדָשׁ, מִזְמוֹר שִׁיר לְיוֹם הַשַּׁבָּת

שיעור שמע:
הורד Mp3

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

תְּרוּמָה ע – עב

רַנְּנוּ צַדִּיקִים

מלמד כאן על התפתחות התפילה והשבח להשם בשבת. ראשית יש לאדם לראות בנפשו את גדולת הקב"ה. בשבת שהיא שיא האמונה, יש לומר את הפסוק שמים מספרים כבוד אל שזו בחינת היסוד ימין.

רח) ותיקנו החברים התחלת התשבחות מתשבחות האלו של דוד, מהשבח, השמיים ז"א שעלה לאו"א מספרים, שהשמיים, ז"א, לוקח תחילה, ומאיר לכל השאר. ואח"כ לוקח נהר היוצא מעדן, יסוד. וזהו שכתוב: רַנְּנוּ צַדִּיקִים, בַּיהוָה;  לַיְשָׁרִים, נָאוָה תְהִלָּה, שהשבח הזה יסוד, ורננו משום שהנהר הזה מקבץ ולוקח הכול מהשמיים, ז"א, בחסדים. ומקור החיים, שהוא הארת חכמה, הכול כראוי ביום הזה. והשמש, ז"א, מתקן את היסוד, להאיר כראוי ביום הזה.

לְדָוִד בְּשַׁנּוֹתוֹ אֶת טַעְמוֹ

כאן מלמד על השבח שבא מהאור האמיתי, לאחר שנפרדה הנקבה מהקליפות ולקחה את ההשתוקקות לקשר, על זה משבחים אותה. זהו סוד הלבנה שנפרדה מהשמש, צד שמאל

רט) ואח"כ צריכים לומר השבח, הלבנה, המלכות, הנפרדת מס"א ביום הזה, כדי להאיר מהשמש וזהו שכתוב: לדוד בשנותו את טעמו. כי אחר שנפרדה מס"א, הרי התחברה בשמש, ז"א. ושבח הזה הוא בסדר כ"ב אותיות בהתחלת הפסוקים, שהשמש מכניס אותם בלבנה. ושבח, יש בו הפרדת הלבנה מס"א, ושבח של כ"ב אותיות שהשמש מכניס בלבנה. כשצד הלב של האדם מתפטר מהס"א נשאר צד חלול, מקום פנוי לקבל את החסרונות/אותיות מצד הקדושה

תְּפִלָּה לְמֹשֶׁה

רי) ואח"כ התחברות ועליית המלכה עם בעלה ז"א. וזהו שכתוב: תפילה למשה איש האלוקים. כי תפילה היא המלכות, ומשה הוא ז"א. שזה מורה התחברות ודבקות האישה בבעלה, תפילה למשה, ולפרושׂ ימין ושמאל, חו"ג, לקבל אותה, ולהיות יחד בחיבור אחד. בתחילה לימד מצד יסוד, לאחר מכן מצד המלכות, וכאן החיבור מצד משה קו אמצעי. משה המקשר בין שמים וארץ והוא המקשר אותנו, הזיווג, לכן המאמר תפילה למשה מצביע על הזיווג

שִׁירוּ לַיהוָה שִׁיר חָדָשׁ

למה שיר חדש הרי אומרים אותו בכל יום. כל פעם שעולה המלכות לזיווג היא חוזרת להיות בתולה, דבר שאינו פגום, רצון אמוני הוא לא פגום, יש לבוא כך חדש לזיווג. השכל מוסיף דבר על דבר, ואין מתפללים עם שכל אלא עם הלב.

ריא) וזהו שכתוב: מזמור שירו לה' שיר חדש. התעוררות החברים שביארו בזה, הוא יפה, שאמרו, שאלו פָרות עָלות שהיו נושאות הארון כמ"ש: וייִשרנה הפרות בדרך. מהו, השירה שהיו אומרות? הוא מזמור, שירו לה' שיר חדש כי נפלאות עשה. זהו כעין של מעלה, שבשעה שהחיות נושאות הכיסא, המלכות, להרים אותו למעלה, לז"א, הן אומרות שבח הזה.

ריב) למה כתוב שיר חדש? הלוא תמיד אומרות שבח הזה? חדש נקרא בהתחדשות הלבנה, המלכות, כשמאירה מהשמש, ז"א, אז היא חדש, וזהו, שיר חדש. כי כל פעם שהמלכות עולה לזיווג עם ז"א, נבחנת לחדשה, שכל פעם חוזרת להיות בתולה. וכתוב: הושיעה לו ימינו וזרוע קודשו, זהו התעוררות של ימין ושמאל, חו"ג, לקבל אותה. החידוש הוא באמונה, לכן כשישנה אמונה היא דבר חדש, כמו כהן גדול אישה בבתוליה יקח. כך כשאדם רוצה לבוא ולהתחבר יבוא עם רצון חדש בלי התסכולים אלא עם רצון חדש.

ריג) ושבח הזה, כשהיו נושאות את הארון, היו משבחות אותו, כשהיו עולות לבית שמש. כמו העגלות, שהן חיות עולות לבית שמש, ז"א שנקרא שמש, והכול עולה, כי בשבת עליית הכיסא, המלכות, לעלות למעלה. וע"כ תיקון שבח הזה הוא בשבת. אלו תשבחות כולן התקינו בשבת, שישבחו לו העם היחיד בעולם. ביום חול אין לה זיווג, עם ישראל מיועד לשבח למלך, כדי לנסה אותו בעינינו.

מִזְמוֹר שִׁיר לְיוֹם הַשַּׁבָּת

ריד) מִזְמוֹר שִׁיר לְיוֹם הַשַּׁבָּת. שבח הזה אמר אדה"ר בשעה שנתגרש שהיה שותף לפעולה זו מגן עדן, ובא השבת והגן עליו. שבח הזה, עולם התחתון, המלכות, משבח לעולם העליון, שהוא יום שכולו שבת, שהוא המלך שהשלום שלו, ז"א. וזה מזמור שיר. ולא כתוב מי אמר אותו, רמז למלכות, שכל מקום שנאמר סתם רומז על המלכות. הנשמה היתרה שקיבל אדם ראשון בשבת שמרה עליו מחיות רעות.

רטו) ליום השבת, יום העליון, שבת העליון, ז"א. שבת סתם זהו שבת של ליל שבת, המלכות. יום השבת, זהו שבת של מעלה, ז"א. יום ז"א, לילה המלכות. ושמרו בני ישראל את השבת, זה לילה, הנוקבא. זכור את יום השבת, זהו יום, הזכר, ז"א. משום זה כתוב: מזמור שיר ליום השבת, שהמלכות משבחת לז"א, שנקרא יום השבת.

רטז) עולם התחתון, מלכות, בא סתם בלי שם. אור הנר אינו ניכר ביום באור השמש, וע"כ אינה עולה בשם. וכל אלו השבחים של שבת, כבוד יום, הוא שבח עליון על כל שאר הימים. קטן מתבטל בפני גדול, וכשיש גילוי, גם המלכות, הנקבה עולה, אך אינה עולה בשם מתבטלת בפני העליון.

את השבת יש לשבח שגם אצל אדם ראשון היא שמרה עליו, ולמרות שחטא לפני כניסת השבת, נשמר מחיות רעות. גם כשאדם לא מרגיש, נשמרים הדברים בנפשו, השבת היא ההגנה הטובה ביותר. זה להתענג מהיחד עם הבורא.

שאלות חזרה ושינון בזהר תרומה ע-עב
1. למה מכוון המזמור "רננו צדיקים"?
2. למה מכוון המזמור "מאמר לדוד בשנותו את טעמו" ?
3. למה מכוון מאמר תפילה למשה איש האלוקים"? הסבר ונמק.
4. מה מציינת המילה "חדש" במזמור "שירו לה' שיר חדש"?

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב